Nominace na udělení Čestného uznání Mensy na rok 2017

Letos již poosmé ocení Mensa České republiky Čestným uznáním osobnosti, které se významnou měrou zasloužily o intelektuální přínos a/anebo šíření dobrého jména České republiky ve světě, a to zejména osobnosti, jejichž význam pro společnost je natolik výrazný, že vylučuje jakoukoliv pochybnost o jejich vysoké inteligenci.
Děkuji všem za zaslané nominace, z nichž Rada Mensy v souladu s pravidly pro udělování Čestného uznání zvolila pět kandidátů, ze kterých od 2. dubna vybíráte opět vy, a to intranetovým hlasováním, které potrvá měsíc. Stejně jako v minulých ročnících se mezi nominovanými objevila jména osobností z oblasti vědy, kultury, umění a společenského života, ale nominovali jste i veřejnosti méně známé osobnosti. V odůvodněních jste se pak odvolávali zejména na osobnostní kvality nominovaných a na výsledky jejich práce. I letos jste zasílali nominace nejenom skvělých odborníků, ale i osobností se společenským přesahem.

Kandidáty jsou:

Prof. RNDr. Jan Černý, PhD. – vědec, obor molekulární a buněčná imunologie. Navrhovatel ve zdůvodnění nominace mimo jiné píše: „Pan docent je bezpochyby inteligentní, což dokazuje vědeckými úspěchy v imunologii na buněčné a molekulární úrovni. Hlavním důvodem je však jeho profesní kariéra na poli lektorském – jeho styl výuky je zábavný, uvolněný, ale také informačně hodnotný.“

Prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. – bývalý předseda Akademie věd ČR, chemický inženýr s odborným zaměřením na vícefázové chemické reaktory. Na svém kontě má bohatou publikační a patentovou činnost. Byl opakovaně zvolen do prestižní funkce prezidenta Evropské federace chemického inženýrství, kde stále působí jako člen exekutivy. Získal řadu domácích i zahraničních vědeckých ocenění, v roce 2012 mu byla udělena medaile Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Milan Halousek – přední český popularizátor vědy, zvlášť kosmonautiky. Navrhovatelka ve zdůvodnění nominace mimo jiné píše: „Pan Halousek se stará o sekci vzdělávání v České kosmické kanceláři a každoročně tak inspiruje desítky mladých lidí k tomu, aby se věnovali svých snům v tomto a příbuzných vědních a technických oborech a reprezentovali tak celosvětově Českou republiku na poli mezinárodní vědecké spolupráce. (…) Je vedoucím odboru vzdělávání České kosmické kanceláře, předsedou Astronautické sekce České astronomické společnosti a členem Astronomické společnosti Pardubice. V neposlední řadě je také vášnivým sběratelem autogramů kosmonautů a všeho dalšího, co s kosmonautikou a lety do vesmíru souvisí.“

Prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. – česká lékařka se specializací na neurologii, vysokoškolská pedagožka, věnuje se též vědecko-výzkumné činnosti. Zabývá se zejména problematikou spasticity, neurorehabilitace a neurofyziologie.

Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – český historik, vysokoškolský pedagog a bývalý rektor Slezské univerzity. Ve zdůvodnění nominace člen Mensy mimo jiné píše: „Nominuji člověka, kterého znám osobně jako výtečného společníka a člověka, který opravdu hodně pracuje. Pan profesor je český historik, zabývající se především dějinami Slezska. (…) V roce 2001 se stal prorektorem a poté rektorem Slezské univerzity. Po dvě funkční období ve funkci rektora se zasazoval o rozvoj této univerzity, která letos slaví 25 let od založení. (…) Měl jsem možnost si přečíst pár jeho knih. Tolik informací, tolik zajímavých událostí, tak krásně popsaná historie. Publikace nebo i výstavy jsou velice poučné, plné fotek nebo kopií archiválií. Je to prostě krása. Pan profesor hodně cestuje. Na cestách nejen prezentuje a publikuje, avšak především studuje v archivech a sbírá náměty pro svou další činnost.“

Hlasovat můžete celý měsíc od doručení výzvy k hlasování (oznámení o spuštění intranetového hlasování jste obdrželi e-mailem) a rozhodnout tak o osobnosti, které Čestné uznání za rok 2017 Mensa udělí. Děkuji těm, kteří se na realizaci projektu Čestné uznání podílejí – Jiřina Vlková, Tomáš Kubeš a Čestmír Kalus.

Další informace na http://www.mensa.cz/mensa/cestne-uznani/.

Poznámka redakce: Kandidáti na Čestné uznání byli vybráni před tím, než pan Drahoš oznámil kandidaturu na prezidenta.

Autor: Zuzana Šimková (redakčně zkráceno)
Sdílet
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 4/2022 (srpen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 4/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .