Aktivity Business Clubu

Business Club Mensy ČR je již tradičně místem setkání a besed se zajímavými hosty. Velmi bohatý na akce byl květen 2010, kdy pozvání přijali Ing. Alena Vlačihová ze společnosti CEBRE, předsedkyně Evropské demokratické strany dr. Jana Hybášková a prof. Jan Švejnar. A neméně zajímavé hosty slibuje plán činnosti Business Clubu do konce roku.

Květen 2010 byl velice bohatý na akce Business Clubu. 

Na setkání Business Clubu 11. května přijala pozvání paní Ing. Alena Vlačihová ze společnosti CEBRE, která se zabývá podporou českých podnikatelských aktivit v evropských strukturách v Bruselu a mezinárodním lobbingem. Setkání bylo velice zajímavé. 

Diskuse s PhDr. Janou Hybáškovou

Hned druhý den, 12. května, byla hostem Business Clubu paní dr. Jana Hybášková, předsedkyně Evropské demokratické strany, která v letošních volbách do Poslanecké sněmovny kandidovala na prvním místě kandidátky KDU – ČSL v Praze. Paní Hybášková je naše přední specialistka na otázky Blízkého Východu a arabský svět. Setkání bylo nesmírně zajímavé a podrobně jej popisuji na jiném místě v samostatném článku. 

25. května se konalo setkání s prof. Janem Švejnarem, významným českoamerickým ekonomem a kandidátem na prezidenta České republiky v roce 2008. Tohoto setkání se zúčastnilo rekordních 84 návštěvníků. I o tomto setkání naleznete samostatnou reportáž. 

8. června se konalo setkání s p. Tomášem Chlebečkem, specialistou na otázky vojenské bezpečnosti. O tomto setkání napsala článek Zuzka Šimková a naleznete jej v tomto čísle. 

22. června se konalo další ze série mimořádně zajímavých setkání s významnými osobnostmi. Tentokrát přijala pozvání paní Veronika Kimmer, která má velké zkušenosti z práce v médiích a vládních strukturách. Opět jsem o tomto setkání napsal samostatný článek. 

A konečně 13. července se konalo setkání s doc. Radimem Valenčíkem z Vysoké školy finanční a správní, který pohovořil na téma důležitosti vzdělanostní společnosti a sociálních sítí. 

Plán činnosti Business Clubu na druhou polovinu roku 2010 

10. srpna budu svým vlastním hostem a budu hovořit na téma energetické bezpečnosti České republiky. Na toto téma píšu i disertační práci a snažím se aktivovat velice zajímavý stejnojmenný projekt. O tomto projektu budu mimo jiné hovořit a podrobněji o něm píšu na jiném místě časopisu. Rád bych touto cestou vyzval všechny zájemce, kteří by se tohoto projektu chtěli zúčastnit, aby mě kontaktovali. 

14. září bude naším hostem paní Zdeňka Horníková, poslankyně za ODS. Paní Horníková se již zúčastnila v únoru setkání Business Clubu s paní Lorencovou a projevila se jako zanícená diskutérka. Setkání tedy bude nesmírně zajímavé. 

12. října nás navštíví doc. RNDr. Pavel Nováček z Univerzity Palackého v Olomouci, předseda České asociace Římského klubu. Setkání bude opět velice zajímavé a myslím, že jej ocení zejména pamětníci konference „Překročení mezí“, kterou jsme ve spolupráci s Českou asociací Římského klubu pořádali v roce 1999. 

26. října bude činnosti Business Clubu zasvěcen nejenom večer, ale celý den!! Ten den pořádáme konferenci „Lobbing, networking a sociální sítě“ ve spolupráci s Projektem kariérní podpory. Cíl konference je zřejmý – definovat a vyprofilovat se jako networkingový projekt, jehož cílem je podstatné usnadnění pracovního uplatnění jeho členům a tím snížení míry jejich existenčního stresu. Dnešní velmi nejistá doba velmi výmluvným způsobem podtrhuje důležitost podobných aktivit. 

Na 9. listopadu přislíbil předběžně účast pan Václav Bartuška, velvyslanec pro energetickou bezpečnost. 23. listopadu nás navštíví doc. Alan Krautstengl, PhD, rektor Anglo–americké vysoké školy v Praze. 

A na 7. prosince 2010 přislíbil účast pan Ing. Milan Urban, poslanec Parlamentu ČR a místopředseda České strany sociálně demokratické, stínový ministr průmyslu a obchodu.

Autor: Václav Janoušek
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .