MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA laureátem Čestného uznání za rok 2012

Mensa ČR udělila ocenění Čestné uznání neuropatologovi MUDr. Františku Koukolíkovi, DrSc., FCMA. MUDr. František Koukolík vede oddělení patologie a molekulární medicíny Thomayerovy nemocnice a Národní referenční laboratoř prionových chorob. Je vědecký esejista, věnuje se v tomto směru kognitivní, sociální a afektivní neurovědě a jejich přesahu do společenských otázek a propagaci kritického a vědeckého myšlení.

MUDr. František Koukolík, DrSc., FCMA

Je členem České lékařské akademie. Vydal okolo padesáti časopiseckých vědeckých publikací a řadu monografií o vztahu poškození mozku a duševních funkcí. V současnosti přednáší na 3. lékařské fakultě UK. 

Slavnostní vyhlášení výsledků hlasování členů Mensy proběhlo na valné hromadě Mensy ČR v Brně 9. 6. 2012.

Čestným uznáním Mensa ČR každoročně oceňuje osobnosti ze všech oblastí společenského života, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/nebo šíření dobrého jména České republiky ve světě. Jedná se zejména o osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.

Dalšími osobnostmi nominovanými na ocenění pro rok 2012 byli (v abecedním pořadí):

· prof. Ing. Armin Delong, DrSc. – český vědec, světově uznávaný fyzik a zakladatel elektronové mikroskopie v bývalém Československu,

· Ing. Dana Drábová, Ph.D. – jaderná fyzička, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost,

· prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr. h. c. – přední odborník v oblasti pedagogiky a

· doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc. – doyen českých astronomů a významný představitel československé kosmonautiky druhé poloviny minulého století.

Čestné uznání Mensy ČR za rok 2012

V minulých letech Mensa České republiky udělila Čestné uznání fyzioložce a biochemičce, bývalé předsedkyni Akademie věd České republiky prof. RNDr. Heleně Illnerové, DrSc. a astrofyzikovi RNDr. Jiřímu Grygarovi, CSc.

Tolik strohý jazyk tiskové zprávy. A jaké jsou dojmy z místa předávání, respektive z celého uplynulého ročníku Čestného uznání?

Opět mě překvapila neuvěřitelná vitalita, duševní svěžest a pracovitost osobností nominovaných na ocenění – například pan profesor Delong, kterému je, jak nám prozradil, 87 let, vstává ráno již v pět hodin a již v sedm hodin začíná pracovat ve své firmě, a to každý den s výjimkou soboty, kdy chodí do knihovny. Panu docentovi Perekovi je 93 let a pracovní kalendář má plný nejméně na rok dopředu, například na podzim se zúčastní astronomického kongresu v Torontu. Na valnou hromadu přijel ze zasedání v Rakousku a kvůli nám si posunul jízdenky a přeplánoval cestu.

Jak jsem již psala v minulém článku o Čestném uznání, stejně jako v uplynulých letech se potvrdilo, že čím výraznější osobnost s mimořádně kvalitními výsledky práce, tím skromnější a hodnotnější člověk i ve smyslu lidském. Když jsem jednotlivé nominované pány a dámu oslovovala s informací o Čestném uznání, zprávu o tom, že byli nominováni, přijímali s překvapením a se slovy, že jsou přece jiné osobnosti, které by Mensa mohla také ocenit. Pan dr. Koukolík i v tiskové zprávě uvedl pouze: „Děkuji za ocenění. Myslím, že si je řada lidí zaslouží víc.“

Valné hromady se z osobních nebo pracovních důvodů nemohli zúčastnit paní Ing. Drábová a pan prof. Průcha, kteří ale projevili velkou radost z nominace a diplomy jim předáme v náhradním termínu v rámci besed.

Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc.Prof. Ing. Armin Delong, DrSc.Jsem moc ráda, že se opět povedlo domluvit přednášky s oceněnými osobnostmi – pravděpodobně v září se uskuteční přednáška dr. Koukolíka, možná ještě o prázdninách bude přednáška Ing. Drábové a s přednáškami souhlasili i pánové Delong a Perek. Přednáška pana Delonga bude spojená s exkurzí do firmy Delong Instruments v Brně, ostatní přednášky se vzhledem k místu působení přednášejících uskuteční v Praze. Všechny podrobnosti a pozvánky naleznete v kalendáři akcí.

Před námi je čtvrtý ročník udělování Čestného uznání. Těším se na další nominace osobností, které budete zasílat, a na naše následná setkání s nimi, na to, že se ještě víc z vás zapojí do hlasování, protože je to pro realizační tým další signál, že naše úsilí není zbytečné. Je ještě mnoho výjimečných myšlenek, prací z různých oblastí kulturního i společenského života, duševních produktů a přínosu ke zkvalitnění lidské společnosti, které by mohla Mensa a potažmo my, mensané, ocenit. 


Autor: Za realizační tým Čestného uznání Mensy ČR Zuzana Šimková, koordinátorka projektu.

Související články:
RNDr. Jiří Grygar, CSc. převzal Čestné uznání Mensy České republiky
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. převzala Čestné uznání Mensy ČR za rok 2011
Sdílet

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .