Mensa ČR – udělování Čestného uznání za rok 2014

V průběhu února začne zasílání nominací osobností, o kterých si myslíte, že by jim Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání za rok 2014. Už popáté budeme vybírat osobnost, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě.

I v tomto roce jednou z mensovních aktivit bude udělování Čestného uznání a uskuteční se již čtvrtý ročník udělování této mensovní ceny osobnostem z různých oblastí společenského života, vědy a kultury ... V závěru, na Valné hromadě Mensy ČR, se dozvíme, jaká osobnost bude držitelem tohoto ocenění na rok 2014. Ale nepředbíhejme – stejně jako v uplynulých ročnících vás v průběhu února oslovím mailem s výzvou k zasílání nominací osobností, o kterých si myslíte, že by jim Mensa ČR mohla udělit Čestné uznání, včetně zdůvodnění, proč navrhujete ocenit právě tu kterou osobnost, případně (zejména v případě osobností, které nejsou veřejně známé) s prosbou o zaslání profilu anebo dalších informací o této osobnosti.

Jak je uvedeno v pravidlech: „Na základě výběru a hlasování členů společnost Mensa České republiky udělí Čestné uznání osobnosti s českým státním občanstvím / narozené v Čechách / trvale žijící v Čechách, která se významnou měrou zasloužila o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.“

Jedním z cílů Mensy je zkoumat a rozvíjet lidskou inteligenci ve prospěch lidstva. Měli bychom tedy vyhledávat pozoruhodné duševní počiny, skvělá celoživotní díla anebo jednotlivé převratné myšlenky v jakékoliv oblasti lidské činnosti, upozorňovat na ně a veřejně je oceňovat. O naplnění tohoto cíle se budeme snažit i v 5. ročníku Čestného uznání, který právě připravujeme.Slavnostní předávání v roce 2012

V minulých letech nám tato mensovní aktivita přinesla řadu zajímavých setkání s osobnostmi, které jsme ocenili buďto diplomy, anebo přímo pamětním listem – RNDr. Jiří Grygar, CSc. – astrofyzik, prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. – fyzioložka a biochemička, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen českých astronomů, RNDr. Václav Cílek, CSc. – český geolog, klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy, a další osobnosti.

Stejně jako v již uplynulých ročnících – těším se na reakce od vás, na další nominace pozoruhodných osobností, na to, že se hodně z nás zapojí do zasílání nominací i do intranetového hlasování, a obecně se těším na další ročník udělování Čestného uznání, protože je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých kulturních a společenských oblastí, duševních produktů a přínosů, které by Mensa, a tedy my, mensané, mohli ocenit.

Popis ocenění, průběh aktivity, pravidla a časový harmonogram naleznete na webu Mensy http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2022 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .