Varianty důchodového zabezpečení krátce před důchodem

Nedávno jsme řešili případ klienta, kterému scházely asi čtyři roky do řádné penze a ztratil zaměstnání. Má se evidovat na úřadu práce? Jak dlouho tam má pobýt? Má si vzít předčasný důchod (z prvního povinného „státního“ pilíře)? A kdy? Má využít předdůchod (z třetího dobrovolného pilíře)? Kdy a na jak dlouho? Která z těchto variant je nejvýhodnější pro klienta, když se dožije věku 70? Nebo 75 či 80? Klient měl dostatečné finanční rezervy na pokrytí celých čtyř let do důchodu.
Slušná kombinatorická exploze možností. Takové mám rád. Klient souhlasil s paušální odměnou 4 990 Kč, která zahrnuje výpočet jednotlivých variant odchodu do důchodu (trvala víc hodin, než jsem si představoval), osobní a telefonické konzultace v rozsahu pět hodin, analýzu a případnou modifikaci ostatních finančních produktů určených ke spoření na důchod, následné osobní konzultace 1× ročně.

Vězte, že úředníci vám s výpočtem nepomohou, ti počítají důchod, až o něj požádáte [1]. Navíc mají v hlavě především podmínky pro přiznání současných (předčasných) důchodů, nedivte se, když se spletou. A to už může být pozdě zjistit, že by bývalo lepší sedět na úřadu práce bez podpory než čerpat své peníze v předdůchodu. Pokud na to máte finanční rezervy. Dělat něco podobného nyní, situaci by trochu zjednodušila nová (od 1. listopadu 2016) služba ČSSZ [2], použitelná pět let před důchodem, nicméně vám „jen“ zjednoduší výpočet státního důchodu, výpočty a kombinace možností zůstávají. Nemám s ní reálnou zkušenost, nemám pět let před státním důchodem, čerpám z informací o službě uvolněných.

Pro výše uvedené rozhodnutí potřebujete:

· IOLDP (Informativní osobní list důchodového pojištění) – přehled všech dob pojištění ve státním pilíři. Lze o něj zažádat (i datovkou) na ČSSZ jednou ročně zdarma [3]. Bohužel často je neúplný. Při doplňování dob pojištění se nenechte odradit, že „se to obvykle dělá při žádosti o důchod“. Dvě ze čtyř škol/fakult, které jsem navštěvoval, už neexistují. A to mám stále tak 30 let do důchodu.

· „Penzijní připojištění“ (PP), je jedno, jestli transformovaný fond, nebo nové účastnické fondy. Do účastnického fondu lze převést. Stejně tak lze dodatečně vložit potřebnou částku, aby vznikl nárok na předdůchod.

· Finanční rezervy. Čím větší, tím lépe, abyste mohli dodatečně vložit peníze na PP. Abyste mohli žít z těchto rezerv do přiznání důchodu. Pokud finanční rezervy nejsou dostatečné, omezuje to některé možnosti.

· Důkladnou znalost zákonů (především [4]). Pro rychlou orientaci ve státním důchodu může pomoci můj článek [5], i když popisuje stav v roce 2013.

· Důkladnou znalost podmínek a stavu vašeho PP. Pro rychlou orientaci mohou pomoci mé články [6].

· Odhad vašeho zdravotního stavu, věku, kterého se pravděpodobně dožijete. Bez dalšího komentáře.

Jak to nakonec dopadlo pro tohoto klienta? Klient za svůj produktivní život nevyužil vůbec dobu na úřadu práce (ÚP), proto varianty s předdůchodem nebyly výhodné. Při předpokladu dožití do 70 let je nejlepší varianta hned po 11 měsících na ÚP si vzít předčasný důchod (cca 15 tisíc korun). Mezi 70–75 roky věku dožití začíná tuto variantu dohánět varianta s dlouhodobým pobytem na ÚP a následným vzetím řádného důchodu (cca 20 tisíc korun), v případě dožití 75 a více let je pak tato varianta jednoznačně nejvýhodnější.

Pokud bude zájem (rád si přečtu vaše reakce na ), příště mohu popsat své osobní zkušenosti s doplňováním IOLDP cca 30 let před důchodem a shrnutí současných podmínek, na co si dát pozor i např. na začátku kariéry. Díky zájmu klientů se tomuto tématu budu nyní více věnovat. I nyní si můžete volit mezi pro vás ekvivalentními možnostmi, ale s velkým vlivem na budoucí důchod, zvláště pokud některé limity překročíte (především doba na ÚP, doba péče o děti), popř. kdy z hlediska výše důchodu je někdy lepší náhradní doba či příjmy nepodléhající odvodům na sociální pojištění než malé příjmy, částečné úvazky atd.

Pokud jsem vás přesvědčil, že má smysl se zajímat o současné limity státního důchodu, a dle toho budete v budoucnu volit, např. jestli se zapíšete na ÚP, nebo budete dobu vykazovat jako péči o dítě, článek splnil svůj účel.

[1] https://poradna.naseduchody.cz/vypocet-duchodu-na-ossz-spocita-ossz-duchod/

[2] https://eportal.cssz.cz/web/portal/duchodova-kalkulacka

[3] http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm

[4] http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-155

[5] http://www.mesec.cz/clanky/vyznejte-se-v-duchodu-jak-funguje-prvni-pilir/

[6] http://www.mesec.cz/autori/vladimir-kutalek/

Autor: Vladimír Kutálek
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2023 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2023
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .