Jak dobře fotit mobilem

Když mě redakce oslovila, zda bych pro časopis nenapsal nějaký článek o fotografování, ani ve snu mě nenapadlo, jak těžké bude přijít s prvním tématem. O čem smysluplně psát pro inteligentní, ale velice nesourodé publikum, navíc převážně jen s okrajovým zájmem o oblast fotografování? A pak mě to napadlo: Jasně, přece o focení mobilem! To totiž dělají (skoro) všichni.
O čem to bude?
V první části článku se budu věnovat povídání o tom, co lze reálně od fotoaparátu integrovaného v mobilu očekávat a co spíše ne; v čem jsou slabiny fotomobilu a na čem to naopak můžeme dohnat. V části druhé pak najdete konkrétní tipy, jak si z focení mobilem odnést co nejlepší výsledky.

Článek je určený především čtenáři-laikovi, přesto se nevyhýbám občasnému použití některých odborných pojmů. Pokud v textu narazíte na termín, který neznáte, můžete si jej dohledat pomocí pomůcky zde: https://goo.gl/14oPfV .


Motiv: drobná orchidej
Fotomobil: Lenovo Moto G4 Plus
Foto aplikace: výchozí aplikace zařízení
Zaostření: pevné na minimální možnou vzdálenost
Nastavení: ISO 100, 1/15s, vyvážení bílé pro denní světlo, digitální přiblížení 1,55x (nezbytné kvůli minimální zaostřovací vzdálenosti), samospoušť 10 sekund. Všechna nastavení na pevno kvůli vyřazení vlivu automatiky.
Okolnosti focení: Mobil v držáku na stativu, jako pozadí použit vypnutý PC monitor, zaostřeno a zkomponováno předem za rozsvíceného světla v místnosti, následně foceno ve tmě.
Nasvícení: dvě čelovky volně držené v rukách. Jedna svítí na motiv odrazem o list kancelářského papíru. Druhá svítí z větší dálky na pozadí a vytváří na něm světelný gradient umístěný za motivem.


Základní otázka: Dá se dobře fotit mobilem?
Odpověď je jednoznačné, sebevědomé a rozhodné ANO! Je ale třeba chápat omezení mobilu a je třeba rozumět tomu, že se s ním nedá dobře fotit všechno, ale jenom něco.

Limitace mobilního fotoaparátu
Fotoaparát mobilního telefonu je zařízení minimalistické, při jehož návrhu se v zájmu co nejmenších rozměrů a hmotnosti přistupuje k celé řadě technologických kompromisů, často dosti radikálních.
Mobilní fotoaparáty mají zpravidla pevný zorný úhel, který obvykle zhruba odpovídá ohnisku 30 mm na kinofilmovém fotoaparátu. Jedná se o mírně širokoúhlý záběr, který má tendenci zvýrazňovat perspektivu (tzn. že předměty se na fotce zdají vzdálenější, než ve skutečnosti byly).
Mobilem je proto potřeba fotit poměrně zblízka, jinak je fotografovaný motiv na výsledném snímku moc malý. Z tohoto důvodu se mobil absolutně nehodí pro témata, pro která jsou potřeba dlouhá ohniska a fotografování z odstupu – mobil je např. zcela nepoužitelný k fotografování volně žijících zvířat, letadel na obloze nebo fotbalistů z tribuny.
Pevný zorný úhel je na jednu stranu omezující, zároveň ale svým způsobem osvobozuje – je zkrátka daný a nemá cenu nad tím moc dumat; je třeba se tomu přizpůsobit.
Mnohem větší problém v praxi představuje další omezení mobilu, totiž jeho příliš malý dynamický rozsah, tzn. omezená schopnost dobře se vypořádat s velkými rozdíly jasů ve scéně. Mobilem prakticky nejde vyfotit rozhraní nebe-terén tak, aby na výsledném snímku byl zachycen dostatek detailů ve světlech i ve stínech. Výrobci tento problém řeší softwarově a implementují do mobilů technologii HDR, ta však není plnohodnotnou náhradou vyššího dynamického rozsahu, kterým disponují ,,velké fotoaparáty”.
Další, i když ne až tak zásadní limitací, je absence clony. Mobilní fotoaparát má jedno, pevně dané clonové číslo, které je určeno jednoduše fyzickými proporcemi použité optiky. V praxi to ale příliš nevadí, protože mobil beztak neumožňuje smysluplně pracovat s hloubkou ostrosti, s výjimkou případů, kdy se fotografují drobné předměty velmi zblízka.
Asi nejznámější omezení pak představuje nízká technická kvalita pořízených snímků. Ta je způsobená použitím velmi malého snímače. Mobilní fotoaparáty však v tomto ohledu za posledních cca 10 let učinily obrovský pokrok a svým obrazovým výstupem dnes dokáží opravdu překvapit.
Ačkoliv fotky z moderních fotomobilů často vypadají velmi dobře, nedá se říci, že by se významně přibližovaly výstupům z velkých fotoaparátů. Může to tak někdy vypadat, ale není tomu tak. Z mobilu totiž ,,lezou” snímky již velice agresivně softwarově vylepšované. Vypadají pěkně, ale nesnesou již skoro žádné dodatečné úpravy. Z většího fotoaparátu sice mnohdy dostaneme fotografii na první pohled podobnou, při provádění různých úprav (např. ořez) však rychle vychází najevo, že velký fotoaparát má technicky navrch, a to dost výrazně.

Výhody mobilu
Mobil v roli fotoaparátu však má i řadu nesporných výhod. Poněkud zřejmá, nicméně naprosto zásadní výhoda, je to, že ho máme stále s sebou. Většina lidí telefon tak jako tak nosí v kapse a fotoaparát integrovaný v mobilu tak má – řečeno s trochou nadsázky – nulové rozměry a hmotnost.
Za zmínku stojí také nenápadnost mobilu a s tím spojená možnost fotografovat i v situacích, kdy bychom si to např. se zrcadlovkou dost možná nedovolili. Pro člověka se zájmem např. o pouliční fotografii tak může být mobil dobrý startovní fotoaparát, na kterém se trochu ,,otrká” a se kterým pořídí své první ,,street” snímky.
Další výhodou mobilu je jeho softwarová přizpůsobitelnost, o které se tradičním fotoaparátům může leda tak zdát, a také možnost snímky okamžitě využívat, např. je sdílet, poslat emailem, vložit do dokumentu atp. Odpadá přitom otravný mezikrok ,,nahrání do počítače”. Mobilní fotografii to činí jaksi instantnější, agilnější.
A konečně výhodou mobilu je také velmi levné, malé a lehké příslušenství. Tak např. k mobilu je možné stále nosit držák a maličký stolní stativ, aniž by to člověka nějak zvlášť obtěžovalo.

Za co mobil nemůže
Řešili jsme, v čem je fotomobil méněcenný a v čem naopak vyniká. Existuje ale také řada okolností, které jsou pro úspěšnou fotografii důležité, avšak které vůbec nezávisí na použitém zařízení. Na tyto okolnosti je při fotografování mobilem potřeba sázet a úspěch fotky na nich stavět. Tím lze částečně vynahradit zhoršenou technickou kvalitu.
První takovou věcí je volba motivu. Ta je pro úspěch fotek samozřejmě zásadní. Neméně důležitá je kompozice snímku, tj. rozložení obsahových prvků do jeho plochy tak, aby fotka působila zajímavě nebo alespoň dobře. Když jsou snímky obsahově nudné nebo kompozičně špatné, mobil je v tom nevinně – je to jen a pouze chyba fotografa.
Velmi podstatné je také nasvícení. Většina laiků – a vlastně i řada méně pokročilých fotografů – význam světla hrubě podceňuje. Bez nadsázky lze říci, že absolutně nudná scéna se může pod správným nasvícením proměnit ve scénu magickou. Bohužel ale zajímavé nasvícení bývá často spojené s celkově sníženou hladinou světla, což fotografování mobilem příliš nepřeje.
Na motiv, světlo a kompozici je nutné se při fotografování mobilem zvlášť zaměřit. Je třeba diváka těmito okolnostmi natolik ohromit, aby zapomněl na slabší technickou kvalitu snímku.

Tipy pro fotografování mobilním telefonem
Následující doporučení Vám pomohou vylepšit Vaše fotky z mobilu.

Vždy nejdřív přemýšlejte, potom foťte
Nikdy nemačkejte spoušť, když nemáte plán. Vždy musíte mít plán. Mít plán znamená vědět, čeho chcete fotkou dosáhnout. Musíte mít naprosto jasnou představu, jak to má vypadat. Často to ve skutečnosti dopadne jinak, ale to nevadí. Budete-li se fotografování věnovat dost dlouho (měsíce až roky), začne se Vám dařit Vaše fotografické ,,plány” naplňovat. Když ale při focení žádnou konkrétní představu, žádný plán mít nebudete, když budete prostě jenom mačkat spoušť a doufat, že se ,,něco povede”, dopadnou snímky většinou tragicky.

Používejte k fotografování vhodnou aplikaci
Abyste mohli svůj mobilní fotoaparát využít na maximum, je potřeba, aby Vámi používaná foto aplikace umožňovala některé věci. Zejména užitečná je funkce zafixování zaostření, dále je často potřeba umět na pevno nastavit expoziční čas (např. při focení sportu) a pro co nejlepší výsledky též ISO. Pokud Vaše výchozí aplikace toto neumí, poohlédněte se v AppStoru / Google Play po jiné.

Naučte se přesně ostřit a využívejte fixaci ostřící vzdálenosti.
Při fotografování všeho ve vzdálenosti asi metr a dál je nejjednodušší zaostřit pevně na nekonečno a tam zaostření zkrátka nechat. Pro mobil je totiž v podstatě vše od této vzdálenosti ,,nekonečno”.
Skutečně aktivně zaostřovat je nutné jen při fotografování bližších objektů. I zde lze dobře využít fixace ostřící vzdálenosti – zaostřete jako normálně, zaostření zafixujte a pak pohybujte mobilem ve směru vpřed/vzad od motivu a na displeji pozorujte ostrost motivu. Takto najdete nejlepší vzdálenost s perfektní ostrostí. Je to často přesnější než spoléhat jen na autofokus mobilu, zvlášť když se objekt hýbe nebo když je hodně členitý.

Používejte vhodné expoziční časy
Expoziční čas je doba, na jak dlouho se otevře závěrka. Mobil skutečnou závěrku nemá, její funkci nahrazuje elektronika, nicméně v praxi se to chová vlastně stejně. Mobil umí použitý expoziční čas ukazovat a s vhodnou aplikací je možné ho i ručně nastavovat.
Platí, že čím delší je použitý čas, tím pomalejší pohyb se na fotkách stále ještě rozmazává. Chcete-li ostré fotky, je potřeba používat dostatečně krátký čas. Dostatečně krátký pro konkrétní motiv.
Jaké časy jsou potřeba? To záleží, co fotíte. Pro fotografování lidí je třeba expoziční čas asi 1/125 s nebo kratší. To platí pro lidi v relativním klidu! Když se lidé významněji hýbou, je třeba čas zkracovat. Pro sport jsou potřeba časy asi 1/500 s - 1/1000 s. Pro ptáka v letu asi 1/1600 s - 1/2500 s, podle jeho velikosti (menší ptáci mávají křídly rychleji).
Dále platí, že čím kratší čas chcete použít, tím více světla potřebujete. Není-li světla dostatek, je třeba zvyšovat citlivost ISO; to však u mobilu rychle vede k degradaci obrazové kvality šumem.
Zpočátku foťte na automatiku, ale hlídejte si, že se expoziční časy, které mobil zvolí, nedostávají do příliš dlouhých hodnot. Později, až se v tom trochu procvičíte, můžete zkusit nastavovat čas na pevno a jas snímku regulovat přes ISO (ručně nebo s pomocí automatiky).

Exponujte přesně. Pozdější úpravy nejsou dost dobře možné
Zmiňovali jsme, že jedním z hlavních nedostatků soudobých fotomobilů je jejich omezený dynamický rozsah. Proto je třeba exponovat co nejpřesněji. Fotoaparáty v mobilech mívají funkci pro úpravu expozice (tzv. kompenzace expozice). Používejte ji, je to potřeba!
V tomto je fotografování mobilem paradoxně těžší než fotografování velkými fotoaparáty, které mají dynamický rozsah velký, a dovolují proto dodatečné úpravy expozice i o několik expozičních stupňů, zvlášť když je vyfoceno tzv. do RAWu. Na podobný luxus u mobilu zapomeňte a správné expozici proto věnujte mimořádnou pozornost.

Vybírejte si scény s nízkým dynamickým rozsahem
To znamená scény, u kterých mezi tmavými a světlými částmi nejsou tak velké rozdíly v jasu. Pokud to nelze, snažte se upravit zarámování tak, aby části, o kterých víte, že budou expozičně nezdařilé, zabíraly na výsledném snímku co nejmenší plochu. Např. nechte z oblohy jen malý proužek – bude sice přepálená, ale nebude jí na snímku tak moc, tak to nebude tolik vadit.

Naučte se základní kompoziční pravidla
Najdete je všude možně na internetu. Nemusíte se jimi vždy a za všech okolností slepě řídit, ale je dobré o nich vědět a aplikovat je tehdy, když nejsou v rozporu s Vaším fotografickým záměrem.

Foťte motiv dostatečně velký
Sice to patří do kompozice, ale je to nejčastější problém, co vídám, a jako takový si zaslouží vlastní odstaveček. Laici fotí skoro všechno hrozně z dálky. Vyhněte se typickým fotkám s maličkou postavou uprostřed s chaotickým, nepromyšleným okolím. Udělejte krok vpřed a nad zarámováním chvíli přemýšlejte. A také...

Všímejte si pozadí snímku
Jen co se naučíte nefotit věci moc z dálky, začněte trénovat zohledňování pozadí za fotografovaným objektem. Nejde jen o to, aby lidem netrčely dopravní značky z hlav - je třeba celkově zvažovat, jak se pozadí a popředí kompozičně doplňují. Pozadí je esteticky stejně důležité jako popředí snímku!
Nevýhodou mobilu je, že s ním pozadí většinou nejde moc rozostřit. Proto si vždy stoupněte tak, abyste za svým motivem měli pozadí spíše jednoduché a homogenní anebo takové, které se k popředí hodí. Jsou-li v pozadí výraznější obsahové prvky, snažte se je izolovat od hlavního motivu. Nevhodný je nejen zákryt, ale i dotyky nebo příliš malé odsazení.

Učte se vystihnout správný moment, mažte nelichotivé snímky
Rovnou mažte fotky, na kterých lidé mrkají, mají nepřirozeně zkroucená ústa, kde se od Vás odvrací, kde mají část těla rozmazanou, kde vypadají zkrátka ,,blbě”. Takové fotky jsou jen ke zlosti a nic dobrého nikomu nepřinesou.
U scén, kde hrozí podobné problémy, je vhodné vyfotit raději více fotek a později je promazat. Tak např. nikdy nespoléhejte na jeden snímek u skupinového portrétu! Ve velkém procentu případů to někdo pokazí (mrkne, drbe se, kouká jako puk, dává oči v sloup nebo neví, že se fotí). Máte-li jednu fotku, je to problém. Máte-li fotek např. pět, šance na dobrý snímek jsou výrazně vyšší.

Naučte se něco málo o barvách
I když se nechcete stát umělcem, přesto stojí za to rámcově vědět, co je to barevný kruh a k čemu slouží a jak fungují různé barevné palety (monochromatická, analogická, doplňková atp.). Tyto znalosti zkuste na fotkách uplatnit. Ne tak, že fotky přibarvíte, ale tak, že najdete vhodné motivy, kde se pěkné barevné kombinace vyskytují.

Naučte se fotit lidi, když to nečekají
Nic nezkazí portrét jako to, když fotografovaná osoba strnule čeká na vyfocení. Nefoťte portréty tak, že někomu řeknete: ,,Úsměv!” a vyfotíte ho. Raději se s ním normálně bavte a foťte jakoby mimochodem. Pořiďte víc fotek, většinu jich pak sice smažete, ale to nevadí. Digitální technika to unese. Časem se zdokonalíte a naučíte se s méně fotkami trefit více dobrých výrazů.

Snažte se fotit tak, aby nebyl potřeba ořez
Mobil Vám nedává takový manévrovací prostor v úpravě jako velký fotoaparát. U fotek ze špičkových fotoaparátů se dá zahodit až 90 % plochy původního snímku a stále získat fotku s dostatečnou kvalitou pro tisk na menší formát. S mobilem si takový luxus nemůžete dovolit a ořezu je třeba se v maximální možné míře vystříhat.

Využijte světelné artefakty ve Váš prospěch
Objektiv mobilu se nedokáže moc dobře vypořádat s fotografováním v protisvětle – vznikne spousta různých odlesků (,,prasátek”), závojů (plošné zastření) atd. S tím nic moc neuděláte, tak toho zkuste naopak využít a tyto obrazové artefakty zapojte do kompozice!

Blesk používejte, jen když to jinak opravdu nejde
Vestavěné blesky – a platí to i pro blesky či LED světla mobilů – nejsou schopné nasvítit scénu dobře. Jsou nevhodně umístěné a jejich reflektor je příliš malý. Fotky s nimi proto vypadají, jako když posvítíte v noci dálkovými světly auta na srnu. Nic pěkného. Vyhněte se použití blesku, kdykoliv to je jen trochu možné.

Naučte se fotit s mobilem ze stativu
Tohle už není pro každého, ale spíše pro někoho, kdo bude chtít svou mobilní fotografii povýšit na další level. Naučte se používat stativ. Ano, i s mobilem se dá fotit ze stativu.
Stativ v kombinaci s manuálním nastavováním expozice Vám umožní dostat z omezené technické kvality mobilu maximum. Držák na mobil a vhodný ministativek nepředstavují nikterak velkou investici, přitom se snadno vejdou do větší kapsy a moc neváží. Můžete je tak nosit stále s sebou, třeba v kabelce.
Stativ má řadu přínosů. Kromě jiného se s ním dají fotit nehybné scény vždy na nejnižší ISO, i když je velmi málo světla. Jednoduše prodloužíte expozici. Bude-li záběr dobře stabilizovaný, může být expozice třeba pětisekundová (i více) a ničemu to nevadí.
Dlouhé expozice navíc otevírají i zajímavé kreativní možnosti. Můžete např. tvořit známé ,,čáry od aut”, rozostřovat tekoucí vodu nebo točící se ventilátory aj.
Práce se stativem už je samozřejmě trochu zdlouhavější a je to tak trochu otrava, nicméně když se to naučíte, budou Vám odměnou fotky, u kterých spousta lidí nebude věřit, že jsou z mobilu.

Jak si vybrat dobrý fotomobil?
Není to nic složitého. Na stránkách https://goo.gl/X42jMi najdete dobrý a pravidelně aktualizovaný žebříček nejprodávanějších modelů mobilních telefonů seřazený podle kvality jejich fotoaparátu. Vyšší skóre znamená lepší foťák. Skóre zohledňuje nejen obrazovou kvalitu, ale i např. ovládání a kvalitu softwaru.
Když si žebříček trochu prostudujete, zjistíte, že i levnější mobily jsou často vybavené výtečnými fotoaparáty, a tedy že to není nutně vždy jen o penězích, jak by si někdo mohl myslet.

Závěrem
Fotomobil určitě hned tak nenahradí sofistikované fotografické systémy za deseti či statisíce, na druhou stranu už to ale dávno není jen nouzový nástroj na vysloveně dokumentační fotky. Ostatně fotomobily již dnes prakticky zlikvidovaly segment levných kompaktů a je jasné, že tento trend bude i nadále pokračovat. To samotné o něčem svědčí.
I s mobilem se dnes již dají vyfotit povedené fotky a je to svým způsobem i větší výzva, protože to vyžaduje dokázat se popasovat s množstvím technických a praktických omezení.
Nepodceňujte fotomobily. Nejsou to jen hračky.

Autor působí jako lektor fotografování. Provozuje stránky Online fotoškola (www.onlinefotoskola.cz)

Autor: Martin Krejčí
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .