Jak přispívat do časopisu Mensa?

Přispívat do časopisu mohou všichni členové a v opodstatněných případech i nečlenové Mensy. Pro urychlení a zkvalitnění přípravy časopisu při psaní a zasílání svého příspěvku, prosím, dodržujte několik následujících pravidel.

Příspěvky, prosím, zasílejte na adresu . Materiál docházející na tuto adresu může být zveřejněn dle uvážení redakce nebo přání autora ve webové, papírové nebo obou formách časopisu (webová verze časopisu je šířena pod licencí Creative Commons). Redakce si vyhrazuje právo příspěvky odmítnout, upravit nebo zkrátit.

Žádáme autory, aby u svých příspěvků uváděli celé jméno a emailovou adresu, nejlépe v úvodu příspěvku pod nadpisem. V odůvodněných případech, kdy by chtěl pisatel zůstat v anonymitě, zveřejníme pouze jeho zkratku, redakce však jméno znát musí.

Své příspěvky můžete zasílat do redakce v těchto formátech: rich text format (.rtf), html (.html), dokumenty MS-Word (.doc), open document (.odt) a čistý text s uvedením znakové sady (.txt). Nejvhodnějším podkladem je prostý dokument bez zbytečného formátování strukturovaný do odstavců. Příspěvky, prosím, posílejte jako připojené soubory, nepiště text přímo do těla zprávy. Příspěvky bez české diakritiky se nepřijímají.

Datum uzávěrky znamená poslední možnost předání příspěvků, nikoliv první. Dřívějším dodáním příspěvků nám značně usnadníte včasné vydání časopisu a zároveň sobě umožníte odstranit případné nedostatky nalezené redakcí.

Za kvalitní příspěvky nabízí redakce členům Mensy drobnou odměnu.

Uzávěrky

Časopis vychází šestkrát ročně, vždy k prvnímu dni sudého měsíce (únor, duben, červen, srpen, říjen a prosinec). Uzávěrky jsou zpravidla každou první neděli předcházejícího lichého měsíce, najdete je v kalendáři akcí Mensy.

Pravidla

Při tvorbě a zasílání příspěvků mějte, prosím, na paměti několik následujících jednoduchých pravidel.

Obsah

Příspěvky odporující Stanovám Mensy ČR nemohou být v žádném případě zveřejněny. Příspěvky zároveň nesmí prezentovat zboží, služby nebo názory, které jsou v rozporu se zákony ČR. Zveřejnění ostatních příspěvků posoudí na základě jejich kvality a obsahu správci jednotlivých rubrik. V případě nesouhlasu autora s rozhodnutím správce rubriky je možné obrátit se na šéfredaktora časopisu. Proti rozhodnutím šéfredaktora je možné podat stížnost k Radě Mensy ČR.

Také bychom chtěli všechny přispěvatele požádat, aby své soubory nejprve prošli spellcheckerem a dali příspěvek někomu přečíst. Sám autor obvykle pravopisné a gramatické chyby nebo překlepy snadno přehlédne. K nejčastějším gramatickým chybám chci podotknout, že správně se píše Mensa, mensané a mensanky (nikoliv Mensané a Mensanky).

Prosím, vyvarujte se ve svých textech užívání tzv. "smajlíků", do tištěných médií nepatří.

Formát textu

Dodržujte, prosím, základní pravidla pro formátování počítačového textu.

  • Klávesu enter (nebo obecně zalomení řádku) manuálně vkládejte pouze na konci odstavce nebo v případě záměrného zalomení řádku, nikdy však na konci každého řádku na kraji stránky.
  • Nepoužívejte mezer a tabulátorů k naznačení začátků odstavce, ani centrování bloků textu.
  • Nedělte slova na konci řádků.
  • Nadpisy článků nepište velkými písmeny.
  • Mezi nadpis a článek a článek a váš podpis nebo mezi odstavce nevkládejte prázdné řádky.
  • Za tečky, čárky, vykřičníky a otazníky vkládejte mezery.
  • Nikde, a především mezi slovy, nepište více jak jednu mezeru.

Dále nepoužívejte speciálních fontů, rámečků a podobných grafických prvků. Časopis má vlastní grafický styl i úpravu a většina výše uvedených prvků do něj nemůže být přenesena a musíme je pracně ručně odstraňovat. Je doporučené používat pouze styly vyjadřující nadpisy, běžné odstavce a odrážkové seznamy, z dekorací textu potom pouze kurzívu a tučný text.

Obrázky

Potřebné rozlišení obrázků je cca 300 dpi. Obrázky, prosím, nevkládejte přímo do svého dokumentu. Do textu napište odstavec „Tady bude obrázek 001“ a přiložte jej k vašemu příspěvku zvlášť. Obrázek, který byl jednou vložen například do souboru .doc, již nelze vyjmout v originální kvalitě zpět. Pokud si myslíte, že je pro názornost sazby dobré obrázek raději i vložit, vždy připojte ještě originál zvlášť.

Fotografie zasílejte ve formátu JPEG (.jpg), nákresy ve formátech PNG (.png), EPS (.eps) nebo WMF (.wmf).

Další objekty

Pokud potřebujete zaslat složitější celek, například komplikovanou tabulku nebo blok textu vyžadující specifické formátování, raději se nejprve poraďte s redakcí (vedoucím dané rubriky), který formát mu vyhovuje. Vyvarujte se zasílání tabulek v souborech MS-Word.

Nedodržení těchto elementárních pravidel samo není důvodem k odmítnutí příspěvku, avšak může vést k tomu, že váš příspěvek nebude zveřejněn tak, jak jste zamýšleli. Snem redakce je do příspěvků nezasahovat, čím méně bude nezbytné váš text upravovat, tím budeme raději.

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .