Správné čtení trénuje mozek

Čtete pomalu, pečlivě po jednotlivých slovech, vracíte se v textu? Myslíte si, že váš mozek tak lépe přečtené informace zpracuje a uloží do paměti? Omyl, pomalé čtení samo o sobě nezaručuje vyšší stupeň pochopení obsahu textu a následné zapamatování.

Mozek efektivně zpracovává smysluplné celky, to je pro něj přirozenější než postupné navnímávání, hledání významu a spojování jednotlivých slov. Při běžném čtení knihy se oko zastaví až 10x na řádku, mozek tak musí zpracovat 10 informací. Dále k tomu přistupují regrese, ať již vědomé, nevědomé, nebo skryté. Zrak sklouzává zpět na již přečtená místa a mozek tak zpracovává již jednou získané informace podruhé. Dochází tak k přerušení chodu myšlenek a k pronikání jedné myšlenky do druhé. Snížíme-li počet fixací, zvýšíme rychlost čtení i lepší pochopení obsahu. Rychleji získáme přehled o čteném textu i důležitých informacích, aniž musíme rychleji pohybovat očima. Trénovanému oku stačí 23 zastavení na řádku.

Ukazujete si po řádcích tužkou, prstem, záložkou? Svazujete tím své myšlení s tělesnou motorikou. Nelze číst ani myslet rychleji, než je možné pohybovat rukou. Pokud bychom chtěli zvýšit svou rychlost čtení až na rychločtení, které je definováno čtenářským výkonem nad 240 jednotek, například rychlost 400 slov za minutu s celkovou chápavostí nad 60 procent, tak při takovéto rychlosti už použitý ukazující předmět vadí. Oko je rychlejší než ruka a předmět tak zakrývá část textu, na který chce oko již přeskočit.

Přeříkáváte si potichu čtený text, pohybujete rty, jazykem? Artikulovaně nelze mluvit rychlostí nad 250 slov za minutu, proto čte dobrý čtenář bez artikulací. Dokážeme mnohem rychleji myslet než pohybovat prsty, jazykem nebo rty.

Vnitřní i vnější svaly oka zajišťují nejen pohyb očí při čtení, ale i přizpůsobování zraku vzdálenosti pozorovaného předmětu. Tyto svaly lze očním cvičením trénovat. Můžeme tak využít široké zrakové rozpětí pro snižování počtu fixací na řádek, ale i ke svislému čtení sloupců v novinách a časopisech. Oči při čtení nesledují řádky vodorovně, ale svisle odshora dolů.

Správnou technikou čtení, efektivním zpracováním a uložením informací do paměti můžeme uspořit až 1/3 času. S rostoucí rychlostí čtení se zlepšuje i chápání textu. Čím více slov zachytíme jedním pohledem, tím rychleji chápeme souvislosti a lépe rozumíme smyslu čteného textu.

Špatné čtenářské návyky, které se upevnily během mnoha let, brzdí často tempo čtení, vnímání a myšlenkové zpracování textu.

Autor: Marlena Vítková
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .