Více myslet znamená více pít?

Britská lékařská rada a časopis American Journal of Public Health spojily IQ a alkoholismus a naznačují, že nadané děti jsou ohroženy pozdější nadměrnou konzumací alkoholu.

Podle říjnového čísla American Journal of Public Health (AJPH) z roku 2008 „vyšší mentální schopnosti v dětství souvisejí s problémy s alkoholem a vyšším příjmem alkoholu v dospělém věku.“ Přestože výzkum v oblasti dětského IQ a pití alkoholu bude dále pokračovat, ty, kteří s mimořádně nadanými studenty pracují, by měly výsledky zveřejněné v AJPH zajímat.

Výsledky studie

Výzkumní pracovníci G. David Batty, Ian J. Deary, Ingrid Schoonová, Carol Emslieová, Kate Huntová a Catharine R. Galeová použili britskou statistickou studii z roku 1970, která měla za cíl vysledovat užívání alkoholu u 8 170 desetiletých Britů. Tyto děti narozené v roce 1970 byly otestovány na IQ v 10 letech a zúčastnily se následných výzkumů v letech 2004 a 2008. Studie byla zveřejněna pod názvem „Mentální schopnosti v dětství a příjem alkoholu v dospělosti a problémy s ním: britská statistická studie 1970“ (Childhood Mental Ability and Adult Alcohol Intake and Alcohol Problems: The 1970 British Cohort Study) a autoři vysvětlují, jak se dopracovali ke statistické souvislosti mezi IQ v dětství a zvýšeným pitím alkoholu. Na každých 15 bodů nárůstu měřeného IQ připadal průměrně 1,27násobný nárůst spotřeby alkoholu, přičemž u žen byl nárůst výraznější než u mužů.

Včera a dnes

Děti ze zmiňované studie se od dnešních nadaných studentů v lecčems liší. Není třeba pravděpodobné, že by tehdy byly tolik poučené o prevenci drogové závislosti, a vzdělávací programy pro ty mimořádně nadané byly méně běžné nežli dnes. Avšak vysoký počet sledovaných jedinců, jimiž se studie zabývala, podobnost mezi přírůstky 15 bodů pro obě pohlaví a reakce na výsledky studie naznačují, že by rodiče i učitelé, kteří s nadanými dětmi pracují, měli být připraveni s jejich přechodem do dospělosti řešit některé vážné problémy.

Možné ovlivňující faktory

Studie byla přizpůsobena pro socio-ekonomické faktory, proto je v ní silně zvýrazněna rozdílnost podle pohlaví. U žen je vyšší pravděpodobnost, že se u nich projeví problémy s alkoholem než u mužů. Je možné, že lidé s vyšším IQ končí v profesích, které jsou více stresující, a že stres často vede k pití alkoholu. Je také možné, že lidé s vysokým IQ končívají v profesích, které vyžadují časté pití při společenských příležitostech, a že takovéto pití se může vymknout kontrole. Studie podotýká, že „podíl žen se zjištěnými problémy s alkoholem byl nejvyšší u žen vysokoškolaček a z manažerských kruhů.“

Od myšlení k pití?

V roce 2003 Journal of Secondary Education zkoumal „depresivní poruchu u vysoce nadaných dospívajících jedinců“ a vyslovil názor, že „vysoce nadaní teenageři zažívají deprese a že jsou schopni tajit i ty nejvážnější symptomy“. Jiným potenciálním faktorem, který někdy vede k pití, může být nekontrolovaná deprese, jelikož alkohol se obvykle používá jako samoléčebný nebo únikový prostředek. Vytvoření svých osobních zásad a postojů k hodnotám může studentům pomoci se soustředit na pozitivní smysl věcí a vyhnout se pádu do pasti deprese.

Důsledky a souvislosti

Na mnoha školách běží kurzy, které se zabývají zdravotními riziky, jaká představuje nadměrné užívání drog a alkoholu. Budou-li mít učitelé nadaných studentů jistotu, že se jejich studentům dostane takovéhoto poučení a ti se přizpůsobí zdravému životnímu stylu, může být pro učitele prospěšné, zaměří-li se na ty možné ovlivňující faktory, které k nadměrné konzumaci alkoholu vedou. Nadaní studenti i jejich rodiče by měli být poučeni o projevech a symptomech depresí, zvládání stresu a výběru vhodné profesní dráhy.

Ne všechna nová zjištění obsažená v článku AJPH jsou negativní. Dr. G. David Batty, vědecký pracovník Univerzity v Glasgowě a spoluautor většiny těchto výzkumů, provedl i jiné studie vzájemných souvislostí IQ a zdravotních aspektů. V září 2004 byl jedním z autorů článku v BMJ (British Medical Journal), který přišel s domněnkou, že lidé s vyšším IQ žijí déle než lidé s IQ nižším, možná proto, že jsou schopni se lépe rozhodovat v záležitostech zdravotní péče o svou vlastní osobu. 

Přeloženo z TableAus, časopisu australské Mensy, č. 384.

Pokud máte zájem zjistit výši svého IQ, přihlaste se na testování IQ pořádané spolčeností Mensa. Společnost Mensa provádí testování prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu.

Autor: Petr Psutka
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .