Důchodová reforma. Jak se rozhodnout? Vstoupit či nevstoupit?

V předchozím vydání jsme uveřejnili první díl článku, který vám má pomoci při rozhodování o vstupu do jednotlivých pilířů důchodové reformy. Představili jsme jednotlivá fakta i omyly, které ovlivňují rozhodování, probrali jsme historické souvislosti i důvody pro vstup i proti němu. V dnešním dílu nahlédneme do budoucnosti a zmíníme se o III. pilíři.
Demografie
 Věková skladba obyvatelstva – věk odchodu do důchodu cca 67 let: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/vekova_skladba_obyvatelstva_v_roce_2040

Investice a průběžný pilíř
Lze odhadnout z historie. Investice průměrným dlouhodobým výnosem čistě akciového portfolia 8,4 % p. a. Inflaci očekávám v průměru 3 % p. a. Pro odhad nároku z I. pilíře lze použít kalkulačku: http://duchodovakalkulacka.mpsv.cz/www/.

Politická rizika a šance
Mohu si vymyslet spoustu politických rizik na první i druhý pilíř:
   • II. pilíř: změna poměru opt-outu (nástroj umožňující převedení části prostředků ze státního systému do komerční sféry) a vlastního příspěvku, zdanění opt-outu při odchodu do důchodu, změna dědění prostředků z II. pilíře,
   • I. pilíř: změna valorizačních koeficientů, změna redukčních koeficientů, změna zápočtu náhradních dob (především péče o dítě, doba nezaměstnanosti),
   • I. + II. pilíř: změna minimální doby pojištění, změna důchodového věku, změna podmínek předčasného důchodu, změna zdanění důchodu.

Politická rizika hrozí oběma pilířům. Většina rizik pro I. pilíř se již v minulosti stala skutečností… Pokud se bojíte II. pilíře kvůli politickým či investičním rizikům, je třeba si uvědomit, že politickým rizikům neujdete ani v I. pilíři, právě naopak. Rozdíl je především v tom, že II. pilíř spadá pod individuální vlastnictví. Z II. pilíře dostanete každým rokem výpis z účtu. Případné znárodnění, změnu poměru vyvedených peněz k vlastním, to pozná téměř každý, k tomu se připojí mediální masáž. Co bude tedy snazší změnit z hlediska politického kreditu? Co je průhlednější?

Vaše příjmy a životní situace
Podle své profese, svých schopností a zdravotního stavu zkuste odhadnout vývoj výše příjmů, a to až do důchodu. Těžké, značně nepřesné, ale přesto to nevzdávejte předem. Některé profese jsou provozovány i ve vysokém věku: vědci, učitelé, některé ne: horníci, sportovci. Nelze vyvodit obecné závěry, kdo by měl vstoupit a kdo ne. Nicméně existují jisté životní situace, které přidávají argumenty na stranu vstupu či nevstupu.
Český stát kupodivu umožnil vstoupit komukoliv. Lidé před důchodem či se smrtelnou chorobou dokážou lépe odhadnout vývoj všech výše popsaných neznámých (protože je odhadují na kratší dobu), vstupem ovlivní svou výši důchodu minimálně. Dále lidé, kteří tuší, že by až v pokročilém stáří splnili podmínky (především dobu pojištění) pro výplatu I. (a tím i II.) pilíře – protože se v minulosti dlouhodobě živili například jako autoři, pronajímatelé, ale nyní mají příjmy podléhající platbě sociálního pojištění. Jim, resp. jejich dědicům, doporučuji vstup – daná 2 % zachrání v případě své smrti pro dědice.
Lidé v oddlužení dokážou ochránit další část svého majetku před dlužníky. Pokud jsou si jisti, že podmínky oddlužení splní, proč nevstoupit? Ale pozor, oddlužení je na 5 let, II. pilíř je do důchodu.
Lidé, kteří jsou rádi, že tak tak vyjdou a jejich situace se asi příliš nezlepší, si nemohou dovolit vstup do II. pilíře. Ta povinná další 2 % z hrubé mzdy by pro ně mohla být příslovečnou poslední kapkou.
Mladým ženám doporučuji spíše odložit rozhodnutí o vstupu do II. pilíře na dobu po dětech, popř. před 35. rokem, podle toho, co nastane dřív. Tedy pokud možno by měly být na rodičovské dovolené před vstupem do II. pilíře.
U mladých lidí se může stát cokoliv. Osobně bych jim proto doporučil vstup, z důvodu diverzifikace zdrojů v důchodu, jak jsem zmínil výše. Ale ani oba pilíře pravděpodobně nebudou stačit. Další zdroje, jiné investice, více než doporučuji. Znovu opakuji, výše uvedené životní situace jsou jen další argumenty. Vždy v předchozích kapitolách uvedená kritéria mohou převážit, např. nezaměstnaný předdůchodce apod.

Výběr penzijní společnosti
Pokud už se rozhodnete vstoupit, rozhodnutí nekončí, i když tu nejvýznamnější část máte za sebou. Musíte zvolit ještě penzijní společnost. Některé společnosti si vyhradily v rámci dynamického fondu možnost investovat čistě do dluhopisů. Více viz http://www.mesec.cz/clanky/vybirejte-penzijni-spolecnost-peclive/.

III. pilíř
„Mám tu III. pilíř, DPS, ten má více výhod a budu moct kdykoliv peníze vybrat.“
Ano, to je pravda, ale oproti svému předchůdci, penzijnímu připojištění, má několik celkem zásadních nevýhod:
   • Výsluhová penze není.
   • Pozůstalostní penze ve většině případů neobsahuje státní příspěvky. Obsahovala by je, pokud by účastník v době smrti měl nárok na penzi, kdyby měl, pravděpodobně by o ni zažádal sám při vzniku nároku.
   • Podmínka věku pro výplatu jednorázového vyrovnání je změněna na důchodový věk, tedy hrozí riziko snadnější změny zákonem a současně to u většiny případů znamená oddálení, a tedy vyšší riziko nedožití se ho.
Oproti otevřenému podílovému fondu (OPF) sice garantuje nižší poplatky, ale na rozdíl od něj jsou při výplatě dobrovolného penzijního spoření výnosy zdaněny a po dobu dvou let od založení má nulovou hodnotu.

Závěr
II. ani III. pilíř stále není produkt jen s výhodami. Neřeší důchod jednotlivců komplexně, pouze z větší či menší části. Neřeší ani důchod na státní úrovni, jen částečně snižuje nespravedlnost vůči mladým, na které možná čeká v důchodovém věku rovný důchod z I. pilíře.
Pokud shledáte pilíře hodnými mít ve svém portfoliu jako já, dobře. V každém případě hlavní finanční zabezpečení by mělo být jinde, nebude to žádný z pilířů ani zlato, ale poctivé, správně navržené portfolio.
A jedno zamyšlení na závěr: II. pilíř není příliš atraktivní pro poradce, některé poradenské sítě ho nemíní vůbec nabízet, maximálně klientům, kteří o něj explicitně požádají. Není ani příliš atraktivní pro penzijní společnosti – limity poplatků, resp. snaha mít možnost prodat konzervativní portfolia za cenu dynamického. Ani stát jej příliš nepodporuje – splní tak vyšší zásluhovost důchodu, ale vypadá to, že zvýšení deficitu důchodového systému a politické body jsou dostatečnou motivací k tomu nevydávat příliš peněz za propagaci. I pro klienty by mohl mít lepší nastavení. Ale pro mě osobně jsou to všechno příznaky, že produkt není (příliš) zdražen „zákulisním jednáním“.
Důchodce
Autor: Ing. Vladimír Kutálek
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2020 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2020
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .