Projekt Keltská Evropa

Projekt Keltská EVropa měl přispět k záchraně, seriozní prezentaci keltských památek a keltské historie na území Středočeského kraje. Zároveň byl založen „celoevropsky“ tj., aby umožnil i spolupráci se správci keltských lokalit po celé Evropě i případné čerpání finančních prostředků z fondů EU.


Projekt má  sloužit k prezentaci keltského dědictví jako kulturního a ekonomického základu „první sjednocené Evropy“.

Proč jste založili Keltskou Evropu a jaké máte plány do budoucna?
Podnětem k přípravě projektu Keltská Evropa bylo, že Středočeský kraj se po převzetí Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v roce 2001 stal  také správcem národní kulturní památky Závist – významného keltského oppida. Památka byla ve velmi zanedbaném stavu a stát se o ni více jak 12 let nestaral a samozřejmě také tuto významnou památku nijak neprezentoval. Přesto se však jednalo o lokalitu, která byla hojně navštěvována nejen našimi turisty i odborníky, ale zejména zájemci o tuto problematiku z celé Evropy.

Projekt měl přispět k záchraně, seriozní prezentaci keltských památek a keltské historie na území Středočeského kraje. Zároveň byl založen „celoevropsky“ tj., aby umožnil i spolupráci se správci keltských lokalit po celé Evropě i případné čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Od roku 2001 má  projekt tyto konkrétní výsledky:

  • osazení informačních tabulí na třech středočeských oppidech – Závist, Stradonice, Hrazany
  • vytištění informačních materiálů o těchto lokalitách i v cizojazyčných mutacích, které jsou k dispozici v informačních centrech a muzeích poblíž těchto lokalit
  • konzervace vykopávek národní kulturní památky Závist
  • otevření Informačního centra keltské kultury na zámku Nižbor s multimediální prezentací této části naší historie
  • zapojení se do mezinárodního projektu – Oppida - První evropská města na sever od Alp, který je podporován z programu EU  Culture 2000

Úkoly pro rok 2006

  • dokončení informačního altánu Kamenný stůl ve vrcholové části Závisti – Akropole
  • práce v rámci mezinárodního projektu – Oppida - První evropská města na sever od Alp

Jaké si myslíte že je mínění dnešní společnosti o Keltech?
Dle mého názoru dnešní společnost obecně vnímá informace o Keltech jako určité módní téma, které je přitažlivé i svou určitou tajemností.

Myslíte si, že akce typu festivalu Beltine pomáhá k větší informovanosti lidí?
Pokud máte na mysli Beltine pořádaný občanským sdružením Bratrstvo Keltů, tak určitě. Prostřednictvím hudebního festivalu Beltine se prezentují také seriózní informace o Keltech.

Je podle Vás dost organizací, které se starají o šíření informací o Keltech?
Otázkou šíření informací o Keltech není problém počtu organizací, ale otázka zájmu médií o tuto problematiku. 

Jaká je podle vás míra, v jaké Keltové ovlivnili svět, jak ho známe dnes?
Keltové dali základ prvním sídlům v Evropě, dost často v místech oppid vzniklo i pozdější navazující městské osídlení. Keltové vlastně jako první sjednotili obchodně Evropu.

V Čechách kmen Bójů dal naší zemi jméno – Bohemia. Jelikož Keltové byli velice zručnými řemeslníky, můžeme se domnívat, že i „zlaté české ručičky“ mohou být keltským dědictvím.

Co říkáte na rádoby keltskou magii v dnešní době - spolky, příručky?
Způsob jak z módního tématu získat peníze.

 

webové stránky projektu www.celticeurope.cz

Odborným garantem projektu Keltská Evropa je Ústav archeologické památkové péče středních Čech

 


Autor: Veronika Anor Partiková, http://www.celticeurope.cz
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .