Pořadí mezi sourozenci a inteligence

15.12.2009 07:44, autor: Z originálu: Birth order and intelligence, Thomas Hally; Mensa International Journal Extra, říjen 2009, číslo 529 přeložil Petr Psutka.
Existuje korelace mezi prvorozeností a výjimečností a má vliv pořadí sourozenců na jejich životní úspěchy?

Mozartův efekt

8.12.2009 09:40, autor: Z originálu: The Mozart Effect, Thomas Hally; Mensa International Journal, červen 2009, číslo 525 přeložil Jiří Chmela
Vztah mezi hudbou a lidskou inteligencí je předmětem zájmu již od dob Pythagorových. Jeden z posledních objevů v této oblasti se nazývá Mozartův efekt (Mozart Effect), pojem, který oživuje zájem rodičů o klasické hudební vzdělání.

Ergonomie

8.10.2009 00:00, autor: Karla Kotková
Dne 14. 2. 09 proběhl mini seminář o ergonomii sedu, stoje a práce na PC. Z širokého pole ergonomie, kterou můžeme popsat jako „vědu o přizpůsobení práce člověku“, jsem vybrala právě tyto polohy, protože převažují v našem civilizovaném životě.

Aplikace teorie her v ekonomice i politice a otevřené problémy teorie redistribučních systémů

5.10.2009 22:24, autor: Doc. Radim Valenčík, CSc.
V příjemném prostředí restaurace Austria na Praze 5 na setkání Business Clubu 10.3.2009 proběhla zajímavá beseda na téma Aplikace teorie her v ekonomice a politice.

Inteligence je sexy?

5.10.2009 21:50, autor: Karel Kostka
O lidském myšlení, jeho úrovni a projevech existuje bezpočet studií a knih, nicméně není a nebylo na Zemi člověka, který by dokázal přesně vysvětlit, co to myšlení ve skutečnosti je.

Osobnost a kreativita: extroverze versus introverze?

2.10.2009 23:04, autor: Hally Thomas (přeložil Pavel Psutka)
Sociologové jsou přesvědčeni, že introverze a extroverze představují základní způsob reakce na naše prostředí, vytvářené polygenetickými vlivy a interakcí.

Sebeobrana

28.09.2009 15:47, autor: Vladimír Kutálek (redakčně upraveno)
V Praze se 7. 3. 2009 konal seminář na téma ,,Sebeobrana ve městě aneb Jak přežít své hrdinství“. Jeho obsah byl natolik zajímavý, že se ho pokusím zpětně zrekonstruovat.

Kreativní génius nebo psychotik?

16.02.2009 12:18, autor: Thomas Hally
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je velmi úzká. Více o problematice zařazení jedince mezi tu či onu skupinu se dočtete v tomto článku.

Jsme chytřejší než naši předkové?

24.11.2008 00:37, autor: Michaela Ulrichová
Jsme chytřejší než naši předkové? Můžeme očekávat bystřejší potomky? Profesor politologie a náboženské filosofie James Flynn v 80. letech vyhodnotil IQ testy holandských mužů a dospěl k zajímavé hypotéze, která byla později na jeho počet pojmenována Flynnův efekt.

Jsou 'sovy' tvořivější?

24.11.2008 00:21, autor: Jiří Chmela
Měl Benjamin Franklin pravdu, když řekl, že brzké usínání a vstávání dělá člověka zdravým, bohatým a moudrým? (V originále: 'Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise.') Poslední výzkumy ukazují, že možná nikoliv.

Svátek Svatého Patrika

3.08.2008 22:44, autor: Veronika Anor Partiková
Velký irský svátek – Saint Patrick’s Day se slaví 17. března. Svatý Patrik je patron Irska, který přinesl do této země křesťanství.

Beltain, Beltene, Beltine

3.08.2008 22:28, autor: Veronika Anor Partiková
Jden z nejdůležitějších keltských svátků., jehož název vznikl od slova „bel“ (jasný, zářící) a „tine“ (oheň), se slaví v předvečer prvního května.

Projekt Keltská Evropa

3.08.2008 22:14, autor: Veronika Anor Partiková
Projekt Keltská EVropa měl přispět k záchraně, seriozní prezentaci keltských památek a keltské historie na území Středočeského kraje. Zároveň byl založen „celoevropsky“ tj., aby umožnil i spolupráci se správci keltských lokalit po celé Evropě i případné čerpání finančních prostředků z fondů EU.

České geopolitické zajímavosti 1 - Holasicko

3.08.2008 19:56, autor: Vilém Vácha
Holasicko, území které se nachází na severovýchodě České republiky v okolí města Opavy (Opavsko, Krnovsko a Hlučínsko) a přilehlé území na severu, dnes ležící v Polsku.

České geopolitické zajímavosti 2 - Slezsko

3.08.2008 19:47, autor: Vilém Vácha
Slezsko je historicky podivuhodný konglomerát původně nesourodých bývalých vazalských a jiných území, konkrétně bývalého vévodství Těšínského, vévodství Opavského, knížectví Krnovského, Hlučínska, Moravských enkláv a knížectví Niského.

České geopolitické zajímavosti 3 - Nisko

3.08.2008 19:14, autor: Vilém Vácha
Území Niska se v hrubých rysech shoduje s bývalým okresem Jeseník a je jediným územím Dolního Slezska, které je dnes součástí České republiky.

České geopolitické zajímavosti 4 - Braniborsko-Nová marka

3.08.2008 19:06, autor: Vilém Vácha
Braniborsko bylo ve své podstatě součástí Českého státu déle než byla Podkarpatská Rus součástí Československa a jen o něco méně než Slovensko. V roce 2002 tomu bylo 600 let, co Český stát přišel o území Nová marka (Neumark).

Děti a příspěvky státu III.

12.07.2008 03:05, autor: Kateřina Havlíčková
Má či nemá se stát, tedy všichni ekonomicky aktivní občané, podílet na nákladech, spojených s výchovou dětí?

Děti a příspěvky státu II.

12.07.2008 02:55, autor: Kateřina Havlíčková
Má či nemá se stát, tedy všichni ekonomicky aktivní občané, podílet na nákladech, spojených s výchovou dětí?

Děti a příspěvky státu I.

12.07.2008 02:47, autor: Kateřina Havlíčková
Má či nemá se stát, tedy všichni ekonomicky aktivní občané, podílet na nákladech, spojených s výchovou dětí? V jedné věci by mělo být jasno: Postarat se o dítě je povinností rodičů. Obou. Asi málokdo by souhlasil s tím, aby stát převzal za rodiče povinnost dítě vychovávat. Hrůzná představa kolektivistické výchovy už naštěstí patří pouze do ranku sci-fi. Kupodivu si ale leckdo myslí, že stát má povinnost dítě živit. Namísto toho, aby byl rozvedený...
Počet položek: 133položek na stránku: |< < 1 2 3 4 5 6 7 > >|
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .