Pozorování a učení

Člověk se učí celý život. Než jsme ale dost zdatní na to, abychom četli odborné knihy, musíme svět poznávat jinak: pozorováním

Výzkumníci z University Iowa zdokumentovali činnost dětí, kterou provádějí již krátce po narození: učí se tím, že si sestavují seznam věcí, které vidí. Psychologové tvrdí, že děti si vytvářejí znalosti pozorováním okolí a tím se o něm učí. Tyto dvě činnosti není vhodné chápat jako oddělené, ale jako vzájemně úzce propojené – jen tak máme šanci pochopit, jak malé děti získávají vědomosti a jak si je pak ukládají do paměti. „Souvislost mezi pozorováním a učením je mnohem složitější, než lidé předpokládali,“ říká John Spencer, profesor psychologie na UI a spoluautor článku publikovaného v časopise Cognitive Science.

Vědci vytvořili matematický model, který napodobuje v reálném čase během měsíců vývoje dítěte, jak děti používají pozorování k pochopení okolního prostředí. Model potvrzuje důležitost pozorování pro učení a vytváření vzpomínek. Odborníci na vývoj dítěte mohou tento model upravit tak, aby pomohli kombinovat pozorování a učení dětem se specifickými potřebami a předčasně narozeným dětem. „Model se může dívat nejen na děti, ale i na svět s dynamickými, stimulujícími událostmi, které ovlivňují, kam se dítě podívá. Tvrdíme, že model poskytuje kritický odkaz na studium vlivu sociálních partnerů na to, jak děti rozdělují své pozorování, učení a rozvoj,“ píší autoři.

Model zkoumá složku chování skládající se z pozorování a učení u dětí od šesti týdnů do jednoho roku věku pomocí 4 800 simulací v různých fázích vývoje a zahrnuje mnohanásobné podněty a úkoly. Jak by se dalo očekávat, většina dětí, když jim představíme nové objekty, se na ně snaží dívat a získat o nich informace; jakmile se jim to podaří, jsou „zatíženy jejich znalostí“ a spíše se dívají jinam a hledají něco nového. Jinými slovy, dítě se bude déle zabývat něčím, co se mu ukazuje poprvé, protože se o tom učí, a „celkový čas prohlížení“ bude klesat, jakmile se s tím dítě více seznámí.

Vědci zjistili, že děti, které netráví dostatečné množství času studiem nového objektu – tedy neprostudují ho dostatečně a neuloží si tyto znalosti do paměti – ho také nechápou, což může ovlivnit později jejich učení. „Děti se potřebují věcmi chvíli zabývat, aby se o nich něco dozvěděly,“ říká Sammy Perone, výzkumný pracovník v oboru psychologie na UI a spoluautor článku.

Aby prozkoumali, proč se děti potřebují věcmi zabývat, aby se o nich něco naučily, vytvořili vědci dva různé modely. Jeden model se učil ve „vstřícném“ světě: pokaždé, když se model odvrátil od nového objektu, objekt se pohyboval, aby se na něj model podíval znovu. Druhý model se učil v „nevstřícném“ světě: když se tento model podíval na nový objekt, jiné objekty se pohybovaly, aby ho rozptýlily. Výsledky ukázaly, že vstřícné modely „se naučily o nových objektech pevněji a rychleji a později se i lépe učí,“ říká Perone, jenž získal doktorát na UI v roce 2010. Model zachycuje dítě při pozorování a učení již od šesti týdnů. Výzkumníci z UI byli schopni doložit, že děti i v tomto věku se mohou seznámit s novými objekty a uložit je do paměti tak dobře, že když se jim znovu ukážou, rychle je poznají.

Výsledky zdůrazňují myšlenku, že pozorování je rozhodující vstupní bod k poznávacím procesům v mozku, které začínají u dětí téměř od narození. Jak uvádí Perone, „pokud tomu tak skutečně je, můžeme tímto způsobem měnit a ovlivňovat, co mozek dělá,“ a pomoci tak dětem předčasně narozeným a dětem se specifickými potřebami. „Tím, že model zařazuje pozorování jako aktivní chování, vysvětluje a předvídá, jak by mohly specifické manipulace pozorování během času ovlivnit následné učení,“ uvádí vědci.

Zdroje

· http://now.uiowa.edu/2012/11/infants-learn-look-and-look-learn

Autor: Z originálu Looking and Learning (MWJ únor 2013, str. 7) přeložila Jitka Nováková
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .