Poslání časopisu Mensa

Mensa České republiky vydává šestkrát ročně časopis Mensa (ISSN 1211-8877), který je v tištěné formě zasílán všem členům a v elektronické podobě volně dostupný široké veřejnosti.


Posláním časopisu Mensa je otevírat dveře k myslím členů.


Hlavním cílem časopisu je spojovat členy Mensy a dávat jim tak možnost využít největšího z potenciálů Mensy, který spočívá v nesmírné pestrosti členské základy v mnoha rozměrech a z toho plynoucí možnosti výrazně rozšířit své obzory a vnímání světa podnětnou komunikací s lidmi, se kterými by se v běžném životě člověk nemusel setkat.

Časopis se také snaží poskytnout co nejširší přehled o současné činnosti Mensy a je momentálně hlavním kanálem, kterým Mensa komplexně informuje nejen své členy o svých aktivitách.

Dále časopis přináší články rozebírající lidskou inteligenci z mnoha různých úhlů pohledu a články věnující se nadaným dětem, jejich vzdělávání a jejich rodičům.

Na závěr je každé číslo doplněno zábavným a podnětným obsahem nejčastěji realizovaným prostřednictvím literárních prací nebo netradičních hlavolamů a prostorem pro tvůrčí realizaci členů.


* * *


Časopis nepovažuji za hlavní kanál pro prezentaci pozvánek na akce Mensy, na to je perioda dvou měsíců příliš dlouhá – lze tedy zveřejnit pouze akce plánované dostatečně dopředu. Hlavní výhodu časopisu vidím v tom, že se v tištěné formě se stále může dostat do ruky čtenáře ve chvilce, kdy nelze nikam spěchat a díky tomu mu může nabídnout zajímavý článek, který by však čtenář sám od sebe nevyhledal. Tomu se snažím přizpůsobit obsah jak po stránce skladby, tak formy.

Autor: Tomáš Kubeš
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .