Exkurze do firmy IVEP

V době konání jarního celostátního setkání jste měli možnost podívat se do brněnské firmy IVEP. Ta je zajímavá jak vlastní výrobou a službami, tak svým zaměřením. Je totiž ideální ukázkou historického vývoje brněnského průmyslu a s ním spjatým výzkumem.
A nemluvím v řádu desetiletí, ale spíše staletí. Kořeny této společnosti totiž sahají až do osmdesátých let devatenáctého století, kdy inženýři Bartelmus a Donát založili v Brně první českou továrnu na elektrické stroje a zařízení všeho druhu – jak znělo v tehdejší zakládací listině.
IVEP je firma zabývající se výrobou a prodejem spínací techniky pro silnoproud. Zaměřuje se na vnitřní odpojovače, odpínače, zkratovače, uzemňovače, úsečníky, venkovní i vnitřní pojistkové spodky, pohony, izolátory, elektrická zařízení izolované plynem, pasivní prvky obvodu a reaktory. Zajišťuje zkoušení elektrických přístrojů a zařízení NN, VN a VVN i měřicích transformátorů napětí a proudu. Provádí ověřování rozvaděčů, kalibrace, napěťové, mechanické i individuální zkoušky včetně klimatické odolnosti. O tom, že se tady vše točí okolo elektrické energie napovídá i samotný název firmy, který je zkratkou původního pojmenování Inženýrsko-výrobní elektrotechnický podnik.
Hned v úvodu exkurze nás pan ředitel Marek Chladil vtáhl do děje několika zajímavostmi. Firma IVEP má na kontě mnoho mezinárodních úspěchů. S jejími produkty a službami se můžeme setkat na pěti kontinentech ve více než 50 zemích světa. V několika málo z nich je i lídrem na trhu, například v malém jihoamerickém státu při pobřeží Atlantského oceánu – Surinamu. Její aplikace technologií jsou vskutku různorodé. Kapitánské můstky a rozvaděče v Holandsku pro lodě a ponorky, kráčející rypadla v Rusku, rychlovlaky v Evropě a Asii, technologie s prediktivní údržbou a dálkovým řízením pro ropný průmysl v Perském zálivu, Skandinávii a USA. Také z toho vidíte, že v rámci navrhování se čeští inženýři musí vypořádat s mnoha specifickými podmínkami. Výrobky a řešení musejí odolat arktickému mrazu, tropickým horkům, pouštním písečným bouřím, zemětřesení nebo sopečnému popelu. Občas zde musejí řešit i kulturní nešvary specifické pro některé méně rozvinuté země – jako třeba krádeže kovů. V zemích s vysokou mírou takových krádeží musí být výrobky umístěny výše a musí být lépe zabezpečeny. Ve spojitosti s celosvětovým působením se pak může zdát, že roční obrat firmy, který činí asi 70 milionů, není až tak moc, avšak firma má dlouhodobě velmi vysokou ziskovost. To vypovídá o jejím dobrém zdraví.
A jak vypadala prohlídka výroby a „bleskové laboratoře“? Podívejte se sami.


Poděkování

Touto cestou bychom chtěli srdečně poděkovat našemu průvodci po firmě IVEP panu řediteli Ing. Marku Chladilovi, MBA, za poutavou komentovanou prohlídku i zajímavé praktické ukázky. Děkujeme také mensance Ivoně Raurové ze společnosti Business Success za tip a kontakt na pana ředitele.

Fotky
Více fotek najdete ve fotogalerii na stránkách www.mensa.cz, nebo se můžete podívat na fotky Jakuba Prachaře na goo.gl/b5VPvi.
Autor: Stanislav Wolf
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .