Mensa České republiky udělila Čestné uznání prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c. 

Na základě hlasování svých členů udělila Mensa České republiky v roce 2017 ocenění Čestné uznání vědci prof. Ing. Jiřímu Drahošovi, DrSc., dr. h. c., mezinárodně uznávanému odborníkovi v oboru fyzikální chemie, který po dobu dvou funkčních období vedl Akademii věd České republiky.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 10. června 2017 v Praze na valné hromadě Mensy ČR.

Laureát ceny převzal z rukou předsedy Mensy ČR Mgr. Petra Mazala pamětní list s grafikou akademického malíře Karla Šafáře s motivy symbolizujícími myšlení a inteligenci.

Petr Mazal k ocenění uvedl: „Mensa oceňuje především duševní přínos prof. Drahoše pro společnost jakožto mezinárodně uznávaného vědce, spoluautora 20 patentů i jako špičkového manažera, který po dvě funkční období vedl Akademii věd, zahrnující 51 vědeckých ústavů. Jeho intelektuální přínos i šíření dobrého jména České republiky jsou bezesporné.“

Profesor Drahoš k ocenění uvedl: „Ocenění mě mile překvapilo, potěšilo a velice si ho vážím nejen proto, že je od organizace, ke které chovám úctu pro její dlouhodobé aktivity. Také proto, že mezi nominovanými byly skvělé osobnosti a každá jedna z nich si zaslouží uznání. A v neposlední řadě mě moc potěšilo odůvodnění, proč jsem ocenění převzal právě já.“

Další nominovaní pro rok 2017 (v abecedním pořadí):

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
vědec, specialista v oboru molekulární a buněčné imunologie

Milan Halousek
přední český popularizátor vědy, zvlášť kosmonautiky, předseda Astronautické sekce České astronomické společnosti

prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.
lékařka se specializací na neurologii, zabývající se zejména problematikou spasticity, neurorehabilitace a neurofyziologie, vysokoškolská pedagožka,

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
historik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor Slezské univerzity.

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. 

O ocenění rozhodují členové Mensy ČR intranetovým hlasováním. 

Diplomy z rukou Petra Mazala převzali i další nominovaní: prof. Jan Černý, pan Milan Halousek a prof. Ivana Štětkářová. Prof. Rudolfu Žáčkovi, který se z důvodu pracovního vytížení z účasti na slavnostní akci omluvil, bude diplom předán v náhradním termínu.

Vzhledem k tomu, že Valná hromada se uskutečnila v Praze, využili jsme setkání k tomu, abychom pozvali i osobnosti z minulých ročníků Čestného uznání, které působí v Praze. Naše pozvání přijala a akce se zúčastnila paní Ludmila Holá, manželka vědce a chemika prof. Antonína Holého, kterému Mensa udělila Čestné uznání za rok 2015 in memoriam.

Po slavnostním vyhlášení Čestného uznání, které se uskutečnilo na půdě ČVUT CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT), hosté společně s námi pokračovali na exkurzi po dvou novotou vonících budovách, které byly v dejvickém areálu ČVUT slavnostně otevřené teprve měsíc před konáním Valné hromady. V budovách se nachází i krásné nové kanceláře Mensy ČR, historicky první v Praze.

Jsme moc rádi, že se hosté v naší společnosti cítili dobře a pokud jim další povinnosti dovolily, tak s námi zůstali až do večera i na další části programu – přednášku o virtuální realitě i s ukázkami. Za zorganizování těchto částí akce a za zajištění důstojných prostor i pro všechny ostatní součásti programu děkujeme Petru Štěpánovi.

Před námi je devátý ročník udělování Čestného uznání. Těšíme se na další nominace osobností, které budete zasílat, a na naše následná setkání s nimi. A samozřejmě i na to, že se ještě víc z vás zapojí do hlasování, protože to je pro realizační tým další signál, že vynaložené úsilí není zbytečné. Je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých oblastí kulturního i společenského života, duševních produktů a přínosů ke zkvalitnění lidské společnosti, které bychom mohli ocenit.

V realizačním týmu Čestného uznání Mensy ČR děkuji za spolupráci Jiřině Vlkové, Tomáši Kubešovi a Česťovi Kalusovi.

Autor: Zuzana Šimková
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2022 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .