Mensa ČR – udělování Čestného uznání za rok 2013

Na mensovním intranetu už můžete hlasovat o pěti kandidátech na Čestné uznání za rok 2013. Mensa ČR už počtvrté vybírá osobnost, která které se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě.

Probíhá čtvrtý ročník udělování Čestného uznání Mensy České republiky. Oceňovány jsou osobnosti, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě, a to zejména osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci. Tolik z definice.

Uplynula lhůta pro zasílání nominací. Až budete tento článek číst, budete již mít možnost na mensovním intranetu hlasovat o pěti kandidátech na Čestné uznání.

V mezidobí, v souladu s pravidly pro udělování Čestného uznání, jsem vámi zaslané nominace společně s profily navrhovaných osobností (avšak beze jména navrhovatele, abychom se vyhnuli případnému ovlivnění) zaslala Radě Mensy. Rada rozhodla o pěti kandidátech, ze kterých budete vybírat opět vy, a to intranetovým hlasováním, které začne 2. dubna 2013 a potrvá celý měsíc.

Za zaslané nominace vám děkuji. Úkol vybrat ze všech nominovaných osobností pouhopouhých pět kandidátů jsem našim radním vůbec nezáviděla, sešla se totiž stejně jako v minulých ročnících spousta významných jmen z vědeckých kruhů, kultury, umění, politiky ..., ale nominovali jste i veřejnosti méně známé osobnosti. V odůvodněních, která jste zasílali, jste se pak odvolávali zejména na osobnostní kvality nominovaných a na výsledky jejich práce.

V nominacích se objevovaly osobnosti známé v odborných kruzích, z nichž vybírám např. prof. PhDr. Růženu Dostálovou, CSc. se zdůvodněním: „Je to významná byzantoložka, zakladatelka tohoto oboru u nás, napsala desítky odborných publikací, neuvěřitelně moudrá a vitální paní,“ nebo prof. ThDr. Petra Pokorného, Dr.Sc., Dr.h.c., významného novozákonního teologa, světově uznávanou kapacitu v tomto oboru, v současnosti předsedu Učené společnosti České republiky. Velmi často se objevovaly nominace lékařů, vynikajících odborníků ve svých oborech. Z dalších nominací vybírám – Jiřího Dědečka, zpěváka, básníka, spisovatele a předsedu PEN klubu, a Jana Petránka, českého novináře, komentátora, literáta a disidenta. Stejně jako v minulém roce byli opět nominováni RNDr. Václav Cílek, CSc., český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy, a prof. Ing. Václav Klaus, CSc., nyní již bývalý prezident.

Rada Mensy nakonec do finále vybrala následující osobnosti: RNDr. Václava Cílka, CSc., prof. PhDr. Růženu Dostálovou, CSc., prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., MUDr. Karla Nešpora, CSc. a Jana Petránka.

Jak vidíte, i v tomto ročníku se máme na co těšit. Děkuji vám, že vás (nás) Čestné uznání stále baví a v každém ročníku máme možnost ocenit aspoň některé z nominovaných osobností veřejným poděkováním za jejich záslužnou práci pro lidskou společnost. Já už teď děkuji těm, kteří s realizací Čestného uznání pomáhají – Jiřinka Vlková, Tomáš Kubeš a Česťa Kalus.

Oznámení o spuštění intranetového hlasování vám zašlu mailem 2. 4. 2013. Hlasovat můžete celý měsíc od doručení výzvy k hlasování a rozhodnout tak o osobnosti, které Čestné uznání za rok 2013 Mensa udělí. Další informace na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/..

Autor: Zuzana Šimková, koordinátorka projektu
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .