Pozvání do řecké erotické mytologie verši španělského baroka aneb La ninfa más bella

V žižkovského Winetikvariátu probíhal seminář vedený architektem Antonínem Šíchou a básníkem Františkem Lomcem.

Večer 8. prosince 2016 se velmi protáhl. Strávil jsem jej v komorní atmosféře žižkovského Winetikvariátu na výjimečné akci SIGu Literární tvorba. Těžištěm programu byl seminář vedený architektem Antonínem Šíchou a básníkem Františkem Lomcem v jedné osobě. Ze čtyř nabídnutých témat jsme si s předstihem vybrali nikoliv samoúčelně to nejvznešenější, nejnáročnější, neboť vnitřně nejbohatší: Luis de Góngora y Argote: Fábula de Polifémo y Galatea. Ač znalý jazyka kastilského, pan Šícha recitoval a vykládal předně překlad/přebásnění z pera Vladimíra Holana (ve spolupráci s Václavem Černým). Získal si nás jak zaujetím pro téma a patřičnou erudicí, tak i významným umocněním estetického účinku díla a našeho zážitku vynikající deklamací.

Nedorazil jsem tak docela nepřipraven. Poctivě jsem si prošel originál vrcholného představitele kulteranismu. Text takové úrovně a náročnosti, obtěžkaný záplavou metafor a aluzí, by si ovšem zasloužil (vyžaduje!) důkladné studium, a to i kontextuální, tedy antické mytologie. Snažil jsem se poučit zejména s dopomocí španělského, francouzského či anglického výkladu a analýzy. Poštěstilo se mi narazit i na dobovou recenzi českého překladu (s. 377 - 379), oceňující Holanovu ambici, odvahu a vzepětí tvůrčích sil, jinak ovšem břitkostí kritiky nešetřící. Jak bychom však dnes byli vděčni za žijícího českého básníka, byť jen s odleskem Holanova génia!

Setkání ve Winetikvariátu pokračovalo autorským čtením. Eliška Anna Kubičková připoutala pochvalnou pozornost příjemně pobavených přítomných posluchačů především povedeně propracovanou povídkou poskládanou prostřednictvím prvočinitelů počínajících písmenem p. Sám jsem s povděkem kvitoval podnětnou zpětnou vazbu laskavých kritiků směřující k vylepšení mých recitátorských dovedností, v nichž mám stále nemalé rezervy. Snad ne nepřekonatelné. Verše musí vpravdě ožít, poezie musí znít! A to jak doslovně, tak ve společnosti. Nebýt již jen „gramatikou mrtvého jazyka“. Byť by i tak byla příslovečnou Popelkou, věřím, že tou s grácií, důvtipem a kuráží z filmových „Tří oříšků“.

Autor: Jaroslav Menčík
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .