Feuersteinova metoda

V úterý 5. 4. 2011 uskutečnila naše MS České Budějovice setkání, které bylo spojeno s přednáškou na téma Feuersteinova metoda. Přednášela nám paní Mgr. Irena Marušincová, lektorka této metody zde v jižních Čechách.

Reuven Feuerstein

Zakladatel této metody Reuven Feuerstein se narodil v roce 1921 a i přes svůj pokročilý věk se stále aktivně podílí na jejím rozvoji. Jeho myšlenka a víra ve skutečnost, že inteligence není dána jednou provždy, ale že s ní lze pracovat a zvyšovat ji, se potvrzuje a ukazuje na výsledcích jeho práce s nejrůznějšími klienty.

Nejvíce se tato metoda využívá při práci s dětmi s autismem, Downovým syndromem či poruchami učení. Na druhé straně se také uplatňuje i pro zvyšování kvalifikace managerů, nadprůměrně inteligentních lidí, pomáhá seniorům při trénování paměti nebo i např. s Alzheimerovou chorobou, dokonce se úspěšně podílí i na léčbě lidí s vážnými poruchami či poraněními mozku. V České republice není metoda ani její využívání zatím příliš rozšířeno.

Pan Feuerstein odmítá tradiční způsob zjišťování inteligence pomocí IQ testů. Některé z nich však využívá a podrobuje je tzv. „dynamickému vyšetřování“, kdy klient mluví o zadání, popisuje, jak ho vnímá, jak s ním bude pracovat, až sám přijde na správné řešení. Cílem není zjistit číslo IQ, ale spíše mezery ve vnímání problému. Definuje tím, na co je třeba se zaměřit a také v čem klient vyniká. Po tomto vyšetřování nastupuje metoda „instrumentálního obohacování“, která pomáhá odstraňovat zjištěné defekty a pomáhá klienta posunout dál.

Pro tuto metodu vytvořil pan Feuerstein jakési pracovní listy, tzv. instrumenty. S jejich pomocí pracuje lektor jako prostředník mezi klientem a podněty, které na něj působí a které by se měl naučit a pochopit je. Lektor také sleduje reakce klienta na tyto podněty. Klient tedy během učení nedostává hotové informace, ale postupně se k nim sám propracovává. Stále dostává zpětnou vazbu, musí reagovat a vysvětlovat, proč zvolil právě takové řešení, takový postup atd.

Instrumentů je celkem 26 a jsou uspořádány podle obtížnosti do 4 kategorií. Základní kategorie je vhodná pro děti již od 3 let, horní věková hranice pro využití metody není nijak omezena. Během práce s instrumenty se klient naučí plánování, tvorbě strategií, vyvozování, prostorovému vnímání, analytickému myšlení a řadě dalších dovedností.

Nedílnou součástí práce s instrumenty je tzv. přemosťování. Jde o promítnutí naučeného do reálného života. Klient rozebírá nějaký úkol a pak se snaží najít jeho ekvivalent ve skutečných situacích, které prožil, viděl nebo zná.

Motto celé metody zní: „Nechte mě chvilku, já si to rozmyslím.“ A na základě tohoto celá metoda funguje. Je potřeba se zamýšlet nad tím, co se učím, co dělám, co říkám, jaký postup volím. Práce není nijak časově omezená, aby klient nebyl ve stresu.

V současné době je metoda v ČR teprve v začátcích. Kurzy pro veřejnost zajišťuje centrum Cogito (www.centrum-cogito.cz). Zájem o studium Feuersteinovy metody je sice veliký, nicméně kapacity omezené, proto jsem velice ráda, že v Českých Budějovicích jednu lektorku máme.

Věřím, že si všichni zúčastnění přednášku užili a že pro ně byla poučná a zajímavá, a věřím, že nebyla na toto téma poslední. Vzhledem k omezenému místu byla přednáška sice komornějšího rázu, nicméně pokud by se objevil větší zájem, mohli bychom společně s paní Marušincovou zorganizovat přednášku ve větších prostorách.

Autor: Lucie Malechová, redakčně upraveno
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .