Důchodová reforma, 1. díl

Jak se rozhodnout, vstoupit či nevstoupit?
Další článek o důchodové reformě? Ano, ale věřím, že zde najdete něco víc než dokola omílaná fakta. Protože rozhodnutí je složité a kompletní vysvětlování je na několik hodin, budu se snažit o maximální stručnost. Získáte zde odkazy pro vlastní studium.

Fakta rozhodnutí – současnost

Tyto údaje je snadné zjistit, nelze o nich pochybovat, nyní jsou platné. Ale za měsíc může být vše jinak (samozřejmě kromě roku narození).

 • rok narození, pohlaví, popř. počet dětí a z nich plynoucí důchodový věk, věk předčasného důchodu, potřebná doba pojištění – dle zákona č. 155/1995,
 • současná výše příjmu podléhající odvodům na sociální pojištění, typicky hrubá mzda klienta, popř. 50 % zisku u OSVČ.
 • rizikový/investiční profil klienta – čím rizikovější profil máte, tím více se vám II. pilíř s největší pravděpodobností vyplatí. Nezapomeňte, že tzv. autopilot není povinný a není tedy nutné už od 35 let postupně snižovat podíl akcií. Ale pozor: investiční profil klienta podléhá dost často změnám.

Dilema rozhodnutí

Ve skutečnosti to není dilema. Vstupem do II. pilíře musíme přidat 2 % z HM a ta nelze porovnávat ani se slamníkem, ani jak to dělají mnohé (nejmenované) společnosti, s nějakým IŽP. Proto zde uvedu tabulku i pro třetí pilíř, ale také pro OPF. Veškeré údaje v ní uvedené jsou bez záruky.

Co?

I. pilíř (bez/s II.)

II. pilíř (DS)

III. pilíř (PP;DPS)

Fondy

Povinný?

Ano

Ne

Ne

Ne

Kolik povinně?

28%/25% HM

5% HM

0

0

Kdy platím

dle zákona

dle zákona

dle smlouvy

dle smlouvy

Kdo definuje nominální výnos

stát

kapitálové trhy

kapitálové trhy

kapitálové trhy

Výnos mění

valorizace/demografie

typ portfolia

typ portfolia

typ portfolia

Důchod určen

zákonem

pojišťovnou, nebo
kapitálovou hodnotou

pojišťovnou, nebo
kapitálovou hodnotou

kapitálovou hodnotou

Vstupní poplatky

N/A

0%

0%

až 5%

Správní poplatky/poplatky
za zhodnocení

N/A / N/A

ANO/ANO

ANO/ANO

ANO/obvykle NE

 - Státních dluhopisů

N/A

 0,3%/0

N/A N/A

N/A

 - transformovaný

N/A

N/A

 0,6%/15% ; N/A

N/A

 - konzervativní

N/A

 0,4%/10%

N/A;  0,4%/10%

0,7%-2%/0%

 - vyvážený

N/A

 0,5%/10%

N/A;  0,8%/10%

1,5-2,3%/0%

 - dynamický

N/A

 0,6%/10%

N/A;  0,8%/10%

2,6%/0%

Depozitář

ne (slib vlády)

ano

ano

ano

garanční fond

ne

ne

ne

ano

Na vaše jméno?

slib vlády

jednotky

jednotky

jednotky

zdanění výnosů kdy?

N/A

při výplatě

při výplatě

při odkupu

zdanění výnosů jak?

N/A

0%

15%

15%,
po 6 měs. 0%

Exekuce?

Ano, při výplatě

Ano, při výplatě

Ano, při výplatě

Ano, kdykoliv

Změna portfolia - možnost

NE

ANO

ANO

ANO

Změna portfolia - zdarma?

N/A

1xročně

1xročně

obvykle 1xročně

Změna portfolia - cena

N/A

500 Kč

500 Kč

rozdíl vst. popl.

Změna společnosti

NE

ANO

NE/ANO u DPS

ANO (odkup/nákup)

Změna společnosti - zdarma?

 

po 5 letech

N/A; po 5 letech

NE

Změna společnosti - cena?

 

800 Kč

N/A;800Kč

vstupní poplatky

Předčasné ukončení

NE

NE

ANO

ANO

Roční výpis

NE

ANO

ANO

ANO

Státní příspěvek (SP)

NE

~NE

30%-23%-0%

NE

Daňové odpočty (DO)

NE

NE

ANO nad 12kKč

NE

Příspěvek zaměstnavatele

ANO, povinný 21,5%

NE

ANO, až 30kKč ročně

NE

Nárok na starobní důchod/penzi - min. věk

DV + podmínky

DV + podmínky

50/60;DV

N/A

Důchod dřív

DV-5roky

DV-5roky

DV-5let

N/A

Přesluhování

ANO

ANO

ANO

ANO

Min. doba pojištění/spoření v DV

29-35let

29-35let

1;2 roky (5 let)

0

Jiné podmínky

ANO

ANO

NE

NE

Max. akcie během spoření

0%

80%

100%

100%

Max. akcií na začátku výplaty

0%

0%

100%

100%

min. měnové zajištění

0%

25%

0%

0%

Invalidní/pozůstalostní penze/důchod

ANO;ANO

ANO dle úspor

ANO dle úspor

kdykoliv

Starobní

ANO;ANO krácený

ANO dle úspor

ANO dle úspor

ne

Dědění starobní
penze na dobu určitou

NE

ANO

ANO

kdykoliv

Dědění v době spoření

NE

ANO

ANO

kdykoliv

Pozůstalostní penze/důchod

ANO;ANO

pokud je sjednána

ANO dle úspor, doby

kdykoliv

doba pobírání pozůstalostního důchodu

1 rok (i víc za podmínek)

3 roky

libovolně

libovolně

jednorázové vyrovnání

NE

NE

ANO

kdykoliv

odbytné

NE

NE

ANO

kdykoliv

starobní penze na určenou dobu

NE

ANO 20let

ano

kdykoliv

invalidní penze na určenou dobu

NE

ano 20 let

ano

kdykoliv

doživotní penze

ANO

ANO

ANO

NE

 

Protože některé omyly jsou zažité a všeobecně rozšířené, některá fakta si dovolím zdůraznit:

 • Vstupem do II. pilíře se nekrátí vůbec invalidní ani pozůstalostní (vdovské, vdovecké, sirotčí) penze. Nekrátí se ani základní výměra starobního důchodu, nyní cca 2300 Kč, ani důchod, na který jste si do doby vstupu vytvořili nárok.
 • Po vstupu do II. pilíře sice nelze vystoupit, ale je možné v případě plné invalidity v době odchodu do důchodu se rozhodnout a fakticky anulovat vstup do II. pilíře.
 • Platí se vždy za všech okolností 2% z příjmu podléhající sociálnímu pojištění, není možné ani více ani méně. Není takový druh příjmu, není odvod.
 • Odvody do I. pilíře si zkrátíte v poměru 25/28 = 89,3 %, ale procentuální výměra se vám zkrátí v poměru 1,2/1,5 = 80 %, protože odvody na ni se krátí v poměru 9,5/12,5~=76% (zbytek jsou nekrácené nároky). Výše důchodu se vám za následující rok nezkrátí o 20%, ale krátí se jen procentuální výměra, která typicky tvoří kolem 80 % celkové výše důchodu.  Zde záleží na výši vám vyměřeného důchodu.

Způsob výpočtu I. pilíře

Více viz zákon č. 155/1995 Sb., popř. můj článek, který tento složitý výpočet zpřehledňuje:  http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/vyznejte-se-v-duchodu-jak-funguje-prvni-pilir/

Způsob výpočtu II. pilíře

Více viz zákon č. 426/2011 Sb. Opět schematicky, co odvedete, je celé zhodnocováno vámi vybranou investiční strategií. Každý rok jsou odvedeny správní poplatky dle vámi vybrané investiční strategie. A podíly (10 %) z navýšení důchodových jednotek.

Historická data – minulost

Minulost je minulostí. Nelze ji přímo aplikovat do budoucnosti, nicméně jsou to další nezpochybnitelná fakta.

Historický vývoj investic

Např. historický vývoj po všech nedávných „katastrofách“ na investičním trhu Dow Jones 30 naleznete na http://www.vhi.cz/index.php/blog-2/item/funguje-strategie-kup-a-drz-ve-21-stoleti.html. Nebo vývoj nejstaršího fondu na světě, indexu SAP500, amerických firemních i státních dluhopisů, a to od roku 1928. Hodnoty jsou v logaritmickém měřítku.http://www.vhi.cz/index.php/blog-2/item/pioneerfund.html

Historický vývoj I. pilíře

Zákon definující důchod z I. pilíře (tj. zákon č. 95/1995 Sb.) od vyhlášení měl 61 platných verzí. Měnily se téměř všechny vlastnosti, od redukčních koeficientů, přes podmínky získání důchodu (definice co je náhradní doba pojištění, jakým způsobem se započítá, min. potřebná doba pojištění, podmínek přesluhování, podmínek předčasného důchodu) až po důchodový věk.

Současně se měnil i způsob valorizace již vyplácených důchodů. V současné době jsou důchody valorizovány o méně než inflaci.

Demografie

Věková skladba není až tak minulostí, je to vlastně realita, pokud bych zanedbal to, že obrázek popisuje situaci 3 roky starou.  Jak číst obrázek? Plocha reprezentuje počet obyvatel ČR. Odmyslete si lidi starší 62 let – současné důchodce. Odmyslete si lidi do věku cca 25 let – děti a převážně studenty. Lidé po 50 obvykle mají menší příjem, častěji jsou nemocní, bez práce či invalidní,  popř. od věku 57 let jsou v předčasném starobním důchodu. Tedy lidé zhruba mezi 25 lety a 50 lety platí na současné důchody.

Věk odchodu do důchodu pro rok 2010 byl cca 62 let, do předčasného důchodu šlo odejít cca ve věku 57 let. Věkovou skladbu naleznete na stránkách ČSÚ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2010

Důvody pro vstup či nevstup

Důvody pro vstup

 • Diverzifikace zdrojů důchodu – I. pilíř je závislý téměř čistě na státu/demografii, II. pilíř je téměř čistě závislý na investičních trzích. Základní poučka říká, že je nebezpečné mít vajíčka v jednom košíku.
 • Dědění – vyvedené peníze z I. pilíře jsou přídavným zdrojem pro pozůstalé (pozůstalostní důchody mají v každém případě). Zvláště když se prodlužuje věk odchodu, a tedy roste riziko, že se člověk důchodového věku ani nedožije – viz úmrtnostní tabulky ČSÚ, každý ročník a pohlaví má své: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/umrtnostni_tabulky

Důvody pro nevstup

 • II. pilíř je čistě zásluhový, žádná solidarita. Pokud očekávám, že budu v letech do důchodu odvádět málo na sociálním pojištění, nebo dokonce budu žít na sociálních dávkách, do II. pilíře budu adekvátně k tomu spořit, a tedy i výsledek v II. pilíři bude nízký. Za náhradní doby (např. nezaměstnanost) budu mít v I. pilíři 1,2 % místo 1,5 % ze své celoživotní průměrné mzdy.
 • II. pilíř má stejné podmínky jako I. pilíř, pokud nezískám I. pilíř, nezískám ani II. pilíř. Např. pokud nesplníte min. dobu pojištění nebo min. věk. (Pokud budete pracovat v zahraničí, platí speciální podmínky).
 • Pokud si zažádám o důchod z I. pilíře, musím si vybrat i důchod z II. pilíře. Všechno nebo nic. Proč dobrovolně zvyšovat své povinné odvody? Když dokážu své peníze využít s vysokým zhodnocením anebo likvidita před důchodovým věkem má pro mě vysokou cenu.  A chci své peníze i v době důchodu zainvestované v akciích a ne pobírat konzervativní rentu z pojišťovny.

Nedůvody

 • Vstupem jen prohloubím deficit důchodového systému! Současný deficit již existuje i bez existence II. pilíře a stále se prohlubuje, především z důvodu demografie.  II. pilíř zvýší zásluhovost, na kterou byly stížnosti k Ústavnímu soudu, a musela by se zvýšit tak jako tak.
 • Nechci živit investiční společnosti! Vše má své náklady. Jaké jsou náklady I. pilíře? Já nevím. U II. pilíře jsou jen viditelné, že by byly menší, to silně pochybuji.  Jaké byly náklady III. pilíře, tzv. penzijního připojištění? Pro mnohé překvapení, ale cca 1 % p.a. + 15 % ze zisku. Klientům do teď nevadily, protože byly pro ně téměř neviditelné kvůli neoddělenému majetku. Nyní je limit 0,8 % p.a. , jsou viditelné a některým klientům poplatky u III. pilíře začaly vadit.

(pokračování v příštím díle)

Ing. Vladimír Kutálek, Ph.D.

finanční poradce firem ABCDFinance, s.r.o, VHI, s.r.o. a 1. Eurohypotéka, s.r.o., předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR, autor článků na www.mesec.cz a tvůrce webu o úvěrech www.vlkuver.cz. vlastním příslušné certifikace a povolení od ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_SEQ_ID=413804&p_VER_ID=1000

Autor: Ing. Vladimír Kutálek, Ph.D.
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .