Státní pojištění invalidity a smrti

Je vám třicet, čtyřicet a stále si říkáte, že myslet na státní důchod je v tomhle věku zbytečné? Nebo že se státního důchodu nedožijete? Musím vás zklamat, riziko, že se státního důchodu dožijete, je nadpoloviční, i kdyby se mezitím posunul věk odchodu do důchodu na 70 let. Skutečnost, zda a jak dlouho budete doma pečovat o dítě nebo zda budete oficiálně v evidenci úřadu práce, může mít zásadní vliv na to, jestli a kdy dostanete státní důchod.
A nejde jen o starobní důchod. Jde především o případný invalidní, sirotčí a pozůstalostní důchod, pro jehož přiznání platí výrazně mírnější podmínky, přesto zde však jsou. Kromě poklesu pracovní schopnosti potřebujete splnit potřebnou dobu pojištění, abyste vůbec invalidní důchod získali. Tato podmínka platí také v případě pozůstalostních důchodů (tj. vdovský/vdovecký a sirotčí důchod), aby vaši pozůstalí mohli po vás důchod získat. Podmínkou vdovského a vdoveckého důchodu je navíc diskriminační podmínka manželství [12]. Pokud je vám více než 28 let, potřebujete 5 let pojištění v průběhu uplynulých 10 let. Pokud je vám více než 38 let, stačí 10 let pojištění v uplynulých 20 letech, více viz [13]. Nutno říci, že převážná většina lidí tuto podmínku potřebné doby pojištění splňuje, včetně dětí a studujících. Nezapomínejme, že výše přiznaného důchodu bude odpovídat výši vámi odvedeného pojištění bez ohledu na to, jakým politováníhodným způsobem jste k invaliditě přišli.

Pokud býváte dlouhodobě nezaměstnaní bez podpory nebo máte dlouhodobě příjmy bez odvodů sociálního pojištění (především příjmy z nájmu, kapitálové příjmy), vážně zvažte placení dobrovolného pojištění, abyste vždy v každém okamžiku měli splněnou alespoň podmínku doby pojištění pro invalidní důchod. Auto vás může přejet kdykoliv a komerční pojištění (především obecné invalidity) obvykle vyjde dráž, než si po dobu 5 let z každých 10 let platit (alespoň v minimální výši) sociální pojištění.

Důležitá je i výše penze, kterou lze odhadnout a poté se případně dopojistit kvalitním komerčním pojištěním. Samozřejmostí u tak důležitého pojištění je přečíst si celé pojistné podmínky a rozumět jim. Alespoň si zkontrolujte, že pojištění neobsahuje výluky proti duševním nemocem, terorismu, sebevraždě, resp. že pojistné plnění obdržíte i v případě invalidity způsobené úrazem či nemocí, při teroristických událostech, při sebevraždě či v důsledku duševní choroby.

Důležité je, co je evidováno u MSSZ. Zkontrolujte si informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) [3] a případně si dejte do pořádku evidované doby. Nenechávejte to na období, kdy budete invalidní, nebo na pozůstalé. Vám samotným se bude snadněji odpovídat na otázky o vašem studiu či vojenské službě, které obvykle v IOLDP chybí, nebo o vašich zaměstnáních. Snadněji také budete hledat příslušné dokumenty. Věřte, že pro pozůstalé je případné hledání těchto dokumentů náročné i proto, že vyvolávají vzpomínky, emoce, a ještě náročnější je najít případné svědky.

Osobně jsem si IOLDP nechal poslat. Doložil jsem chybějící doby studia a následně si výpis přepsal do srozumitelnější formy pro mé účely. Spočítal jsem si pojištěnou dobu včetně náhradních dob i bez nich a také dobu pojištění za posledních 10 let. Také jsem si spočítal termín, do kterého stále ještě plním podmínku invalidní penze (i kdybych od tohoto okamžiku neměl již žádnou další pojištěnou dobu), což je den, kdy mám udělat další kontrolu IOLDP. Toto datum jsem si zapsal do svého diáře, myšlenkové mapy, kde mám podobně vzdálená data jako: kdy mi končí řidičák, občanka, pas, kdy mám provést další revizi plynu, revizi elektřiny apod.

IOLDP tedy kontrolujte minimálně jednou za 10 let. A když už budete mít IOLDP, můžete si zkontrolovat, jak plníte doby pojištění pro starobní penzi. Pokud nemáte krátce před důchodem, platí pro vás tyto podmínky pro odchod do starobního důchodu:

· doba pojištění 35 let a důchodový věk,

· nebo doba pojištění 30 let (bez náhradních dob) a důchodový věk,

· nebo doba pojištění 20 let a důchodový věk +5,

· nebo doba pojištění 15 let (bez náhradních dob) a důchodový věk +5.

Spočítejte si konkrétní datum, kdy dle současné legislativy můžete odejít do důchodu, a zhodnoťte, jestli má pro vás smysl snažit se splnit dobu pojištění či ne. Pokud se mi podařilo aspoň část z vás přesvědčit, abyste si zkontrolovali váš nárok na státní invalidní penzi, popřípadě nárok pozůstalých na pozůstalostní penzi, článek splnil svůj účel.

Odkazy

[3] http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm

[12] http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm

[13] http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/ucast-na-pojisteni/doba-pojisteni.htm#invalidni-poj

Autor: Vladimír Kutálek, redakčně upraveno
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .