Chytří muži jsou sexy

Všichni určitě na první pohled poznáme, co je „sexy“. Není těžké na to přijít, že ne? Slovník cizích slov k tomu říká: sexy – přitažlivý, mající sex-appeal, smyslný, erotický, svůdný. Geofrey Miller, uznávaný profesor psychologie a vývojový psycholog pracující od roku 2001 na univerzitě v Albuquerque v Novém Mexiku, je známý svými výzkumy v oblasti vývojové psychologie a výběru sexuálního partnera. Tvrdí, že se náš rozum vyvíjel nejen jako nástroj k přežití, ale také jako stroj na námluvy.
Je přesvědčen, že lidský intelekt se při úsilí přivábit a zaujmout potencionální sexuální partnery postupně rozvíjel od jednoduchého fungování zaměřeného na přežití k vyšším funkcím, specializovaným na dvoření. Ve své knize The Mating Mind: How Sexual Choice Shaped the Evolution of Human Nature (Mysl pro páření aneb Jak sexuální výběr ovlivnil vývoj lidského druhu) se Miller snaží ukázat, jak můžeme ještě více proniknout do tajemství mysli, a propaguje své názory na evoluci a výběr sexuálního partnera. Miller se vrací k Darwinově teorii, že sexuální výběr je ve vývoji lidstva zásadní, a klade důraz na sebevyjádření člověka prostřednictvím umění, mravních zásad, jazyka a tvořivosti. Tyto typické adaptivní schopnosti naznačují, že vzorce chování, které se vyvinuly během vzájemného vybírání partnera, stavějí na odiv nejen inteligenci, tvořivost a morální vlastnosti, ale také dědičnou fyzickou zdatnost. Jeho podložená teorie poskytuje předpovědi a vrhá další světlo na všeobecně žádoucí lidské schopnosti, jakými jsou poznávání, motivace, komunikace, sexualita a kultura, zkrátka na naše morální hodnoty.

Profesor Miller dospěl mimo jiné také k předpokladu, že muži s nejvyšším IQ jsou všeobecně považováni za přitažlivější a mají zdravější spermie. Miller vedl výzkumný projekt, jehož se zúčastnilo 400 veteránů z vietnamské války, kteří byli podrobeni mnoha psychotestům a požádáni o vzorek spermatu. Muži, kteří dosáhli v souboru testů inteligence nejlepších výsledků, měli také vysoký počet zdravých spermií, zatímco ti s horšími výsledky IQ testů měli menší počet zdravých spermií a také méně normálních vzorků.

Miller dospěl celkově k závěru, že kvalita spermatu přímo souvisí s inteligencí neboli s „kvalitou mozku“, a je přesvědčen, že tyto dvě vlastnosti se vyvinuly současně, aby se zdravé geny projevily navenek.

Jazyk, inteligence, sebedůvěra, humor, laskavost a obětavost se rozvinuly proto, že jsou přitažlivé pro opačné pohlaví. Fyzická přitažlivost nebo krása hraje nesmírně důležitou roli, protože partnera zaujme nejdříve, ale „hloupý pan páv“ zůstane brzo i se svým načechraným peřím na ocet, pokud je fyzická přitažlivost nebo krása to jediné, co může nabídnout. Žena, jíž se pokoušel dvořit, možná bude zklamaná, až si uvědomí, že ten hezký člověk je jinak k ničemu. Na druhou stranu žena, která má zájem jen o „rychlovku“ nebo „sex na jednu noc“, klidně může dát přednost fyzicky přitažlivému muži před průměrně vypadajícím „Pepíkem“ a neohlížet se na nějaké pozitivní nebo negativní povahové vlastnosti. Není překvapením, že ženy, které si vybírají životní partnery výhradně na základě přitažlivosti nebo krásy, jsou všeobecně považovány za povrchní – s omezeným úsudkem a rozumovými schopnostmi.

Zatímco z hlediska přežití mají umění, morálka, jazyk a tvořivost jen pochybnou hodnotu, určitě představují vítané způsoby sebevyjádření, které se vyvinuly během vzájemného výběru partnera. Smysl pro humor není nutně přímo spojen s inteligencí, ale mnoho žen jej považuje za známku bystrého rozumu a shodou okolností i za signál mužské upřímnosti. Dá rozum, že škarohlíd na ženu jen sotva udělá dojem. Dobrý smysl pro humor se zdá být nezbytným předpokladem.

Podle zjištění přednesených 1. dubna 2009 na výroční konferenci Britské psychologické společnosti v Brightonu považují ženy zábavné chlapíky za chytřejší ve srovnání s jejich zamračenými konkurenty. Kristofor McCarty z Northumbria University zkoumal 45 heterosexuálních žen, které hodnotily soubor mužských autobiografických popisů. Muži, kteří se popsali vtipně, byli hodnoceni jako podstatně inteligentnější než ti, jejichž popis postrádal humor. „Letmé nahlédnutí do seznamovacích inzerátů vám potvrdí, že ženy u potencionálního partnera hledají dobrý smysl pro humor, a náš výzkum může vysvětlit, proč tomu tak je,“ řekl k tomu Kristofor McCarty.

Tato zjištění poskytla důkaz, že ženy pokládají smysl pro humor za projev mužovy inteligence. A inteligence je velice přitažlivá vlastnost, jelikož chytrý muž by měl být schopen lépe se postarat o své potomky. Ale muži by se měli mít na pozoru: ne každý vtip bude fungovat. Zjistili jsme, že aby byl muž považován za inteligentnějšího, musí být jeho humor opravdově zábavný.

Zatímco ženy, zdá se, dávají přednost mužům, kteří je rozesmějí, psychologové se domnívají, že totéž nemusí nutně platit naopak. Vtipné ženy zpravidla muže nepřitahují.

Milé dámy, vezměte rozum do hrsti a vážně se zamyslete nad těmi neuvěřitelnými možnostmi. Chcete strávit život s inteligentním šaškem anebo dáte přednost tomu přitroublému hezounovi odvedle?

Hodně štěstí při rozhodování!

Z originálu: Men with Smarts Are Men Who Win Hearts, Thomas Hally;  Mensa International Journal, únor 2010, číslo 533; přeložila Hana Erbsová

Pokud máte zájem zjistit výši svého IQ, přihlaste se na testování IQ pořádané spolčeností Mensa. Společnost Mensa provádí testování prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu.

Autor: Thomas Hally
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2021 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2021
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .