Sebeobrana

V Praze se 7. 3. 2009 konal seminář na téma ,,Sebeobrana ve městě aneb Jak přežít své hrdinství“. Jeho obsah byl natolik zajímavý, že se ho pokusím zpětně zrekonstruovat.

Seminář probíhal formou zvídavých otázek přednášejících k účastníkům. Ti pak většinou chybné odpovědi poopravili a přidali vysvětlení. Ve většině případů zdůrazňovali, že odpovídající reakce je vždy závislá na konkrétní situaci a žádná rada nepočítá se všemi okolnostmi. Raději přejdu rovnou k jednotlivým případům.

  • Příklad 1: Co udělat, když vás obtěžuje nějaký člověk? Nejdříve musíte posoudit, jestli je jeho jednání dotěrné, nebo legitimní. V prvním případě napřáhněte pravou ruku do výše hrudi, čímž se vytvoří a udrží prostor kolem těla, a důrazně, abyste ho zarazili a odradili, se zeptejte: „Co si přejete?“ Vykání je důležité z důvodu vnímání okolím. Pokud pro vás odpověď není přijatelná nebo jste dále obtěžováni, napřáhněte i vaši druhou ruku a podle okolností zvýšeným hlasem upozorněte na situaci okolí; přitom si udržujte odstup.
  • Příklad 2: Co dělat, když vidíme nějakou nestandardní situaci? Nejdříve je nutné posoudit, o jak nezvyklou situaci se jedná. Nemá smysl volat policii k ostřejší manželské hádce.
  • Příklad 3: Pokud jdeme opuštěnou temnou částí města a zdá se nám, že nás někdo sleduje, není vhodným řešením zrychlit krok. Může se totiž stát, že nás chce dohnat přítel nebo další vylekaný, takže náš zrychlený krok ho vystraší ještě více a přidá na chůzi. Místo toho poodstoupíme z předpokládané trasy, přitom se na sledujícího otočíme, protože jeho identifikace a viděné nebezpečí nás méně děsí, a počkáme, až přejde. Případného útočníka možná odradí, že byl spatřen, případný přítel nás dohoní. Vůči neodrazenému útočníkovi, který zamíří k nám, můžeme opět použít obranné gesto.
  • Příklad 4: Pokud jste svědkem nebo obětí loupeže nebo osahávání ve stísněném prostoru nebo dopravním prostředku, nestyďte se volat o pomoc; viz dále. Při potřebě zmařit loupež raději informujte řidiče. Ti vědí, co mají dělat. Už se stalo, že gang takového hrdinu zapíchl, protože ten neměl kam utéct. Pokud se stane, že jste již napadeni a museli jste použít obouruční obranné gesto, tak i když to vypadá, že nablízku nikdo není, je vhodné jasným hlasem zavolat o pomoc. Volání obsahuje samotné zvolání, krátký popis situace a druh požadované pomoci: „Pomoc! Jsem napaden! Zavolejte policii!“

Také jsme se dozvěděli, jak je i slabá žena po menším tréninku schopna pomocí obouručního obranného gesta rychle provést silný výpad, vedený celým tělem, proti útočníkově hlavě a tím ho vyvést z rovnováhy a získat např. čas k útěku.

Některé rady pro svědky napadení: Vykání signalizuje neznámé osoby, a ne přátele. Obranné gesto popsané v prvním příkladu nám usnadní rozeznání napadené osoby od útočníka, což není vždy triviální případ. Pokud usoudíme, že situace si žádá naši intervenci, uvědomme si rizika, například to, že svým zásahem můžeme vzniklou situaci i vyhrotit. Vyhrožování přivoláním policie není správné, pokud jsme v dosahu útočníka, protože nejjednodušší řešení pro něj je zpacifikovat nás a pak se vrátit k původní oběti. Raději ji zavoláme předtím a pak případně do jejího příjezdu pomáháme.

Pokud už dojde k tomu, že se musíte bránit nebo že bráníte někoho jiného, lze použít jako nouzovou zbraň prakticky cokoliv, např. tvrdé hrdlo PET láhve nebo při odemykání dveří klíče; ty použijte švihem a nevkládejte je mezi prsty, protože hrozí zranění. Dále nás přednášející seznámil s problémy při nakupování a používání slzáků – pepřáků.

A poslední rada:

Pokud po vás útočník chce jen peníze a používá přitom zbraň, dejte mu je. Je sice pěkné mít u sebe nějakou zbraň, ale ne vždy je samozřejmostí schopnost a dovednost ji smysluplně použít. Častokrát se tím spíše útočník vyprovokuje k použití té jeho.

Autor: Vladimír Kutálek (redakčně upraveno)
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 2/2022 (duben) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 2/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .