Předseda Mensy Tomáš Blumenstein

Novým předsedou byl, s platností od července 2007, zvolen Tomáš Blumenstein. Své plány pro budoucí dva roky již částečně představil ve volebním projevu (viz. č. 2/2007), přesto jsem se podrobněji zeptala na některé zajímavé oblasti mensovního života.

Předně, gratuluji k vítězství ve volbách a přeji hodně úspěchů! Ačkoliv se část informací objevila již v profilu kandidáta, myslím si, že bychom mohli začít tím odkud jste, čím se živíte, co rád děláte a jaké jsou Vaše koníčky.

Žiji v Prostějově, pracuji jako živnostník – stavební projektant (a také jako IT technik). Rád cestuji, mám rád vodu, kolo, florbal, internet, počítače, jídlo. Rád trávím svůj čas s přáteli a na mensovních akcích.

Jak jste se dozvěděl o Mense a kdy?

Díky testování v Prostějově v roce 1995.

Co vás přivedlo k rozhodnutí nechat se otestovat a překvapil Vás výsledek testu?

Zvědavost, ano.

Proč jste se rozhodl vstoupit do Mensy a odkdy jste členem?

Kvůli článku v prostějovském tisku, který informoval o založení místní skupiny, 1995.

Co jste od členství v Mense očekával a jak se tato očekávání naplnila?

Setkání se zajímavými lidmi, naplnila.

Můžete shrnout historii svého působení v Mense?

V roce 1995 jsem vstoupil do Mensy a začal se účastnit akcí MS Prostějov. Od roku 1997 jsem se (díky studiím) začal účastnit i místní skupiny Brno. S nimi jsem také na jaře 1998 přijel na celostátní setkání Jirky Bělohlávka ve Sloupu v Čechách. To mne natolik nadchlo, že jsem hned na podzim uspořádal celostátní setkání ve Škrdlovicích. A pokračoval jsem v tom společně s kolegy z Prostějova v dalších letech (p1999 Šubířov, p2000 Karlov, j2001 s M. Mackom Makov, p2001 Svojanov, p2002 Dukovany, j2003 Jedovnice, j2004 Český Ráj, j2005 Vranov nad Dyjí, j2006 Kroměříž) a nadále se snažím pomáhat a podporovat organizátory dalších setkání.

Krom setkání rád pořádám i jiné veselé akce. Od r. 1996 jsem spolupořádal testování IQ na Moravě, později se stal i testujícím a dnes se spíše snažím vyhledávat a proškolovat nové testující.

V roce 2001 jsem neúspěšně kandidoval do Rady Mensy, v roce 2003 jsem zvolen byl a v roce 2005 jsem byl zvolen místopředsedou.

Kdo ve vašem okolí ví o tom, že jste člen Mensy? Jaké jsou reakce na tuto skutečnost?

Svým členstvím v Mense se nikde nechlubím, ale ani to netajím. Vzhledem k tomu, kolik let už v Mense působím, tak to většina mého okolí ví. Myslím, že jim to nijak nevadí.

SetkáníJakých aktivit/setkání v rámci Mensy se účastníte?

Všech, které časově, geograficky a psychicky zvládnu. Mensa mě fakt baví.

Jak si představujete své působení ve funkci předsedy?

Jak už jsem uváděl ve volebním proslovu, stavím následující volební období na dobře sestaveném týmu lidí, kteří jsou schopni a hlavně ochotni spravovat jednotlivé kapitoly mensovního dění. Nechtěl bych, aby Mensa působila jako one-man show, ale naopak jako uskupení co nejvíce lidí, kteří se chtějí aktivně realizovat.

Časopis Mensa vychází v tištěné podobě 6x ročně. Budete v této věci prosazovat změnu?

Byl jsem navrhovatelem znovuobnovení tištěného časopisu a jeho distribuci všem členům. Proto nelze očekávat, že bych prosazoval jeho rušení nebo redukci. Domnívám se, že dvouměsíční interval je zatím ideální.

Jaké změny můžeme očekávat v oblasti internetu?

Velmi si vážím práce současného webmastera i předsedy iRady a doufám, že je bude bavit v této práci pokračovat. Web plní úlohu informačního servisu pro členy i veřejnost a záleží na náš všech, budeme-li mít co prezentovat. Z revolučních změn je to především zavedení centrální databáze členů, díky níž dojde k integraci e-mailu a dalších služeb do intranetu, ale o tomto bude detailně informovat Roman Brzuska.

Jaký očekáváte vývoj výše členských příspěvků a dalších příjmů Mensy ČR?

Při současné výši členských příspěvků jsme schopni financovat veškerý provoz, administrativu, internet, přípravu a distribuci časopisu i částečnou podporu některých aktivit. V tomto roce ani v rozpočtu nepočítáme s kapitolou „Testování“ jako ziskovou. Proto nepředpokládám, že bychom měli členské příspěvky zvyšovat, spíše bychom se měli zaměřit na získávání prostředků z reklam či dotací (a to nejen členové Rady, ale i ostatní).

Jaké jsou Vaše plány s Osmiletým gymnáziem Buďánka?

Necítím se publikovat „mé“ plány s mensovním gymnáziem, nejsem odborníkem na školství. Spíš se snažím organizačně dát dohromady lidi, kteří mohou správní radě a vedení školy pomoci se současnou situací.

Jaký je Váš pohled na nutnou výměnu vstupních testů do Mensy?

Je to rozhodnutí Mensy Internationl, které budeme muset respektovat, ať už si o něm budeme myslet cokoli. Už déle než rok požaduje RM objednat dva kusy FRT testu (A a B variantu), abychom jej před tak závažným rozhodnutím alespoň viděli. Ty testy jsou velmi podobné stávajícímu Ravenu II. (viděl jsem je v březnu ve Varšavě), jsou novější a prý poměrně kvalitní. Co mi ovšem vadí, že na průběh testu je méně času, než na stávající.

Přístup k novým členům je ze strany Mensy zatím dost pasivní. Máte v plánu nějaké akce/strategii pro přilákání nových, ale i stávajících „spících“ členů k aktivnímu přístupu k Mense?

Jedna z věcí, kterou mám v plánu, je vydání lednového čísla časopisu jako shrnutí aktivit roku 2007 a plánů na rok 2008 s nákladem mnoha tisíc výtisků a zaslat jej jednak bývalým členům a hlavně lidem, kteří byli otestováni s výsledkem nad 130 a dosud do Mensy nevstoupili. Uvidíme, kolik nových a aktivních členů se nám takto podaří nalákat.

Každému vždy říkám, že Mensa Vám nedá nic, co si sami nevezmete. Chcete-li tedy aby pro Vás Mensa byla přínosem, nesmíte se bát zúčastňovat se akcí, zapojit se do SIGů, SIGHT či dalších aktivit. Z mé zkušenosti vím, že většina mensanů jsou otevření lidé, kteří Vás mezi sebe přivítají. Chtěl bych samozřejmě přispět ke zvýšení nabídky pořádaných akcí. Pokud máte jakýkoli nápad, nebojte se na mne obrátit, rád Vám poskytnu plnou podporu.

Jak se stavíte k mezinárodním aktivitám? Je nutno říci, že až na aktivity československé jsou aktivity Mensy ČR na mezinárodním poli a to jak v akcích pro členy, tak v aktivitách na poli řízení MI relativně utlumené.

Už jsem uváděl, že bych chtěl podpořit větší užívání SIGHTu, zejména informovaností, aby se členové nestyděli se na zahraniční členy zkontaktovat. Myslím, že mezinárodnost Mensy ocení ti členové, kteří se na určitý čas přestěhují do zahraničí a hledají tam nové přátele (a mensané jsou obvykle velmi přátelští).

Co se týče MI, tak tam mají nesrovnatelně větší vliv obrovské Mensy USA a GB. Nicméně rád bych se i v záležitostech MI časem zorientoval.

VkufruJaký je Váš názor na rozdělení Mensy ČS?

Tak jako se rozdělila republika, je pochopitelné, že se rozdělila i Mensa. Nijak nám to nebrání ve vzájemné spolupráci.

Plánujete nějakou hlubší integraci se slovenskou Mensou?

Jen ve vzájemném informování o zajímavých akcích. Myslím, že nová RM nebude připravovat ani integraci s Mensou Polsko či Německo.

Co podle Vás Mensa potřebuje nejvíce?

Mensa nepotřebuje přebujelý administrativní aparát, potřebuje dostatek lidí, kteří budou ochotni vymýšlet a realizovat pro ostatní rozličné aktivity. Potřebuje přátelskou atmosféru, aby Vás Vaše členství bavilo.

Kolik členů Mensy znáte osobně?

Mám Vám je, slečno redaktorko, vyjmenovat?

Ne, číslo bude dostačující.

Odhaduji, že přes 200. Ale určitě budu rád, pokud se v následujících měsících budu setkávat s dalšími aktivními a pozitivně naladěnými členy.

A jak se s Vámi mohou členové setkat?

Na celostátních setkáních, na jednáních Rady, na všech akcích MS Prostějov a vůbec všude možně.


Děkuji za rozhovor!
Hanka Svobodová

Autor: Hana Svobodová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2020 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2020
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .