Dialog o užitečné organizaci

Studentka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a dnes již bývalá členka Mensy Lucie Merunková zpracovala letos bakalářskou práci s názvem „Komunikace společenské organizace Mensa ČR“. Jako přílohu této práce připravila rozhovor s mensanem a zakladatelem SIGu Manager v Brně Stanislavem Wolfem. Rozhovor je vnitřním pohledem na samotnou Mensu očima jednoho z jejích členů, který v ní spatřuje užitečnou organizaci sdružující zajímavé lidi.

Co jste čekal, že od Mensy získáte, když jste se stal členem?

Od Mensy jsem především čekal, že zde najdu lidi podobného intelektuálního a mentálního smýšlení. Předpokládal jsem i nějaké společné zájmy. Tedy dalo by se říci, že jsem čekal sblížení se zajímavými lidmi.

Naplnilo se vaše očekávání? Co vám Mensa dala?

Ano. Mé očekávání se naplnilo. Nejenže jsem zde zajímavé lidi potkal, ale získal jsem tu také přátele, s kterými se nyní vídám i mimo Mensu. Do jisté míry mi pomohlo i to, že jsem dostal nápad založit novou zájmovou skupinu, která se rychle rozrostla a stala se pro mensany zajímavou. Tím jsem potkal ještě více podobně smýšlejících lidí. Mensa mi dala jednak možnost potkat ty správné lidičky, jednak možnost realizovat se. Vedu a organizuji SIG a píši články. Dělám to rád a vnitřně mě to naplňuje a uspokojuje.

Co vás přimělo k založení SIGu?

V místní skupině Brno jsem se cítil dobře, avšak deskohraní, hlavolamy a výletnické akce mě zcela neuspokojovaly. A tak jsem jednou zkusil zorganizovat přednášku. Ta se líbila, takže jsem rovnou s pomocí dalších lidí založil nový SIG Manager. Tak nějak jsem cítil, že to tu chybí. Zde se navzájem učíme a sdílíme zajímavé informace s praktickým využitím.

Co vnímáte jako nejdůležitější poslání Mensy?

Mensa je sdružení a tak tuto hodnotu vnímám i já. Posláním Mensy by mělo být a je sdružování lidí s vyšším IQ.

Vnímáte nějak více i její snahy o zlepšení situace nadaných dětí a pokládáte je za důležité?

Ano. Vnímám snahu Mensy systematicky vyhledávat inteligentní a nadané děti. Od organizování testování až po pořádání různých mensovních in- a outdoorových akcí (Logická olympiáda, exkurze). Vzdělávání nadaných dětí vnímám jako péči o budoucnost. Považuji tuto snahu za velmi důležitou a vnímám ji i jako projev společenské odpovědnosti.

Vnímáte též v rámci organizace důležitost své role člena, který v podstatě organizaci umožňuje existovat a vyvíjet činnost? Členské poplatky a poplatky za testování jsou hlavním příjmem Mensy. Kdybyste někdy uvažoval o zrušení členství v Mense, ovlivnil by tento fakt vaše konečné rozhodnutí?

Vnímám především to, že Mensa je založena na dobrovolnosti. Jsem její součástí, a tudíž jedním z mnoha koleček, která tuto organizaci pohání. Jako člen mám jistá práva a povinnosti. Je to v pořádku a vidím, že to tak funguje. Svůj díl vykonávám rád, protože se mi líbí vize a samotná myšlenka tohoto sdružení. Členské poplatky vnímám jako součást, například časopis Mensa není zadarmo atd. Jejich výše mně osobně připadá adekvátní službě, kterou dostávám. A členský příspěvek by na mé rozhodnutí vliv neměl. Jde zde o „vyšší princip“.

Mají mensané dle vašeho názoru nějaká specifika?

Zřejmě ano. Za možná specifika bych označil chuť na sobě pracovat nebo řešit různé zajímavé výzvy a nové situace. Mensané jsou podle mého názoru častěji vnitřně složitější lidé. A i když v Mense nejsem výrazněji dlouho, její členové se mi jeví jako solidnější, charakternější a morálně vyspělejší. Tak je převážně vnímám.

Má pro vás členství v Mense nějaký význam? Vnímáte ho například jako prestižní, elitní? Nebo jinak?

Zpočátku jsem to asi jako více členů vnímal tak, že jsem opravdu chytrý a mám to nyní i písemně potvrzeno. Brzy jsem však přišel na to, že druhů inteligence je vícero a že každý jsme v něčem dobrý. Mensané jsou zjednodušeně řečeno lepší v myšlení. A jistěže je Mensa prestižní, od toho jsou také vstupní testy. Mensa je také do jisté míry otevřená a nakloněná veřejnosti a tak je to podle mého názoru i správně.

Dobře. Děkuji moc za rozhovor. Opravdu jste mi pomohl.

Není zač, Lucie, rád jsem pomohl. A pokud si na mě vzpomenete a pošlete mi vaši bakalářskou práci, rád si ji přečtu.

Poznámka redakce: Bakalářská práce je ke stažení na webu školy https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/138855/ nebo na intranetu: https://intranet.mensa.cz/document.php?men=men14.3.0.0&id_c=485

Foto: archiv S. Wolfa

Autor: Lucie Merunková
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .