Čestné uznání Mensy v roce 2015

I v tomto roce bude jednou z mensovních aktivit udělování Čestného uznání Mensy. Uskuteční se již šestý ročník tohoto ohodnocení osobností z různých oblastí společenského života, vědy, kultury ... V závěru, na valné hromadě Mensy ČR, se dozvíme, která osobnost bude držitelem tohoto ocenění na rok 2015.

Ale nepředbíhejme. Stejně jako v uplynulých ročnících vás v průběhu února oslovím e-mailem s výzvou k zasílání nominací osobností, o kterých si myslíte, že by jim Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhujete ocenit právě tu kterou osobnost, případně (zejména u osobností, které nejsou veřejně známé), s prosbou o zaslání profilu anebo dalších informací o této osobnosti.

Jak je uvedeno v pravidlech, „na základě výběru a hlasování členů společnost Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.“

Jedním z cílů Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva. Měli bychom tedy vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně a veřejně je oceňovat. O naplnění tohoto cíle se budeme snažit i v 6. ročníku Čestného uznání, který právě připravujeme.

Popis ocenění, průběh aktivity, pravidla a časový harmonogram naleznete na webu Mensy.

V minulých letech nám tato mensovní aktivita přinesla řadu zajímavých setkání s osobnostmi, které jsme ocenili buď diplomy, nebo přímo pamětním listem: RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astrofyzik; prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky; doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen českých astronomů; RNDr. Václav Cílek, CSc. – český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy a další osobnosti.

Stejně jako v již uplynulých ročnících se i letos těším na vaše reakce, na další nominace pozoruhodných osobností, na to, že se hodně z nás zapojí i do intranetového hlasování, a obecně se těším na další ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých kulturních a společenských oblastí, duševních produktů a přínosů, které by Mensa, a tedy my, mensané, mohli ocenit.

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .