Emoční versus kritická inteligence

Existuje něco jako emoční inteligence? A pokud ano, jak se emoční a kritická inteligence liší? Fungují společně? Existují dva lidské mozky, dvě mysli? Nebo existuje jediný mozek či mysl, ve kterém jak emoční myšlení, tak logický úsudek fungují „synergicky“ jako celek?

Za prvé si vezměme některé definice. „Inteligence“ je definována ve Websterově New World Dictionary jako „schopnost získávat a udržet znalosti“. Kromě toho se tato získaná znalost používá k řešení našich každodenních problémů a řízení našeho chování. Emoční inteligence je měřítkem toho, do jaké míry člověk úspěšně (nebo neúspěšně) použije zdravý úsudek a odůvodňuje situace při stanovení emočních nebo citlivých situačních odpovědí. A tohle přináší další otázku: Co je to „emoce“? Websterův New World Dictionary uvádí, že emoce jsou tou součástí vědomí, která má co dělat s probuzením citů. Emoční stav se odlišuje od jiných duševních stavů; od poznání, od projevů vůle a od vědomí fyzického pocitu (příjemného nebo nepříjemného). „Pocit“ může být subjektivní reakcí spojenou s určitou situací. Kritické myšlení se týká symbiotického vztahu mezi poznáním (IQ) a emočním myšlením (EQ). Kritické myšlení je racionálním a reflexivním druhem myšlení a zabývá se tím, co dělat a v co věřit. Protože naše emoce a pocity jsou pevně zapojeny do našich přesvědčení a naší činnosti, rozumově-reflexivní myšlení má důvod držet se našich emocí. Například: já se bojím, protože věřím, že jsem ohrožen, a proto buď zaútočím na svého předpokládaného útočníka, nebo uprchnu. Kritická inteligence a reflexivní kritické myšlení nám umožňují využít sílu našeho logického myšlení, abychom přiměřeně nasměrovali naše touhy, pocity, emoce a činy. Naše emoční funkce nepředcházejí naše rozumové funkce. To znamená, že naše emoční inteligence a naše poznávací funkce reagují současně. A poznání má zásadní význam. Pochopitelně; jsme přece homini sapienti – a feminae sapientiae!

Tak jako osoba s příslušnou matematickou dovedností může efektivně vyřešit problém diferenciálního počtu, osoba s vysokou emoční inteligencí bude reagovat na situace s pocity, které se hodí v konkrétní situaci. „Pocitové stavy“ jsou naším emočním kompasem, který nás vede k rozumnému chování a činu. V tomto smyslu jsou pocitové stavy motivační a motivace je předzvěstí vůle. „Rozumové emoce“ se převádějí do rozumových přání a rozumového chování. Ale je to naše myšlení, které nakonec navrhuje jednání nebo vytváří danou emoční odpověď na situaci a její vyhodnocení. Populární teorie tvrdí, že lidská mysl se skládá nejméně ze tří základních funkcí: poznávání (myšlení), pocitů (emocí) a projevů vůle (vůle, „úsilí“). „Poznávání“ zahrnuje takové duševní činnosti, jako je analyzování, porovnávání, předpokládání, vyvozování, tázání, stavění do kontrastu, hodnocení atd. Zkrátka: poznávací funkce vytváří pojmy, racionalizuje, zdůvodňuje a řeší problémy. Pocitová (nebo emoční) funkce naší mysli je naším vnitřním poradcem. Dává nám zpětnou vazbu k našemu „výkonu“ v jakémkoli, i složitém případě. Konečně, chtění (nebo vůle) je třetí funkce mysli. Ačkoli se navzájem liší, pracují tyto tři základní duševní funkce současně a dynamicky. Právě naše myšlení nás nakonec vede při výběru akce nebo nám pomůže vyhnout se chybné volbě akce. Ostatně je to naše myšlení, které nás připravuje na emoční hodnocení situace nebo souboru okolností. Každá chyba v naší emoci (pocitu) a úsilí (vůli) vytváří závadu (neschopnost) v našem myšlení a uvažování. Základní funkce naší duševní činnosti pak s těmito chybami nepracují efektivně a účinně. Když je chyba v jedné nebo více z těch tří oblastí, pak doslova nemůžeme jasně myslet. Kritické myšlení nám umožňuje vytvářet zdravé přesvědčení a dospívat k relativně správným úsudkům. „Skutečně inteligentní člověk není nehmotný intelekt fungující v emočním vzduchoprázdnu, ale hluboce angažovaná myslící osoba, plná vášně a vysokých hodnot, snažící se o logické myšlení, zdravý úsudek a moudré chování.“ Jemně vyladěná schopnost kritického myšlení je klíčová pro šťastný a dobře vedený rozumný a citový život.

Autor: Z originálu Emotional v. Critical Intelligence by Thomas Hally, Mensa International Journal, leden 2012, číslo 556, přeložila Jitka Nováková
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .