Důchodová reforma, 2. díl

Jak se rozhodnout - vstoupit či nevstoupit?
V předchozím dílu jsme uveřejnili informace, které vám mají pomoci při rozhodování o vstupu do jednotlivých pilířů důchodové reformy. Představili jsme jednotlivá fakta i omyly, které ovlivňují rozhodování a probrali jsme historické souvislosti i důvody pro vstup i proti němu. V dnešním díle nahlédneme do budoucnosti a zmíníme se o III. pilíři. Protože téma důchodové reformy je složité, doporučuji prostudovat připojené odkazy.

Extrapolace – budoucnost

Demografie

Věková skladba obyvatelstva – věk odchodu do důchodu cca 67 let:  http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2040

Investice a průběžný pilíř

Lze odhadnout z historie. Investice průměrným dlouhodobým výnosem čistě akciového portfolia 8,4% p.a. Inflaci očekávám v průměru 3 % p.a. Pro odhad nároku z I. pilíře lze použít kalkulačku: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/.

Politická rizika a šance

Mohu si vymyslet spoustu politických rizik na první i druhý pilíř:

  • II. pilíř: změna poměru opt-outu a vlastního příspěvku, zdanění opt-outu při odchodu do důchodu, změna dědění prostředků z II. pilíře,
  • I. pilíř: změna valorizačních koeficientů, změna redukčních koeficientů, změna zápočtu náhradních dob (především péče o dítě, doba nezaměstnanosti),
  • I. + II. pilíř: změna minimální doby pojištění, změna důchodového věku, změna podmínek předčasného důchodu, změna zdanění důchodu

Politická rizika hrozí oběma pilířům. Většina rizik pro I. pilíř se již v minulosti stala… Pokud se bojíte II. pilíře kvůli politickým či investičním rizikům, je třeba si uvědomit, že politickým rizikům neujdete ani v I. pilíři, právě naopak. Rozdíl je především v tom, že II. pilíř spadá pod individuální vlastnictví. Z II. pilíře dostanete každým rokem výpis z účtu. Případné znárodnění, změnu poměru vyvedených peněz k vlastním, to pozná téměř každý, k tomu se připojí mediální masáž. Co bude tedy snazší změnit z hlediska politického kreditu? Co je průhlednější?

Vaše příjmy a životní situace

Podle své profese, svých schopností azdravotního stavu zkuste odhadnout vývoj výše příjmů, a to až do důchodu. Těžké, značně nepřesné, ale přesto to nevzdávejte předem. Některé profese jsou provozovány i ve vysokém věku: vědci, učitelé, některé ne: horníci, sportovci. Nelze říct obecné závěry, kdo by měl vstoupit a kdo ne. Nicméně existují jisté životní situace, které přidávají argumenty na stranu vstupu či nevstupu.

Český stát kupodivu umožnil vstoupit komukoliv. Lidé před důchodem či se smrtelnou chorobou dokážou lépe odhadnout vývoj všech výše popsaných neznámých (protože je odhadují na kratší dobu), vstupem ovlivní svou výši důchodu minimálně. Dále lidé, co tuší, že by až v pokročilém stáří splnili podmínky (především dobu pojištění) pro výplatu I. (a tím i II.) pilíře - protože byly v minulosti např. dlouhodobě autoři, pronajímatelé, ale nyní mají příjmy podléhající platbě sociálního pojištění. Jim, resp. jejich dědicům, doporučuji vstup  – daná 2 % zachrání v případě své smrti pro dědice.

Lidé v oddlužení dokážou ochránit další část svého majetku před dlužníky. Pokud si jsou jisti, že podmínky oddlužení splní, proč nevstoupit? Ale pozor, oddlužení je na 5 let, II. pilíř je do důchodu.

Lidé, co jsou rádi, že tak tak vyjdou a jejich situace se asi příliš nezlepší, si nemohou dovolit vstup do II. pilíře. Ta povinná další 2 % HM by pro ně mohla být příslovečná poslední kapka.

Mladým ženám doporučuji spíše odložit rozhodnutí o vstupu do II. pilíře na dobu po dětech, popř. před 35. rokem, dle toho, co nastane dřív. Tedy pokud možno by měly být na rodičovské před vstupem do II. pilíře.

Pro mladé lidi se může stát cokoliv. Osobně bych jim proto doporučil vstup, z důvodu diverzifikace zdrojů v důchodu, jak jsem zmínil výše. Ale ani oba pilíře pravděpodobně nebudou stačit. Další zdroje, jiné investice, více než doporučuji.

Znovu opakuji, výše uvedené životní situace jsou jen další argumenty. Vždy v předchozích kapitolách uvedená kritéria mohou převážit, např. nezaměstnaný předdůchodce apod.

Výběr penzijní společnosti

Pokud už se rozhodnete vstoupit, rozhodnutí nekončí, i když tu nejvýznamnější část máte za sebou. Musíte zvolit ještě penzijní společnost. Některé PS si vyhradili v rámci dynamického fondu možnost investovat čistě do dluhopisů. Více viz http://www.mesec.cz/clanky/vybirejte-penzijni-spolecnost-peclive/

III. pilíř

„Mám tu III. pilíř, DPS, ten má více výhod a budu moct kdykoliv peníze vybrat.“Ano, to je pravda, ale oproti svému předchůdci, PP, má několik celkem zásadních nevýhod:

  • výsluhová penze není
  • pozůstalostní penze ve většině případů neobsahuje státní příspěvky. Obsahovala by je, pokud by účastník v době smrti měl nárok na penzi, kdyby měl, pravděpodobně by o ni zažádal sám při vzniku nároku,
  • podmínka věku pro výplatu jednorázového vyrovnání je změněna na důchodový věk, tedy hrozí riziko snadnější změny zákonem a současně to většině případů znamená oddálení, a tedy vyšší riziko nedožití se ho.

Oproti OPF sice garantuje nižší poplatky, ale na rozdíl od něj jsou při výplatě DPS výnosy zdaněny a po dobu dvou let od založení má nulovou hodnotu.

Závěr

II. ani III. pilíř stále není produkt jen s výhodami. Neřeší důchod jednotlivců komplexně, jen z větší či menší části. Neřeší ani důchod na státní úrovni, jen částečně snižuje nespravedlnost vůči mladým, na které možná čeká v důchodovém věku rovný důchod z I. pilíře.

Pokud shledáte pilíře hodnými mít ve svém portfoliu jako já, dobře. V každém případě hlavní finanční zabezpečení by mělo být jinde, nebudete to žádný z pilířů, ani zlato, ale poctivé správně navržené portfolio.

A jedno zamýšlení na závěr. II. pilíř není příliš atraktivní pro poradce, některé poradenské sítě ho nemíní vůbec nabízet, maximálně klientům, co o něj explicitně požádají. Není ani příliš atraktivní pro penzijní společnosti – limity poplatků, resp. snaha mít možnost prodat konzervativní portfolia za cenu dynamického.  Ani stát ho příliš nepodporuje, splní tak vyšší zásluhovost důchodu, ale vypadá to, že zvýšení deficitu důchodového systému a politické body jsou dostatečné motivace nevydávat příliš peněz za propagaci. I pro klienty by mohl mít lepší nastavení. Ale osobně jsou to pro mě všechno příznaky, že produkt není (příliš) zdražen „zákulisním jednáním“.


Ing. Vladimír Kutálek, Ph.D.

finanční poradce firem ABCDFinance, s.r.o, VHI, s.r.o. a 1. Eurohypotéka, s.r.o., předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR, autor článků na www.mesec.cz a tvůrce webu o úvěrech www.vlkuver.cz. vlastním příslušné certifikace a povolení od ČNB https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB10.VIZITKA?p_SEQ_ID=413804&p_VER_ID=1000

Autor: Ing. Vladimír Kutálek, Ph.D.
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .