Odposlech tónů orchestru lidského mozku

„Zjistili jsme, že pokud se nervové buňky ozývají náhodně jedna přes druhou a nesynchronně, je dosah elektrody malý, takže dokáže přijímat signály od nervových buněk vzdálených méně než asi 0,3 mm.“

ilustrační obrázek

Norští výzkumní pracovníci z norské Univerzity biologických věd (UMB) vyvinuli novou metodu podrobných analýz elektrické aktivity v mozku. V budoucnu může pomoci lékařům a výzkumníkům lépe interpretovat signály mozkových buněk. To by zase mohlo vést k významnému pokroku, pokud jde o interpretaci například měření EEG a tím i stanovování diagnóz a léčebných postupů u celé řady onemocnění mozku.

Výzkumníci i lékaři měří a interpretují elektrickou aktivitu produkovanou buňkami mozku už od roku 1875.

V průběhu let lékaři získali rozsáhlé praktické zkušenosti, pokud jde o přiřazení tvaru a průběhu signálů různým mozkovým onemocněním, jako je například epilepsie. Vědí však dosud jen málo o tom, jak se tyto signály v síti nervových buněk vytvářejí.

Výzkumníci z UMB vyvinuli podrobné matematické modely, které odhalují souvislost mezi aktivitou nervové buňky a elektrickým signálem zaznamenaným na elektrodě. Základem jsou metody převzaté z matematiky, fyziky a informatiky, jakož i výpočetní výkon superpočítače Stallo na univerzitě v Tromsö.

Problematika interpretace elektrických signálů naměřených elektrodami v mozku se podobá problematice interpretace zvukových signálů, které bychom naměřili mikrofonem v davu lidí. Stejně jako lidé v davu někdy mluví všichni najednou, i nervové buňky vysílají signály „jedna přes druhou“.

Elektroda zaznamenává zvuky od celého orchestru nervových buněk, které ji obklopují, a počet těchto přispěvatelů je opravdu značný. Jeden krychlový milimetr může obsahovat až 100 000 nervových buněk.

Stejně jako zvuková stopa obsahuje basy a vysoké tóny, i v mozku se rozlišují elektrické signály o vysokém a nízkém kmitočtu. Projekt UMB se zaměřil na basy – tedy na signály nízkého kmitočtu, nazývané „potenciál blízkého pole“, zkráceně LFP (local field potential).

„Zjistili jsme, že pokud se nervové buňky ozývají náhodně jedna přes druhou a nesynchronně, je dosah elektrody malý, takže dokáže přijímat signály od nervových buněk vzdálených méně než asi 0,3 milimetru,“ říká profesor Gaute Einevoll z katedry matematických věd a technologie (IMT) na UMB. Pokud však nervové buňky hovoří současně a synchronně, může být tento dosah mnohem větší.

Lepší pochopení elektrických mozkových signálů může přímo ovlivnit diagnózy i postupy léčby chorob, jako je epilepsie. Již dnes se elektrody používají k měření aktivity mozkových buněk, která souvisí u takto postižených pacientů s jejich záchvaty, stejně jako při plánování chirurgických zákroků.

„V budoucnu by LFP signály měřené pomocí implantovaných elektrod mohly detekovat hrozící epileptický záchvat a vhodným proudovým impulzem jej zastavit,“ tvrdí Einevoll.

„Podobné postupy se již používají u mnoha pacientů s Parkinsonovou nemocí, kteří mají implantované elektrody schopné zamezit třesu,“ dodává Klas Pettersen z výzkumného týmu na UMB.

Einevoll a Pettersen nastiňují i léčbu pacientů paralyzovaných v důsledku přerušení míchy, jakožto další potenciální oblasti, kde by tuto metodu bylo možné využít.

Je-li pacient ochrnutý, vysílají buňky v jeho mozkové kůře i nadále signály, ty se však nedostanou do příslušných svalů a pacient tak není schopen pohybovat rukama nebo nohama. Budeme-li monitorovat ty správné nervové buňky a signály z nich přivádět například do robotické paže, může být podle Einevolla pacient schopen ovládat ji sám, pouze pomocí svých myšlenek.

Skupina počítačové neuroniky na UMB již navázala kontakty s jinými skupinami klinického výzkumu v USA i v Evropě, aby mohla dále zkoumat využití této metody při léčbě pacienta.

Více: http://sciencenordic.com/tapping-brain-orchestra.

Autor: Z originálu „Tapping the Brain Orchestra“, Mensa International Journal, číslo 558, duben 2012, str. 3 přeložil Petr Psutka
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2020 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2020
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .