Čestné uznání Mensy v roce 2014 získal prof. Hejný

Mensa České republiky udělila ocenění Čestné uznání pro rok 2014 přednímu českému a slovenskému odborníkovi v didaktice matematiky, autorovi mimořádně úspěšné metody výuky matematiky prof. RNDr. Milanu Hejnému, CSc. Vyhlášení výsledků hlasování členů Mensy proběhlo 31. 5. 2014 na valné hromadě Mensy ČR v Praze.

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.Letošním laureátem Čestného uznání Mensy je prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. Jeho jméno není neznámé – často se v diskusích Mensy i jinde na internetu probírá jím navržená metoda výuky matematiky na základních školách, kterou si rodiče i učitelé chválí pro její schopnost naučit děti „myslet jinak“. Znají jej však i studenti mnoha zahraničních univerzit, kde přednášel, i účastníci více než 30 mezinárodních konferencí, na nichž se dělil s ostatními odborníky o své poznatky.
„Velice si vážím ocenění, které jsem dostal,“ uvedl prof. Hejný při předávání Čestného uznání v sobotu 31. května 2014 v Praze. „Vnímám je nikoli jako ocenění jednoho člověka, ale jako ocenění úsilí mnoha spolupracovníků a učitelů, kterým se povedlo dostat do života myšlenky mého otce Víta Hejného. Věřím, že žáků, kterým naše práce otevře cestu k radosti z poznávání, bude přibývat.“ Skromná slova člověka, jehož cílem není nic menšího než přivést děti s pomocí jim přirozené zvědavosti k vlastnímu objevování zákonitostí matematiky.


Dalšími oceněnými, kterým byl udělen diplom, byli:

  • prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc. – profesor, matematik, přední odborník v oblasti zpracování digitálních obrazů,
  • prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. – světově uznávaný vědec v oblasti biofyzikální chemie nukleových kyselin a bílkovin,
  • prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc. – emeritní profesor zabývající se metodami studia a řízení krevního oběhu,
  • prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc. – významný český archeolog a egyptolog.

Diplom udělený panu profesoru Peňázovi převzala z rukou předsedy Mensy ČR Ing. Tomáše Blumensteina paní profesorka Nataša Honzíková, přednostka Fyziologického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dlouholetá spolupracovnice prof. Peňáze. Diplom udělený prof. Druckmüllerovi převzala jeho dcera, Ing. Hana Druckmüllerová. Zbývající diplomy budou předané v náhradním termínu.

Vminulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání psychiatru MUDr. Karlu Nešporovi, CSc., (2013), neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA, (2012), fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc., (2011) a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc., (2010).

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .