Koho jste nominovali na udělení Čestného uznání pro rok 2014

Probíhá pátý ročník udělování Čestného uznání Mensy České republiky, ocenění osobností, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě, a to zejména osobností, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.

V době, kdy píši tento článek, právě uplynula lhůta pro zasílání nominací. Až tento článek budete číst, budete již mít možnost na mensovním intranetu hlasovat pro jednoho z pěti kandidátů na Čestné uznání. V mezidobí, v souladu s pravidly pro udělování Čestného uznání, vámi zaslané nominace společně s profily navrhovaných osobností (avšak beze jména navrhovatele, abychom se vyhnuli případnému ovlivnění) zašlu Radě Mensy. Rada rozhodne o pěti kandidátech, ze kterých budete vybírat opět vy, a to intranetovým hlasováním, které začne 2. dubna 2014 a potrvá měsíc.

Za zaslané nominace vám děkuji. Úkol vybrat ze všech nominovaných osobností pouhých pět kandidátů našim radním Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc.vůbec nezávidím, sešlo se totiž stejně jako v minulých ročnících velké množství významných jmen z vědeckých kruhů, kultury, umění či společenského života. Nominovali jste však i veřejnosti méně známé osobnosti a v odůvodněních, která jste zasílali, jste se pak odvolávali zejména na osobnostní kvality nominovaných a na výsledky jejich práce. Často se také objevovaly nominace lékařů, vynikajících odborníků ve svých oborech.

Z osobností a zdůvodnění jejich nominací vybírám:

 • Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., přední odborník v didaktice matematiky, nominován za celoživotní přínos k rozvoji myšlení dětí, mj. implementaci Hejného metody výuky matematiky na školách.
 • Mgr. Antonín Vítek, CSc., popularizátor v oboru kosmonautiky byl pracovníkem Akademie věd ČR, založil a vedl specializovanou encyklopedii kosmonautiky SPACE 40.Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.
 • Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., český historik umění. Hlavní oblastí jeho zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství. Dlouhodobě se snaží popularizovat a přiblížit laické veřejnosti důležité poznatky o našem kulturním dědictví.
 • Prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc., významný český archeolog a egyptolog, specializuje se na archeologii doby stavitelů pyramid, zejména v období 5. dynastie, pod jeho vedením probíhal český výzkum v Abúsíru.
 • Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., vedoucí oboru počítačové grafiky aProf. RNDr. Mioslav Druckmüller, CSc. geometrie Ústavu matematiky na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně, profesor, matematik, přední odborník v oblasti zpracování digitálních obrazů. Je znám celosvětově zvláště kvůli zatměním Slunce, fotografické snímky matematickou metodou zpřístupňuje odborníkům na sluneční koronu i veřejnosti.
 • Pplk. PhDr. Eduard Stehlík, český historik a spisovatel. Má významný podíl na uvádění ve známost, že během německé okupace zde existovalo mnoho známých i neznámých statečných lidí, kteří se nebáli aktivně vystupovat proti okupantům.
 • Prof. MUDr. Jan Peňáz, CSc., emeritní profesor, zabýval se metodami studia a řízení krevního oběhu. V roce 1969 patentoval kontinuální neinvazivní měřeníProf. MUDr. Jan Peňáz, CSc. krevního tlaku z prstových arterií, roku 1989 objevil novou metodu neinvazivního měření krevního tlaku pomocí vibrační fotoelektrické pletysmografie (přístroj Finapres).
 • Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR v Brně, za jeho přínos v oblasti analýzy nukleových kyselin. Jako první na světě dokázal analyzovat DNA pomocí elektrochemie. I dnes, v 83 letech, se neúnavně snaží pomoci při hledání klíče v boji proti rakovině, Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
 • Za šíření dobrého jména ČR byli nominováni manželé Ing. arch. Ivana Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.Bendová, Ph.D., a Ing. arch. Jan Benda, Ph.D., partneři a spoluzakladatelé architektonické kanceláře Allied Architects International se sídlem v Šanghaji. Za své návrhy získali ocenění v mnoha národních i mezinárodních soutěžích, úspěšně staví v Su-čou a realizovali již na 400 projektů včetně celých čtvrtí.
 • Jaroslav Zaviačič, zakladatel unikátní metody záznamu textu – stenografického zkratkového systému pro obyčejnou klávesnici, předseda občanského sdružení Interinfo ČR, bývalý český reprezentant v psaní na mechanickém stroji, vicemistr světa v rychlosti psaní na klávesnici, učitel.
 • Jan Kraus, herec, moderátor, publicista, dramatik, režisér, autor, podnikatel. Není mu stejně jako mnoha jiným lhostejné dění v této zemi a sám ve svém pořadu propaguje výjimečné lidi.
 • Stejně jako v minulém roce byl opět nominovaný prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc., emeritní přednosta ORL kliniky 2. LF UK Praha a FN Motol, člen výboru České lékařské společnosti pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku.
 • Jiří Dědeček, písničkář, básník, textař, překladatel, spisovatel, autor četných rozhlasových a televizních pořadů, předseda PEN klubu, glosátor aktuálního dění.
 • Posledním nominovaným v tomto ročníku byl PhDr. Tomáš Sedláček, ekonom, makroekonomický stratég, vysokoškolský pedagog. V roce 2006 byl vyhlášen univerzitou Yale jako jeden z pěti mladých perspektivních ekonomů. Známá je především jeho kniha Ekonomie dobra a zla, která byla již vydána i anglicky a německy, za německou verzi získal Německou cenu za ekonomickou knihu (Deutscher Wirtschaftsbuchpreis 2012).
Nominovali jste ještě mnohé další osobnosti, ale vzhledem k rozsahu tohoto textu už uvedu pouze poděkování za všechny došlé nominace. Osobně oceňuji, že nikdo letos nenominoval osobnosti z politických kruhů. V minulých letech byl navrhován minulý prezident, současný prezident, budoucí prezident. Mensa je apolitická.

Děkuji vám, že vás Čestné uznání stále baví a v každém ročníku máme možnost ocenit aspoň některé z nominovaných osobností veřejným poděkováním za jejich záslužnou práci pro lidskou společnost. Já už teď děkuji těm, kteří s realizací Čestného uznání pomáhají – Jiřince Vlkové, Tomáši Kubešovi a Česťovi Kalusovi.

Pokud technické záležitosti půjdou hladce, oznámení o spuštění intranetového hlasování vám zašlu mailem 2. 4. 2014. Hlasovat můžete celý měsíc od doručení výzvy k hlasování. Rozhodnete tak o osobnosti, které Mensa Čestné uznání na rok 2014 udělí.

Další informace získáte na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2022 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .