Jak se seznámit? s Tomášem Kubešem

Ne, ne, v nadpisu tohoto příspěvku není chyba (dobře vím, že otazník patří až na konec věty). Umístil jsem ho doprostřed zcela úmyslně, protože ti chci, milý čtenáři, povědět pár slov o přednášce Tomáše Kubeše s názvem „Převážně nevážná přednáška o tom, jak se seznámit s opačným pohlavím“, která v červnu příjemně narušila obvyklý formát setkání MS Brno.

Vážená čtenářko, tobě se velice omlouvám za genderově nevyváženou reakci na akci, nicméně genderová jednostrannost je obsažena již v samotné přednášce (i její autor přiznal, že je určena především mužům) a snad se mnou budeš souhlasit, že lze mezi muži a ženami statisticky prokázat jisté rozdíly, které se projevují mimo jiné i v metodách seznamování, a že je tedy určitá politická nekorektnost (přednášky i této reakce) v zájmu výstižnosti sdělení snesitelná.

Ani tebe, vážený čtenáři, však nebudu příliš šetřit. Lze předpokládat, že se obdobná přednáška bude ještě několikrát opakovat a že tedy budeš mít šanci se jí zúčastnit. A právě proto, abych ti pomohl s rozhodnutím, zda se jí zúčastnit či nikoliv, jsem napsal tento příspěvek. Přednáška totiž není pro každého! Je hlavně „pro matematiky, informatiky a programátory“, jak napovídá podnázev přednášky. Pokud se sám řadíš mezi geeky či nerdy, na přednášku rozhodně zavítej. V opačném případě jsem pro tebe připravil malý test. Nejdříve spočítej, kolik z následujících termínů z oblasti IT běžně používáš: „model“, „proces“, „konečný automat“, „zásobníkový automat“, „Turingův stroj“, „determinizmus“, „interpret“ a „synchronizace“. Takto získané číslo posuň o tři bity doprava a získáš pravděpodobnost, že pro Tebe bude přednáška užitečná a že se i dobře pobavíš.

Účast na přednášce však nemusí být neužitečná ani pro tebe, milá čtenářko, a to ani ne tak pro přednášku samotnou jako pro možnost se seznámit s některým z účastníků, případně přímo s přednášejícím (v tomto případě by pak bylo správné umístit výše diskutovaný otazník až na konec nadpisu). Lze se totiž domnívat, že většina účastníků na takovou přednášku zavítala právě proto, že má v úmyslu v dohledné době nějaké seznámení zrealizovat, takže se snižuje šance, že budeš zbytečně ztrácet čas s někým, kdo o seznámení zájem nemá. Jenom vezmi, prosím, v potaz, že účastníci jsou vesměs plaché povahy a že na přijetí otevřené výzvy k častému sexu nemají dostatek sebevědomí, o čemž se při volné diskuzi po přednášce přesvědčila nejmenovaná atraktivní blondýnka. (Připouštím však, že její výzva mohla být některým z přítomných pánů akceptována dodatečně, aniž jsem byl o tom informován.)

Se šťastně ženatými čtenáři, kterých se tato přednáška na první pohled netýká, se rozloučím morálně diskutabilním citátem: „Všechny ženy jsou stejné. Je však příjemné se o tom čas od času přesvědčit.“

Nakonec bych rád poděkoval Lence Šnajdrové a Pavlu Terberovi za organizaci přednášky.

Publikum

Repríza přednášky se koná 10. 9. v Praze, více najdete v rubrice pozvánky.

Autor: Slávek Křena
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2021 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2021
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .