Jsme chytřejší než naši předkové?

Jsme chytřejší než naši předkové? Můžeme očekávat bystřejší potomky? Profesor politologie a náboženské filosofie James Flynn v 80. letech vyhodnotil IQ testy holandských mužů a dospěl k zajímavé hypotéze, která byla později na jeho počet pojmenována Flynnův efekt.

Profesor politológie a náboženskej filozofie - James Flynn, z Otagskej univerzity v Dunedine - Nový Zéland [2], je jeden z vedúcich teoretikov psychológie vo svete. V roku 1984 dostal zásielku z univerzity v Holandsku, ktorá obsahovala výsledky z IQ testu - Ravenové Progresívne Matice. P.A. Vroon, vysokoškolský pedagóg, ktorý poslal Flynnovi zásielku, nedokázal skórovať test. Ale Flynn to dokázal. Pri porovnávaní hodnôt v inteligenčných testoch u holandských mužov zistil, že vzhľadom k predošlej generácii nastal obrovský skok. A tak sa rozhodol skontrolovať výsledky z celého sveta. Výsledok mu vyšiel ako predpokladal. Hodnoty IQ dramaticky vzrástli. V roku 1994 proto autori Herrnstein a Murray jeho menom nazvali nazvály hypotézu „Flynnov efekt“, ktorou sa snažili vysvetliť stúpanie hodnoty IQ vo viac než 30 priemyselných a rozvojových krajinách.

73 ročný emeritný profesor Flynn zistil, že IQ sa postupne zlepšovalo v 20. storočí v priemere o neuveriteľné 3 body za desaťročie. Predošlé výskumy neodhalili tento trend, pretože IQ sa vždy počítalo s ohľadom na priemernú hodnotu súčasnej vzorky. Napríklad, ak priemerné IQ je 100 a osoba dosiahla o 20 % viac bodov ako je priemer, mala by IQ 120, ale ak by hodnoty tejto osoby boli porovnané s IQ osoby z predošlej generácie, jej IQ by bolo okolo 130. Flynn bol prvý psychometrický výskumník, ktorý sa pokúsil urobiť medzigeneračné porovnanie. Prišiel na to, že najväčšie prínosy sa objavili v tých IQ testoch, ktoré merali fluidnú inteligenciu Gf, viac než kryštalickú Gc. (Pričom fluidná inteligencia – vrodená intelektová kapacita. Kryštalická inteligencia – získaná počas života, skúsenosťami. Pozn. prekladateľa)

Flynnov efekt ukazuje, že v Amerike sa priemerná výsledná hodnota v testoch, ako sú Ravenové Progresívne Matice zrejme zvýšila o 15 bodov medzi rokmi 1930 a 1980 a vo všetkých krajinách, pre ktoré existujú data, bolo IQ skóre stúpajúce. Ale do akej miery merajú IQ testy základnú inteligenciu vs. učenie vs. nejaké ďalšie faktory, ktoré korelujú s inteligenciou? Bádatelia celého sveta stále skúmajú túto otázku, ale profesor Flynn veril, že najsprávnejšia je hypotéza, ktorá vychádza z jeho štúdií a tá hovorí, že IQ testy nemerajú inteligenciu, ale skôr korelujú so slabým kauzálnym prepojením s inteligenciou. Flynn si bol istý, že nárast v IQ je skôr nárast riešenia abstraktného problému než inteligencie. Musíme si dôsledne premyslieť, čo pre nás vlastne znamená inteligencia. Keďže inteligencia v populácii stúpa z času na čas, musíme konštantne reštandarizovať IQ testy, aby probant (testovaná osoba) nebol testovaný v nepresných IQ normách. Používanie zastaralých noriem môže čiastočne spôsobiť problém pri porovnávaní skóre medzi rozdielnymi skupinami a rozdielnou populáciou. Široko uznávaná hypotéza je, že z času na čas strácajú ľudia fluidnú inteligenciu. Vo Flynnovej knihe „Čo je Inteligencia“ (What is Intelligence? Beyond the Flynn Effect) [1], autor pojednáva o záhade, ktorá marí IQ výskumy robené za desaťročia: „Sme naozaj bystrejší, ako naši predchodcovia? Starší ľudia vyrastali v ére, kedy všeobecná hodnota inteligencie bola nižšia?“ Profesor Flynn tvrdí, že keby IQ test Mensy bol kalibrovaný podľa obdobia, v ktorom osoby vyrastali, starí ľudia by dosahovali rovnaké výsledky ako mladí. Dôvodom, prečo starnúca populácia nie je tak úspešná v testoch ako tá mladšia nie je to, že sú starí ľudia hlúpi, ale to, že mladšia generácia štartovala z iného štartovacieho poľa.

Flynn veril, že prevzatie logiky od konkrétnosti definuje známky inteligencie v modernom svete. My sme vytvorili nástroje a prostredie k maximalizácii týchto hodnôt. Pred 75 rokmi neboli televízie, počítače, mobilné telefóny a v mnohých prípadoch ani automobily. Naprogramovanie video prehrávača, aby nahrával, alebo písanie sms v mobile vyžaduje minimálne abstraktné znalosti. Testovaním v čase sme získali praktickú predstavu našich rodičov a starých rodičov, ktorá nám ukazuje cestu k technológiám a vede.

„Znásobovací efekt (Multiplier effect)“ profesora Flynna zoceľuje túto hypotézu. Jednoducho povedané, čím viac sú vyššie inteligenčné schopnosti rozšířené a využívané mezi dospelými, o to inteligentnejšie sú i deti. Profesor demonštruje túto myšlienku na schopnosti Američanov hrať – zatiaľ čo génová výbava populácie sa mohla len ťažko výrazne zmeniť za posledných 60 rokov, celková vyššia obľuba tejto hry vedie k tomu, že sa viac a viac ľudí venuje jej hraniu a tréningu s tým spojených schopností, takže schopnosti hráčov za rovnakú dobu prudko vzrástli. [4]

Podľa Flynna predpokladaná hypotéza, ktorá hovorí o potomkovi dvoch inteligentných ľudí, že takýto potomok by mal mať veľa „dobrých génov“, sa presvedčivo nezapočítava do astronomického stúpania v IQ. Za nejaký čas by sa predpokladalo, že opačný koniec Bellovej krivky by sa natiahol podľa toho, ako sa jedinci s najvyšším (a najnižším) IQ skóre spárujú a reprodukujú. Okrem toho, jedinci s nižším IQ majú viac detí ako jedinci s vyšším IQ. Znižovalo by to priemerné IQ? Flynn otvoril pandorinú skrinku paradoxov. Verí, že skóre v IQ testoch je zo 75 % ovplyvnené výchovou a z 25 % genetikou. Dnes štúdie samozrejme v rozpore s týmto poukazujú na vysokú koreláciu medzi hodnotami IQ u identických dvojčiat, ktoré nevyrastali spolu ako u tých, ktoré vyrastali v jednej domácnosti.

Flynnov efekt ilustruje zložitosť porovnávania testov za určité obdobie, ale hovorí aj o validite testov v rámci určitej generácie.

Profesor Flynn verí, že niektorí z nás už dosiahli hornú hranicu našich kognitívnych funkcií. Variabilné faktory vedúce k tomuto stavu zahŕňajú jednotnú výchovu, nízke percento pôrodnosti a to, že sme sa jednoducho stali „lenivými“.

Reference

  • [1] Flynn, James R., What is Intelligence? Beyond the Flynn Effect. New York: Cambridge University Press, 2007.
  • [2] The World Is Getting Smarter, http://www.moreintelligentlife.com/node/654
  • [3] We are about as smart as we're going to get, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article756647.ece
  • [4] New Model of IQ Development, http://www.apa.org/releases/iqmodel.html

Z originálu: Are We Smarter Than Our Ancestors? Thomas Hally Mensa International Journal, září 2008, číslo 518 přeložila Michaela Ulrichová

Pokud máte zájem zjistit výši svého IQ, přihlaste se na testování IQ pořádané spolčeností Mensa. Společnost Mensa provádí testování prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu.

Autor: Michaela Ulrichová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .