Minulost na vlastní kůži

Patrně každého z nás nejméně jednou napadlo, jaké by to bylo propadnout se do minulosti – ať už jen tak ve snu, dotykem megalitu, pomocí Tardis nebo jiného časového přístroje. Naštěstí žijeme v 21. století, a tak na cestu do minulosti potřebujeme jen obyčejné auto nebo vlak a správné souřadnice, abychom si život našich předků mohli zblízka prohlédnout anebo přímo vyzkoušet.

Místa, kde ožívá minulost

Díky moderním přístupům archeologie, historie a historické antropologie je možné znovuoživit některé prvky ze života lidí v různých časových obdobích naší minulosti. Centra, kde se jednotlivé poznatky spojují do komplexních expozic, se nazývají archeoparky, archeocentry či starším označením archeoskanzeny. Jedná se formu muzeí pod širým nebem, kde na místo vitrín a popisných tabulí najdete skutečné stavby pravěkých či středověkých domů, do kterých lze vstoupit a prohlédnout si často i nějaké jednoduché vybavení takových staveb. O víkendech, svátcích nebo zvláštních akcích je pak možné ve vesničkách navštívit jejich obyvatele, kterými bývají členové různých spolků zabývajících se historickými dovednostmi a někdy přímo i archeologové věnující se tzv. experimentální archeologii. Taková místa najdeme i u nás a na několik z nich přidáváme souřadnice pro vaše improvizované víkendové časostroje.

Experimentální archeologie – historické teorie na vlastní kůžiVzhledem k tomu, že o některých oblastech života našich předků se dochovalo jen velmi málo pramenů, nebo dokonce prameny žádné, řada teorií může být ověřena nebo vyvrácena pouze experimentálně. A jak takové archeologické experimenty vypadají? Různě – třeba vytvořením ručně šitého oděvu podle dochovaných střihů (a to někdy i z vlastnoručně utkané látky vytvořené z vlastnoručně zasetého, sklizeného a zpracovaného materiálu), vyráběním nástrojů pomocí dobových technik a následně jejich využití při stavění obydlí, anebo přímo při experimentálním životě v dobovém obydlí, oděvu, s dobovými pokrmy a dobovými povinnostmi a rytmem dne.

Čas pro přistání: Pravěk

Doba lovců mamutů, prvních zemědělců a zpracovatelů železa ožívá v české krajině v malebném místě zvaném Křivolík nedaleko České Třebové. Uprostřed lesů vyrostlo několik staveb a ohrad. Sdružení budující vesničku chová také několik ovcí, koní a prasat dotvářející kolorit pravěkého až raně středověkého osídlení. Mimo staveb si zde můžete prohlédnout na příklad barvířovu zahrádku, kde se pěstují rostliny k výrobě barviv pro textil, nebo posvátné místo určené pro obřady. Obyvatelé vesničky občas vyrážejí na cesty jako kupecká karavana a prezentují pravěké dovednosti i na dalších místech. (Další informace: www.krivolik.cz)

Ve vesničce Všestary vybudovala katedra archeologie Univerzity v Hradci Králové centrum experimentální archeologie, kde mimo venkovních pravěkých staveb najdete také moderní expozici zahrnující informace o pravěkém osídlení, archeologické nálezy a modely. Výstava je přístupná za každého počasí a v budově zázemí si v dílně a dětské herně můžete některé pravěké dovednosti hned vyzkoušet. Archeocentrum pořádá také různé workshopy a ukázky jako štípání pazourku pro použití v pravěkých nástrojích. (Další informace: www.archeoparkvsestary.cz)

Keltský kmen Bójů z období mladší doby železné by se mohl nastěhovat do vesničky v archeoparku v Nasavrkách nedaleko Chrudimi a pravděpodobně by se zde cítil jako doma. Mimo obytné stavby a výrobní areály je zde postupně budováno také mohutné opevnění chránící podobná keltská sídliště. Stejně jako v Křivolíku či Všestarech se zde během různých akcí můžete setkat s obyvateli v dobových oděvech, špercích a obuvi vyráběných na základě archeologických nálezů. (Další informace: www.skanzennasavrky.cz)

Čas pro přistání: Raný středověk

Do dob Velké Moravy zavítáte poblíž Uherského Hradiště v archeoskanzenu Modrá. Sídliště starých Slovanů je zabydlené hospodářskými zvířaty. Prohlédnout si zde můžete jednotlivá stavení či kostelík. V archeoskanzenu můžete navíc přespat nebo si naplánovat svatební obřad. Během edukačních akcí se zde věnují i ukázkám tavby kovů a vyhlášeným svátkem, na který se sjíždí „staří Slované“ z celé republiky a celá vesnička praská ve švech, jsou oslavy slunovratu těsně před začátkem prázdnin. (Další informace: www.archeoskanzen.cz)

Čas pro přistání: Středověk

Kontrastem k rozsáhlým kamenným hradům je středověká vesnička Villa Nova v Uhřínově poblíž Deštného v Orlických horách, kde se dostanete do období 13. století. Dřevěné obytné domky či stáje pro zvířata vás překvapí svou skromností. Během víkendových akcí s ukázkami řemesel se vypaluje keramika nebo si zde můžete zkusit umlít mouku. (Další informace: www.villanova.cz)

Nejmladší ze zde představovaných archeoparků je archeocentrum v německém Bärnau nedaleko Tachova. Tento rozsáhlý projekt sám o sobě nabízí procházku několika staletími od raného do vrcholného středověku. Můžete si projít slovanské osídlení, dřevěný hrádek či hostinec ze 13. století. Nově zde vzniká také několik staveb z období Karla IV. Archeocentrum je součástí českoněmecké spolupráce, takže veškeré materiály na místě najdete také v češtině. (Další informace: www.historicky-park.cz)

Šťastnou cestu

Ač se na všech zmíněných místech můžete na chvilku propadnout do minulosti, tak podrobné informace o jejich výstavbě a jednotlivých akcích, kdy na místě potkáte dobové obyvatele, najdete na internetu. Archeoparky jsou navíc schopné po předchozí domluvě zajistit specializovaný program pro školy, kde si děti mohou vyzkoušet dovednosti od vrhání oštěpem či mletí mouky v rámci školního výletu.

Autor: Veronika Pilná
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .