Nové poznatky o autismu

Výzkumná práce publikovaná 19. září 2012 v časopise „Neuron“ přichází s myšlenkou, že různé projevy autismu lze vysvětlit nespolehlivou aktivitou neuronů v mozku při reakci na základní smyslové vjemy. Na základě nových poznatků se zdá, že autismus je poruchou obecných nervových přenosů. Patrně tak bude možné vysvětlit i původ mnoha psychiatrických a neurologických onemocnění.

„Většina vědců, kteří se věnují zkoumání autismu, se zaměřuje na hledání poškozené oblasti v mozku nebo narušeného spojení mezi některými jeho částmi,“ říká vedoucí autorského kolektivu zmíněného výzkumu Ilan Dinstein z Carnegie Mellon University (Pittsburgh, Pennsylvania, USA). „My jsme zvolili odlišný přístup a zabýváme se myšlenkou, jak může autismus ovlivnit obecné mozkové funkce a jaké to může vyvolat změny v chování.“

Autismus je vývojová porucha, která se projevuje sníženými sociálními schopnostmi, problémy v komunikaci a nutkavě opakovaným chováním. Dvě předchozí vědecké práce dospěly k závěru, že nervové reakce osob s autismem při zrakových a pohybových testech byly nestálejší než reakce kontrolního vzorku osob. Na základě těchto zjištění Dinstein se svým týmem nyní prokázal, že smyslové vnímání autistů se vyznačuje prudkými rekcemi, z čehož dovodil, že mnohé odchylky v chování mohou být vyvolány poruchou v základních nervových přenosech, která vznikne během vývoje. V průběhu výzkumu se dospělí autisté účastnili testu, při němž byla za použití magnetické rezonance měřena jejich mozková aktivita v různých podmínkách, například při sledování pohyblivých bodů na plátně, při poslechu různých tónů a při nárazech proudu vzduchu na jejich ruce. A opět, nervové reakce na tyto podněty byly u osob s autismem méně spolehlivé než u kontrolního vzorku osob.

Tato zjištění naznačují, že autismus by mohl být spíše důsledkem vážného poškození nervových přenosů než souboru rozličných potíží, které ovlivňují různé oblasti mozku. „Nespolehlivá nervová aktivita je obecným rysem, jenž by mohl mít zásadní vliv na fungování četných systémů v mozku a také by mohl vyvolávat mnoho odchylek v sociálních schopnostech a poznávacích procesech,“ říká autorka vědecké práce Marlene Behrmann z Carnegie Mellon University. „Máme za to, že tento problém může hrát roli nejen při vzniku autismu, ale možná také i u jiných poruch jako jsou epilepsie nebo schizofrenie.“

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2012-09/cp-asc091412.php

Z originálu „New research into Autism“, Mensa International Journal, prosinec 2012, přeložila Hana Erbsová.

Autor: Přeložila Hana Erbsová
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2020 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2020
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .