Jak založit novou místní skupinu

V každém čísle časopisu otiskujeme pozvánky a reakce na akce místních skupin Mensy. Ty jsou však pouze ve větších městech, většinou krajských, a možná Vám připadá líto, že ve Vašem městečku se nemůžete setkávat s kolegy z Mensy. Chtěli byste, aby i Vaše město mělo svoji MS? Pak ji jednoduše založte, není to nic složitého, protože dle jednoduchého počítání v každé obci s 500 obyvateli se najde 10 potenciálních členů Mensy, což je počet dostačující pro založeni nové MS.

Ze začátku je dobré zjistit, zda v obci již nějací členové Mensy žijí, pracují či studují. Zkuste je vyhledat na intranetu v databázi členů https://intranet.mensa.cz, záložka Členové a požádat paní sekretářku (sekretarka@mensa.cz) o pomoc s vyhledáním bývalých členů, které by založení MS mohlo přilákat k obnovení členství.

Možná zjistíte, že ve Vaší obci je méně než potřebných deset členů, a proto je zapotřebí uspořádat testování, které může nové členy získat. O informace a rady k plánování testování poproste koordinátora testování (v současné době Helena Fejfarová), který se domluví s testujícím ve Vašem kraji na možném termínu a dalších podmínkách. Vy sami můžete pomoci tím, že zajdete za ředitelem místní školy, kterou jste navštěvovali a máte v ní dobré kontakty, abyste mu osobně vysvětlili, co je Mensa a co testování žáků na škole přinese pozitivního, a poprosíte ho, aby v odpoledních hodinách propůjčil třídu na testováni pro veřejnost.

Aby se lidé o testování dozvěděli, zajistěte článek o Mense a plánovaném testování v místním tisku a rozhlase (většinou jej rádi zařadí, pokud přijdete s hotovým článkem podle jejich představ). Můžete také vytisknout letáčky a vylepit je na veřejných nástěnkách, například ve středních školách v obci. Elektronickou verzi letáčku Vám rád zašle koordinátor testování.

Několik měsíců po testování můžete kontaktovat nové členy Mensy a domluvit s nimi založení místní skupiny. Stačí, když 10 osob vysloví toto přání a podepíší se pod žádost, kterou následně zašlete Radě Mensy, nejlépe členovi RM zodpovědnému za MS (v současné době Pavel Terber).

Rada Mensy na Vaši žádost ustanoví provizorní MS a jejího provizorního předsedu, který je povinen uspořádat valnou hromadu místní skupiny. Její pravidla jsou uveřejněna na webové stránce http://ms.mensa.cz/. Především je potřeba dodržet termíny pro vyhlášení a rozeslání informací.

Na valné hromadě bude zvolen oficiální předseda MS, místopředseda a pokladník, čímž nová MS oficiálně vznikne. Následně Radě Mensy (rada@mensa.cz), redakci (redakce@mensa.cz) a webmasterovi (webmaster@mensa.cz) zašlete zprávu o vzniku místní skupiny a potřebné kontakty se objeví na webu i v časopise, a iRadu (irada@mensa.cz) poproste o zřízení intranetové konference, elektronické adresy skupiny a případně webové adresy.

Založení MS opravdu není obtížné. Do začátku je však potřeba vložit hodně chuti a nadšení, protože vždy nějakou dobu trvá, než místní skupina začne skutečně žít.

Všechny aktuální kontakty naleznete na adrese http://kontakty.mensa.cz/.Setkání MS Praha 22. 6. 2009
foto Luděk Kovář
Autor: Jana Votrubcová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .