Inteligence v hlubinách oceánů

Chobotnice mají ohromující intelekt. Alespoň to s jistotou platí o chobotnicích pobřežních. Již v 50. a 60. letech minulého století experimenty prokázaly, že dobře zvládají úkoly, k jejichž splnění potřebují paměť a schopnost učit se. A právě tyto vlastnosti si spojujeme s inteligencí.
Chobotnice pobřežníChobotnice pobřežní mají mezi bezobratlými živočichy zdaleka největší mozky. Velikostí se dají srovnat s mozky papoušků, a to jsou tvorové, kteří se dokáží naučit až několik stovek lidských slov. Protože samotná velikost mozku ještě nemusí nic vypovídat o celkové inteligenci zvířete, pojďme si říci něco o počtu neuronů v jejich mozku. Chobotnice z tohoto pohledu vysoce převyšují ostatní bezobratlé živočichy a zahanbují hlodavce, žáby a mnohé další obratlovce. Když vědci měřili mozek chobotnic, zjistili, že mají asi 130 milionů neuronů (člověk jich má výrazně více, asi 100 miliard). Zajímavé však je to, že chobotnice mají většinu neuronů mimo mozek – v jejích osmi chapadlech. A to dokonce celých 65 %! Zbylých 35 % mozku tvoří „hlavní velení“, které má, pro člověka trochu netradičně, umístěno mezi očima. Naopak v místech, kde má mozek člověk, má chobotnice žaludek, játra, ledvinu a tři srdce.
Zatímco hlavní velení obstarává nejvyšší řídicí funkce mozku, jako jsou rozhodování, učení, zapamatování a koordinaci složitých pohybů, chapadla chobotnice jsou vybavená vzájemně propojenými řídicími centry neboli ganglii, která přenášejí informace do mozku a také nezávisle ovládají jejich jednodušší pohyby jako například natahování nebo kroucení. Samostatnost chapadel prokázalo několik pokusů. Když se chobotnici usekne chapadlo, pokusí se odplazit pryč. Když pak chapadlo narazí na potravu, pokouší se ji dopravit na místo, kde normálně mívá tlamu. Díky chytrému propojení mozku s chapadly a přísavkami, které je lemují, dokáží chobotnice až neuvěřitelné kousky. Umí šikovně využívat předměty ze svého podmořského okolí jako úkryt, štít a stejně tak i jako nástroje. A to i vícero současně. Postavíte-li před ni sklenici s potravou, která má zašroubované víko, prostě si ho odšroubuje.
Chobotnice pobřežníPro chobotnici není problém napodobit chování různých jiných živočichů podle své potřeby, a to i těch, kteří jsou svojí stavbou těla zcela odlišní. Zvládne se hravě ,,proměnit” třeba v kraba, hada, rejnoka nebo různé ryby, včetně placatého platýse či vějířovitého jedovatého perutýna. Přijde-li na to, změní se v list, řasu, korál, sasanku, podmořskou houbu nebo prostý kousek skály. Chobotnice umí napodobit nejen mimiku, pohyby a chování, ale i samotný vzhled. Funguje to tak, že její mozek vydá povel svalům, aby vztyčily bradavkovité papily, a tím změnily povrchovou strukturu z hladké kůže na drsnou. Ve stejné chvíli může pomocí rozsáhlé soustavy pigmentů (síti chromatoforů) změnit barvu těla tak, aby dokonale splynula s okolím. Pokud si říkáte, že toto dokáže chameleon taky, tak vězte, že chobotnice se takto umí maskovat i při rychlejším pohybu. To vše jí umožňuje právě její vyšší inteligence, kterou podle vědců získala k ochraně před predátory, když během evoluce ztratila svou původní ulitu.

Zdroje

Autor: Stanislav Wolf
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .