Poezie a próza tropického podvečera ve znamení nové mensovní tradice

Slunce onoho dne zapadalo prakticky v nejzazší dobu, jakou naše končiny nabízejí, neboť již nazítří před půl sedmou ráno nastalo astronomické léto. V pozdním odpoledni 20. června 2017 teploměr atakující třicítku úspěšně nezval výhradně na plovárnu či k posezení u chladivého moku. Café AdAstra v pražském Podskalí a my s ním jsme zažili radostnou událost – slavnostní završení 2. ročníku literární soutěže pořádané SIGem Literární tvorba.
Účast na křtu sborníku povídek a básní Staré cesty mladých žen byla sice skromnější v porovnání s únorovým vyhlášením výsledků soutěže ve stylové Demínce, nikterak to ovšem neubralo na všeobecné náladě a inspirativní atmosféře, což bylo možno vnímat přímo na místě i si potvrdit v následných ohlasech.
Úvodní část programu náležela autorskému čtení. Paní Anna Smékalová představila povídku citlivě se dotýkající vzruchů a trablů lásky na pracovišti. Martin Vokurka se v recitaci přidržel jen a právě svých příspěvků ve sborníku („…Jestli spěchá za nadějí / kráčí příliš rychle / a svými kroky plaší / anděla náhody…“), stejně tak učinila i Nataša Diatková („…Do hloubky duše / a poloviny srdce…“). Já jsem ke svému „Zrození“ („…v bolesti radost křik ve štěstí pláč i sten…“) přidal několik tematicky vhodných básní. Eliška Anna Kubičková sice sborník obohatila povídkou „Svítání“, oceněnou v soutěži Literární Varnsdorf (2016), k autorskému čtení si však připravila překvapení, jež prozradím později.
Role kmotry se ujala sopranistka Vanda Kadeřábková Březinová, která posléze v klavírním doprovodu Barbary Kürstenové umocnila umělecký zážitek večera áriemi z Dvořákovy Rusalky či Mozartovy komické opery Così fan tutte. O milé a osvěžující zpestření se postarala šestiletá dcera kmotry sborníku Lada sólovou interpretací několika kratších klavírních skladeb, jakož i čtyřruční hrou s maminkou i paní klavíristkou.
Naše již tradiční podporovatelka a nyní autorka předmluvy ke sborníku Martina Bittnerová, spisovatelka zaměřující se na bádání po spletitých osudech osobností české historie (mj. Boženy Němcové), přečetla ukázky ze své připravované knihy, jež vyjde na podzim a dotýká se osudu ženy stižené tragickou ztrátou partnera.
Upřímné poděkování náleží taktéž další z podporovatelek našeho projektu, básnířce, spisovatelce a vysokoškolské pedagožce Kateřině Kováčové, laureátce Ceny Jiřího Ortena (2005), jež neváhala propůjčit své tvůrčí síly a několika básněmi pozitivně přispět k celkovému vyznění sborníku. Zaneprázdněnost ve zkouškovém období na brněnské Masarykově univerzitě jí bohužel neumožnila se křtu zúčastnit; a přece: „Jsem most / a spojuji…“
Celá akce by se stěží uskutečnila nebýt iniciativní koordinátorky a hlavního „tahouna“ SIGu Elišky Anny Kubičkové, jíž především patří velký dík za organizaci soutěže, souvisejících akcí a konečně i za finalizaci a vydání sborníku. Zdařile se zhostila i ilustrací a grafické úpravy. Co více: právě 20. června jí vyšla novela Muškám neutečeš, ze které nám přečetla zajímavou pasáž, aby publikace byla ještě „za tepla“ na akci rovněž pokřtěna.
Co ještě zbývá dodat? Právě probíhající 3. ročník soutěže má téma Po bouři. Jste srdečně zváni k účasti! Nepolíbí-li vás múza do konce září, termínu ukončení zasílání soutěžních příspěvků, s chutí se začtěte do soutěžních textů. Dlouhé listopadové a prosincové večery jsou k tomu jako stvořené.
Foto: Eliška Anna Kubičková
Autor: Jaroslav Menčík
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .