Časopis v číslech

Přinášíme vám v grafické podobě vývoj nákladu časopisu v letech 1985 - 2012 a vývoj počtu stran v jednotlivých letech.
Díky práci Hany Kalusové, Martiny Bártové a Tomáš Kubeše se podařilo sestavit podrobný přehled všech vydaných čísel časopisu Mensa včetně jejich nákladu, počtu stran, zodpovědných lidí a dalších informací; data naleznete na adrese:

https://intranet.mensa.cz/document.php?men=men14.3.0.0&id_c=428.

V tomto čísle Vám přinášíme grafické shrnutí získaných informací ve dvou přehledných grafech, které připravil Martin Felgr.
vývoj nákladu jednotlivých čísel časopisu od roku 1985První graf ukazuje vývoj nákladu časopisu v jednotlivých letech (začíná rokem 1995, náklady předchozích čísel nejsou známy). Na ose X jsou uvedeny jednotlivé roky, osa Y zobrazuje celkový náklad časopisu v daném roce rozdělený na jednotlivá čísla; černá a šedá jsou běžná čísla, bíle jsou čísla zasílaná i nečlenům (většinou výroční).

 
vývoj počtu stran časopisu od roku 1990Druhý graf ukazuje počty stran jednotlivých čísel. Roky na ose X nejsou rozloženy rovnoměrně, protože počet čísel v roce kolísal.


Komentáře

· Do roku 2005 vycházel časopis většinou 10x do roka, od roku 2007 vychází 6x do roka, v roce 2006 vyšla pouze 2 čísla.
· V roce 2002 bylo zavedeno volitelné předplatné – členové si mohli časopis odhlásit. To bohužel vedlo k postupnému poklesu zájmu o časopis jak ze strany čtenářů, tak přispěvatelů, což vedlo k nedostatku kvalitního obsahu a posilování negativního trendu.
· Od roku 2007 bylo proto na návrh Tomáše Blumensteina obnoveno povinné předplatné a tištěný časopis opět chodí všem členům. V roce 2009 bylo zavedeno povinné předplatné i pro nové členy Dětské Mensy. To spolu s celkově rostoucí členskou základnou vede ke znatelnému zvyšování nákladu jednotlivých čísel.
· Celkový náklad časopisu se tedy sice řádově nezměnil, avšak zatímco na konci devadesátých let chodilo méně odběratelům více tenčích čísel, nyní chodí širšímu okruhu čtenářů méně výrazně tlustších čísel.
Autor: Redakce
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .