Zobrazení vzpomínek pomocí magnetické rezonance

Nové technologie umožnily v loňském roce týmu britských vědců provést průlomový objev.
Magnetická rezonance (MRI, magnetic resonance imaging) je široce používaná lékařská technika využívající k neinvazivnímu zobrazování orgánů silné magnetické pole a vysokofrekvenční elektromagnetické vlnění. Velmi známé je její použití při zobrazování nádorů a ne náhodou byla za její vývoj udělena v roce 2003 Paulu C. Lauterburgovi a Peteru Masfieldovi Nobelova cena. Metoda má mnoho aplikací a používá se také k predikci duševního stavu.

Předpokládá se, že vjemy zanechají v našem mozku paměťovou stopu. I když je biologická existence paměťových stop v mozku všeobecně přijímána jako fakt, doposud není o mechanismu, umístění a podstatě těchto paměťových stop známo mnoho určitého. Skupině vědců z University College v Londýně se v loňském roce podařilo tuto hypotetickou paměťovou stopu poprvé, právě pomocí modifikace metody MRI, zobrazit. Skupině 10 dobrovolníků byly promítány různé filmové ukázky, které si poté vybavovali. Vlastní experiment měl dvě základní části. V první části během snímání jejich mozku dostaly testované osoby za úkol vzpomenout si na danou filmovou ukázku. V druhé části si testovaní dobrovolníci sami určovali, na jakou filmovou ukázku si vzpomenou. Snímky jejich mozků byly poté podrobeny analýze. Strukturní MRI snímky odhalily v hypokampu (součást velkého mozku ve střední části spánkového laloku) výrazné a odlišitelné změny při vyvolání vzpomínek na různé ukázky. Stejné oblasti byly aktivovány i po mnoha opakováních. Navíc podobné oblasti byly aktivní u různých jedinců, což ukazuje na možnost funkční topografie v hypokampu. Jen na základě analýzy obrazu z MRI bylo také možné určit, jakou vzpomínku si testované osoby představovaly. Frekvenční mapa změn v hypokampu všech testovaných jedinců ukázala, že se aktivuje zejména oblast v přední části hypokampu (oboustranně) a oblast v pravé zadní části. Statistická analýza jednoznačně ukazuje, že rozložení těchto oblastí není náhodné. Předpokládá se, že pravá zadní část hypokampu je odpovědná za kódování prostorové orientace vzpomínek (všichni testovaní jedinci byli praváci).

Uvedená data vůbec poprvé ukazují na místa uložení paměťových stop v mozku, možnost jejich analýzy a na funkční diferenciaci hypokampu.

Čerpáno z článku: Chadwick, M. J., Hassabis, D., Weiskopf, N., and Maguire, E. A. (2010) Current Biology 20, 544 – 547.

Pokud máte zájem zjistit výši svého IQ, přihlaste se na testování IQ pořádané spolčeností Mensa. Společnost Mensa provádí testování prostřednictvím mezinárodně uznávaného standardizovaného testu.

Autor: Václav Brázda, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 1/2021 (únor) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 1/2021
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .