Přednáška Jiřího Grygara

Když se řekne český astronom a astrofyzik, každého napadne jméno Jiří Grygar, tudíž představovat tuto osobnost není vlastně ani nutné. Kromě toho je Dr. Grygar popularizátor vědy ve svém oboru a často během svých přednášek řeší i vztah vědy a víry. Je držitelem celé řady ocenění. Ve svém věku (82 let) je stále velmi aktivní.
O to více si vážíme toho, že si našel čas a přišel na ČVUT udělat pro členy Spolku absolventů a přátel ČVUT (www.absolventicvut.cz) přednášku, která se uskutečnila ve středu 13. 6. na půdě naší technické univerzity, a to ve spolupráci s organizací Mensa. Posluchárna byla naplněná do posledního místa. Během své přednášky se pan doktor zabýval otázkami: Rozpíná se skutečně náš vesmír? Může existovat více vesmírů? Pokud ano, jsou podobné našemu? Pan doktor populární formou hovořil o multivesmíru, temné hmotě, temné energii, gravitačních vlnách. Kromě toho se také zmínil i o spolku Sysifos, jehož je členem, a hovořil o víře v Boha, jelikož se otevřeně hlásí ke křesťanské víře. Zastává názor, že mezi vírou a vědou nemohou vznikat rozpory a že ani zázraky nemusejí být v rozporu s přírodními zákony.
J. Grygar uvedl současný pohled na složení vesmíru:
  • skrytá (temná) hmota 23%
  • skrytá (temná) energie 73%
  • „normální“ (baryonová) hmota 4%
Žijeme tedy ve 4% světě, o 96 % našeho vesmíru nevíme téměř nic? Jak jsme k tomuto šokujícímu poznání došli?
1. Skrytá hmota – lze ji pozorovat jen díky jejímu gravitačnímu vlivu. Většina galaxií vytváří rotující disky, rychlost jednotlivých objektů dokážeme určit. Od určité vzdálenosti od středu galaxie by rychlost rotace objektů měla klesat. Na obr. č. 1 je vidět, že tento předpoklad není splněn, má se za to, že vyšší rychlost rotace periferních částí disku neodpovídá gravitačnímu zákonu a je ovlivněna skrytou hmotou.
Protože skrytou hmotu našimi prostředky nevidíme, musíme pátrat po jejích projevech. Naštěstí ji lze identifikovat existencí jejího gravitačního pole. Vlivem tohoto pole se světelné paprsky vzdálených galaxií ohýbají a vytvářejí tzv. gravitační čočku. Na obrázku č. 2 se tyto objekty jeví jako krátké úsečky.
2. Skrytá energie – způsobuje trvalé rozpínání vesmíru, dokonce jeho zrychlenou expanzi. Důkazem je tzv. posun spektrálních čar vzdálených objektů (posun vlnových délek záření). Čím je objekt vzdálenější, tím je větší rudý posuv, a tedy i rychlejší vzdalování objektu. Tento posuv definuje Hubbleova konstanta H. Její zpřesňování v závislosti na našem poznání je vidět z obr. č. 3.
3. Gravitační vlny – nesmírně slabé, poprvé zachyceny 14. září 2015, podruhé 26. prosince 2015. Jednalo se o splynutí dvou rotujících černých děr, které se vlivem gravitace přibližovaly, až splynuly. To vyvolalo bouřlivou reakci, která rozvlnila časoprostor, a tyto vlny byly zachyceny na Zemi. Vše je zachyceno na obr. č. 4. Zároveň byl pozorován záblesk RTG záření, který souhlasil s místem splynutí určeným gravitačními vlnami.
Měření probíhalo na zařízení LIGO. Dle obr. č. 5 laser vysílá paprsek přes polopropustné zrcadlo do obou ramen zařízení, na konci ramen dojde k jeho odrazu a v detektoru jsou oba paprsky porovnávány. Ramena jsou dlouhá 4 vkm, neuvěřitelná je přesnost měření, která činí ∆L/L=10-23.
Jiří Grygar působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR. 
Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, 
meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů a autorem příspěvků v časopisech, novinách či na internetu. Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje tiskem. 

Osobní dojem účastníka:

„Při přednášce doktora Grygara jsem si hned vzpomněl na svá dětská léta, kdy jsem hltal „Okna vesmíru dokořán“ v televizní i knižní podobě. Vzpomínám si, jak doktor Grygar dokázal osvětlit tajemství vesmíru i malému dítěti, které neví nic o kvantové fyzice a teorii relativity. Vzpomínky se oživily a já byl opět obklopen tajemstvími vesmíru, pro která neskutečně vitální doktor Grygar dokázal strhnout své publikum v sále.“
Autor: : Ilona Prausová, Jaroslav Jirman, Vladimír Hromek, Petr Štěpán, členové předsednictva Alumni ČVUT
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 6/2022 (prosinec) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 6/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .