Proč se naše mozky zvětšují

Mimořádné zvětšování velikosti mozku, a to jak u lidí, tak i u ostatních živočichů, k němuž dochází během posledních několika milionů let, by mohla objasnit teorie zvaná hypotéza kulturního mozku.
V časopise PLOS Computation Biology ji ve své zprávě zveřejnili Michael Muthukrishna z Londýnské školy politiky a ekonomie (LSE) a Harvardské univerzity a jeho spolupracovníci z Univerzity Britské Kolumbie a Harvardské univerzity.
Člověk má mimořádně velký mozek, jehož velikost se za posledních několik milionů let ztrojnásobila. Znatelné zvětšení velikosti mozku, třebaže méně významné než u lidí, zaznamenali i jiní živočichové. Tato zvětšení jsou záhadou, protože mozková tkáň je náročná na energii. Jinak řečeno, menší mozek je z hlediska energetické náročnosti snazší udržovat. Muthukrishna se svými spolupracovníky na základě stávajících výsledků výzkumu a poznatků analyticky a počítačově namodeloval předpovědi hypotézy kulturního mozku a zjistil, že tato teorie vysvětluje nejenom nárůst ve velikosti mozku, ale i celou řadu dalších souvislostí s velikostí skupiny, strategiemi učení, znalostmi a historií života.
Teorie se opírá o myšlenku, že mozky expandují, aby uchovaly a zpracovaly více informací. Děje se tak v reakci na dosažitelnost jak informací, tak dostatečného množství energie. Na dosažitelnost informací mají vliv strategie učení, velikost skupiny, struktura páření jedinců a délka období dospívání, které se vyvíjejí společně s velikostí mozku. Model zachycuje tento společný vývoj za různých podmínek a popisuje také velmi specifické a úzce vymezené podmínky, které mohou vést k odstartování změn velikosti mozku, tedy možnou cestu, která vedla k mimořádné expanzi u lidského druhu. Autoři tento soubor předpovědí nazvali kumulativní hypotézou kulturního mozku. Teorie byly podpořeny testy za použití reálných empirických dat. Celkem vzato, mohou tato zjištění pomoci vysvětlit rychlou expanzi lidského mozku i jiné aspekty historie života a psychologie našeho druhu.
„Toto je zcela nová teorie, jak vysvětlit vývoj lidského mozku, a zároveň i mozků obecněji. Ukazuje, jak jsou různé charakteristické znaky druhu ve skutečnosti vnitřně propojeny společným evolučním procesem,“ říká Muthukrishna. „Limitem ještě větších mozků je naše schopnost je zplodit, avšak, jak naznačuje tato teorie, tento proces stále pokračuje – v současnosti prodlužujeme období dospívání a narážíme při tom na nový biologický limit, jímž je schopnost reprodukce ve vyšším věku.“
Do budoucna mají výzkumníci v plánu prověřit předpovědi, které tato teorie vytváří a které se týkají spíše individuálního nežli společenského vzdělávání, a dále též vyvíjet nástavby této teorie.
Autor: Science Daily; ze článku Why Brains Have Become Bigger, Mensa World Journal #072, leden 2019 přeložil Petr Psutka
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .