Mensa ČR – udělování Čestného uznání pro rok 2013

O letošní Čestné uznání se utkala pětice předních osobností naší vědecké scény. Kdo nakonec titul získal, vám ještě neprozradíme, ale pomůžeme vám nahlédnout pod pokličku příprav udílení tohoto ocenění.

V době, kdy budete číst toto číslo časopisu, se budou tisknout diplomy pro čtyři skvělé osobnosti, kterým jste předávali své hlasy v intranetovém hlasování o Čestném uznání na rok 2013. Bude se také rámovat a paspartovat krásný velký obraz – grafický list s krasopisně napsaným jménem laureáta, pátého (pátou?) z osobností.

Protože dle pravidel pro udělování Čestného uznání nesmím výsledek hlasování prozradit dřív než na červnové valné hromadě (a tedy ti z vás, kteří v sobotu 1. 6. přijedou do Hradce Králové, se jej dozvědí v přímém přenosu), napíšu alespoň pár zajímavostí o dosavadním průběhu ročníku 2013, v pořadí již čtvrtém ročníku ocenění.

Vypátrat všech pět osobností a kontakty na ně si žádalo trošku detektivní práce. Děkuji tedy členům, kteří společně s nominací zaslali i další informace, životopis, názvy institucí, kde osobnost působí, případně hned i mailový kontakt. Tyto informace samozřejmě výběr „finálové pětice” neovlivnily. Radním Mensy jsem tabulku nominovaných osobností zasílala pouze se základními informacemi, dalšími dohledanými odkazy na více informací o osobnostech a očištěnou od veškerých osobních údajů člena, který nominaci zaslal, abychom se vyhnuli případnému ovlivňování.

Stejně jako v uplynulých letech se potvrdilo, že čím výraznější osobnost s mimořádně kvalitními výsledky práce, tím skromnější a hodnotnější člověk i ve smyslu lidském. Když jsem jednotlivé nominované pány oslovovala s informací o Čestném uznání, zprávu o tom, že byli nominováni, přijímali s překvapením a se slovy, že jsou přece jiné osobnosti, které si to zaslouží mnohem víc. Zároveň ale vyjádřili potěšení z nominace a psali pochvalná slova i na adresu Mensy, což mne rovněž moc potěšilo. Paní prof. Dostálovou se zatím kontaktovat nepovedlo, dostali jsme pouze zprávu o tom, že se nemá po zdravotní stránce nejlépe, a předali jsme jí vzkaz o nominaci zprostředkovaně.

Vzhledem k nedostatku místa v minulém čísle časopisu zopakuji jména nominovaných osobností, která jste zasílali, abychom si, i když se tyto nominované osobnosti nedostaly do „vítězné pětice“, připomněli jejich záslužnou činnost pro lidskou společnost.

Stejně jako v minulých ročnících Čestného uznání se sešlo množství významných jmen z vědeckých kruhů, kultury, umění, politiky ..., ale nominovali jste i veřejnosti méně známé osobnosti; v odůvodněních, která jste zasílali, jste se pak odvolávali zejména na osobnostní kvality nominovaných a na výsledky jejich práce.

V nominacích se objevovaly osobnosti známé v odborných kruzích, vybírám jména – prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc., se zdůvodněním: „je to významná byzantoložka, zakladatelka tohoto oboru u nás, napsala desítky odborných publikací, neuvěřitelně moudrá a vitální paní“, prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c., významný novozákonní teolog, světově uznávaná kapacita v tomto oboru, v současnosti předseda české Učené společnosti.

Velmi často se objevovaly nominace lékařů, vynikajících odborníků ve svých oborech – doc. PaedDr. Pavel Kolář, PhD., český fyzioterapeut zaměřující se ve své lékařské praxi především na pohybovou patologii dětí, přednosta Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Motol; prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., přední odborník v oboru hematoonkologie, první porevoluční ministr zdravotnictví; prof. MUDr. Jaroslav Fajstavr, DrSc., emeritní přednosta ORL kliniky 2. LF UK Praha a FN Motol, člen výboru České lékařské společnosti pro otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku; prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., jeden z předních českých expertů na leukémii; prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych., se zdůvodněním: „Již dlouho mám na mysli nominaci pana prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. Je to světově uznávaný psychiatr, ředitel Psychiatrického centra Praha, činný na 3. lékařské fakultě UK Praha a předseda a člen mnoha společností. Velice uznávaný, charismatický člověk, vysoce inteligentní a zároveň lidský a se smyslem pro humor. Báječný řečník. Mívá pravidelná vystoupení i v rozhlase, často je citovaný v tisku. Českou republiku prezentuje nejen v Evropské unii, ale na všech kongresech po světě. Diskutovat s ním je prostě zážitek.“

Z dalších nominací vybírám: Jiří Dědeček, zpěvák, básník, spisovatel a předseda PEN klubu, a Jan Petránek, český novinář, komentátor, literát a disident se zdůvodněním navrhovatele: „Nevím o nikom s větším přehledem o současném světě, především o jeho provázanosti. Má vynikající schopnost najít to podstatné ve zprávách z celého světa a zároveň umí své znalosti předávat velmi srozumitelným způsobem. Jeho přínos pro kritické myšlení je mimořádný, nebo spíš naprosto ojedinělý.“

Stejně jako v minulém roce byl opět nominován RNDr. Václav Cílek, CSc., český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy, a prof. Ing. Václav Klaus, CSc., nyní již bývalý prezident.

Dle pravidel udělování ocenění vybrali radní Mensy ze všech nominovaných osobností pět kandidátů, o kterých jste v dubnu na intranetu hlasovali. Zbývá pouze „odtajnit“ informaci, že do intranetového hlasování se zapojilo 158 z vás. Která osobnost Čestné uznání získala, se dozvíte na valné hromadě 1. 6. 2013, v časopise Mensy ČR, na intranetu a na stránce http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/ na mensovním webu.

Za pomoc s přípravou hlasování a profilů nominovaných osobností děkuji Jiřince Vlkové a Tomáši Kubešovi, Tomášovi mnohokrát děkuji i za průběžné úpravy intranetu, které přispěly k lepší přehlednosti komunikace Čestného uznání i hlasování.

Za pomoc s přípravou webové stránky i tiskové zprávy děkuji Česťovi Kalusovi.

Za aktivní účast děkuji vám všem, kteří jste zaslali nominace osobností a/nebo svůj hlas v hlasování, a těším se na setkání při předávání letošního ocenění laureátovi (anebo laureátce? :-)).

P. S. Zvláštní cenu poroty za nejlepší zdůvodnění nominace získává (dle pravidel nejmenovaný :-)) člen Mensy za následující dodaný popis:

„Po přečtení diskuse o činech a pocitech Martina Hrubčíka nemohu nechat ladem svou možnost navrhnout kandidáty na Čestné uznání... Snažil jsem se, aby mé návrhy byly vyvážené a ve výsledku neutrální. Na Čestné uznání Mensy ČR navrhuji tyto dvě osobnosti a jejich činy, kterými se zapsaly do povědomí veřejnosti v ČR:

1) prof. Václav Klaus, bývalý prezident ČR, za neutuchající podporu tunelářů a opovrhování běžnými lidmi a morálními hodnotami obecně,

2) Mgr. Karel Janeček, zakladatel nadačního fondu proti korupci, za viditelný boj proti tomu, co dělá výše navržený kandidát.“

Autor: Zuzana Šimková, koordinátorka projektu
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .