Mezinárodní ocenění za přínos společnosti míří poprvé do České republiky

Cena The International Award for Benefit to Society je každoročně udělována americkou organizací Mensa Education & Research Foundation. Letos toto prestižní ocenění získala zakládající členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková.

Cena s oficiálním názvem The International Award for Benefit to Society je každoročně udělována americkou organizací Mensa Education & Research Foundation. Vítězem tohoto ocenění se může stát takový člověk, který významně přispěl společnosti tím, že pomohl nebo pomáhá nadaným lidem a snaží se o rozvoj jejich intelektuálních a sociálních schopností. Je nám ctí, že takto prestižní ocenění získala zakládající členka Mensy ČR paní Kateřina Havlíčková. Cenu za ni na slavnostním vyhlášení ve Švédsku převzal a do České republiky přivezl předseda Mensy ČR Tomáš Blumenstein, který jí ji posléze slavnostně předal na zasedání Rady Mensy 27. 3. 2010.

Kateřina Havlíčková přebírá The International Award for Benefit to Society z rukou Tomáše Blumensteina
Kateřina Havlíčková přebírá The International Award for Benefit to Society z rukou Tomáše Blumensteina

Kateřina Havlíčková se narodila 19. července 1949 v tehdejším Československu. Neztotožnila se s výchovnými metodami praktikovanými na školách před rokem 1989 (s nehybným sezením v lavicích, probíráním téhož učiva na stejné úrovni ve stejný týden ve všech školách bez ohledu na skutečnou úroveň, schopnosti a dovednosti dětí, se zanedbáváním, dokonce potlačováním rozvoje osobnosti, nerespektováním odlišných zájmů a schopností). Své úsilí se rozhodla věnovat změnám ve vyučování a systematickému rozvoji a podpoře nadaných dětí v naší zemi.

Ihned po pádu komunismu v roce 1989 začala s přípravami založení školy pro mimořádně nadané děti. Tato škola měla být v naší zemi něco úplně nového. Smyslem bylo s dětmi ve škole systematicky pracovat, ale zároveň brát na zřetel jejich individuální potřeby a zájmy. Přes mnohé překážky a všeobecnou skepsi se tato vize stala skutečností. Dveře v historicky první české škole pro nadané děti se otevřely v září 1993. Po tři roky se zde Kateřina Havlíčková starala o veškeré finanční záležitosti. Na starost také měla výběr studentů a těch učitelů, kteří měli odvahu začít dělat svou práci úplně jinak než doposud. Vizitkou této školy, Gymnázia Buďánka, budiž stovky úspěšných mladých absolventů.

V roce 1992 založila Kateřina Havlíčková také Dětskou Mensu s cílem najít a rozvíjet nadané děti. Zorganizovala mnoho exkurzí a přednášek za účelem vysvětlit rodičům nadaných dětí, jak pracovat s jejich talentem. Dětská Mensa se v současné době snaží v nalézání mladých talentů spolupracovat se školami. Paní Havlíčková položila základy testování IQ přímo na školách.

Působnost paní Havlíčkové je velmi široká – byla členkou Rady Mensy ČR. Ačkoliv nepracovala pro žádnou politickou stranu, angažovala se v přípravách reformy sociálního systému a důchodové reformy v České republice. Jedná se tedy o velmi všestrannou dámu.

Paní Havlíčková dodnes patří mezi aktivní členy Mensy. Díky její nezdolnosti a úsilí změnit zaběhnutý řád dnes mají děti šanci na přirozenější rozvoj a kvalitnější vzdělání. Životopis Kateřiny Havlíčkové je ohromující, k významnému ocenění The International Award for Benefit to Society srdečně gratulujeme.

Rozhovor s paní Havlíčkovou vyšel v časopise Mensa 2/2009 (březen).

Členové Rady Mensy a pozvaní hosté při slavnostním předání 27. 3. 2010
Členové Rady Mensy a pozvaní hosté při slavnostním předání 27. 3. 2010
Autor: Lenka Molnárová
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .