Mensa ČR – udělování Čestného uznání na rok 2012

O letošní Čestné uznání se utkala pětice předních osobností naší vědecké scény. Kdo nakonec titul získal, vám ještě neprozradíme, ale pomůžeme vám nahlédnout pod pokličku příprav udílení tohoto ocenění.

V době, kdy budete číst toto číslo časopisu, se budou tisknout diplomy pro čtyři skvělé osobnosti, kterým jste předávali své hlasy v intranetovém hlasování o Čestné uznání za rok 2012. Bude se také rámovat a paspartovat krásný velký obraz – grafický list s krasopisně napsaným jménem laureáta, páté z osobností.

Protože dle pravidel pro udělování Čestného uznání výsledek hlasování prozradit nesmím dřív než na červnové valné hromadě (a tedy ti z vás, kteří v sobotu 9. 6. přijedou do Brna, se jej dozví v přímém přenosu), napíšu alespoň pár zajímavostí o dosavadním průběhu ročníku 2012, v pořadí již třetím ročníku ocenění.

Vypátrat všech pět osobností a kontakty na ně si žádalo trošku detektivní práce, děkuji tedy členům, kteří společně s nominací zaslali i další informace, životopis, názvy institucí, kde osobnost působí, případně hned i mailový kontakt. Tyto informace samozřejmě výběr „finálové pětice” neovlivnily, radním Mensy jsem tabulku nominovaných osobností zaslala pouze se základními informacemi a dohledanými odkazy na další informace o osobnostech a očištěnou od veškerých osobních údajů člena, který nominaci zaslal, abychom se vyhnuli případnému ovlivňování.

Stejně jako v uplynulých letech se potvrdilo, že čím výraznější osobnost s mimořádně kvalitními výsledky práce, tím skromnější a hodnotnější člověk i ve smyslu lidském. Když jsem jednotlivé nominované pány a dámu oslovovala s informací o Čestném uznání, zprávu o tom, že byli nominováni, přijímali s překvapením se slovy, že jsou přece jiné osobnosti, které si to zaslouží mnohem víc. Zároveň ale vyjádřili potěšení z nominace a psali pochvalná slova i na adresu Mensy, což mne rovněž moc potěšilo.

Vzhledem k časování jsem informaci o nominacích osobnostem zasílala koncem března, v reakcích se tedy opět objevil dotaz, zdali se nejedná o první apríl. :-) V prvním ročníku ocenění si pan docent Jirovský, odborník na cyberkriminalitu, obdobně ověřoval, zdali se nejedná o hoax. Jeden z nominovaných pánů v právě probíhajícím ročníku odepsal, že by sám sebe nominoval na cenu Zlatý moron, obzvláště po ránu na primářských poradách (ano, klíčů k uhodnutí, který pán to byl, máte poměrně dost :-)). Moron skutečně existuje; původně jsem to považovala za překlep od morouse (nikomu to neříkejte a základy neurologie si někdy doberu ...).

Mnohé z nominovaných osobností v mailovém pozdravu napsaly „S úctou” – s velkou úctou bych tedy ještě všech pět jmen nominovaných osobností (v abecedním pořadí) zopakovala, jsou to:

prof. Ing. Armin Delong, DrSc. – český vědec, světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v bývalém Československu,

Ing. Dana Drábová, Ph.D. – jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

MUDr. František Koukolík, DrSc. – český neuropatolog, spisovatel a publicista, věnující se zejména popularizaci svého oboru se značným přesahem do společenských otázek a propagace kritického myšlení a vědeckého přístupu,

doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen českých astronomů a významný představitel československé kosmonautiky druhé poloviny minulého století a

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c. – přední odborník v oblasti pedagogiky.

Zbývá pouze „odtajnit” informaci, že do intranetového hlasování se zapojilo 128 z vás, a kdo Čestné uznání získal, se dozvíte na valné hromadě 9. 6. 2012, v časopise Mensy ČR, na intranetu a na stránce http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ na mensovním webu.

Za pomoc s přípravou hlasování a profilů nominovaných osobností děkuji Jiřince Vlkové a Tomáši Kubešovi, Tomášovi mnohokrát děkuji i za průběžné úpravy intranetu, které přispěly k lepší přehlednosti komunikace Čestného uznání i hlasování. Za pomoc s přípravou webové stránky děkuji Česťovi Kalusovi. Za pomoc s vydáním tiskové zprávy děkuji Evě Stejskalové. Za aktivní účast děkuji vám všem, kteří jste zaslali nominace osobností a/anebo svůj hlas při hlasování, a těším se na setkání při předávání letošního ocenění laureátovi (anebo laureátce? :-)).

Autor: Zuzana Šimková, koordinátorka projektu
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .