Přehled aktivit místních skupin v roce 2009

Zprávy o činnosti místních skupin Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov a Ústí nad Labem za rok 2009

Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další společenské či sportovní akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina má zřízenu svoji konferenci v intranetu Mensy. Návod na to, jak místní skupinu založit vyšel v časopise Mensa 6/2009 (listopad). Přehled všech místních skupin naleznete na následujících stránkách a na http://ms.mensa.cz/.

MS Brno

Pavel Terber
Pavel Terber

Brněnská místní skupina se schází pravidelně 1× měsíčně, vždy každé třetí pondělí v měsíci. Pokud není určeno jinak, tak v restauraci U Plaza (v Brně Králově Poli), od 19:00. Obyčejně se dostaví 6 - 8 lidí, když se zadaří, tak i 12, a díky Vladimíru Kutálkovi se v poslední době objevili i bývalí členové. Snad budou chodit častěji než jednou za deset let. Často se pořádají i další akce, jako jsou třeba herní večery (Activity2, Cashflow), kinosetkání, přednášky, výstavy, exkurze či sportovní akce, na které jste všichni srdečně zváni.

Pavel Terber

MS České Budějovice

Lucie Malechová
Lucie Malechová

Naše vcelku nově založená místní skupina v roce 2009 krom několika setkání nad sklenkou dobrého pití nebo na bowlingu uskutečnila i několik dalších akcí, které se občas ukázaly být nečekaně akční.

První z nich bylo letní cyklování, které se nakonec změnilo v úprk před velkou vodou. Naštěstí vše dobře dopadlo a všichni zúčastnění dorazili domů suchou nohou. Další akcí bylo setkání na vodě, kde jsme si mohli vyzkoušet naše námořnické dovednosti. Asi největší akcí, za jejíž uspořádání a vedení velice děkuji našemu členovi Honzovi Herrmannovi, bylo krajské kolo Logické olympiády konané 6. listopadu v Českých Budějovicích. Díky Honzovi se také v jižních Čechách začalo pravidelně testovat, za což mu též patří velký dík.

V současné době začínáme připravovat větší projekt - rádi bychom v příštím roce prezentovali Mensu a hlavně naši MS ČB na dni dětí v jižních Čechách. Projekt se již rýsuje a jsou známy hlavní body.

Budeme velice rádi, pokud se k nám přidají další členové, kteří srší nápady na zajímavé akce i chutí je realizovat.

Lucie Malechová

MS Hradec Králové

Místní skupině Hradec Králové se během dvou let od svého založení podařilo vytvořit stálou členskou základnu, která se schází na pravidelných měsíčních schůzkách v počtu 5 - 10 členů, občas naše řady posílí i hosté z jiných místních skupin, především z nedalekých Pardubic. Ve vinárně pod dohledem staleté královny Elišky většinou probíráme všechno možné. Tato setkání jsme v uplynulém roce několikrát zpestřili diskuzí na předem dané téma a probrali jsme například problematiku globálního oteplování či eutanazie. Ven nás to táhlo především v jarních a letních měsících, kdy jsme uskutečnili grilování na chatě jednoho z členů spojené s pozorováním noční oblohy, jindy zase společně navštívili hradecký divadelní festival a vychutnali si atmosféru představení pod širým nebem. Skupinu se podařilo posílit natolik, že většina pravidelně docházejících členů asistovala při organizaci krajského kola Logické olympiády, a protože se nám nechce sedět doma ani v zimních měsících, sejdeme se v prosinci na předvánočním bowlingu a na leden plánujeme návštěvu divadla. Schůzky královéhradecké místní skupiny se konají vždy každé první úterý v měsíci ve vinném sklípku U Královny Elišky, v novém roce 2010 se tedy poprvé sejdeme 5. ledna a všichni budeme velmi rádi, když se k nám připojí další hradečtí i mimohradečtí mensané.

Marta Heřmanová

Setkání MS Hradec Králové
Setkání MS Hradec Králové

MS Karlovy Vary

Ronald Nemec
Ronald Němec

Platón a později Aristoteles definoval aristokracii jakožto vládu nejlepších, kteří dbají prospěchu celé obce. Dovolím si troufale tvrdit, že Mensa má být spolkem těch nejlepších, kteří by měli dbát o rozvoj našich polis. Dovolte mi tedy, abych vás informoval, jak jsme sloužili lidu v roce 2009 v královském městě Karlovy Vary.

Naše pospolitost přijala mezi sebe další členku, když mezitím jiná členka své členství v Mense ČR ukončila. Stabilizovali jsme se a především prohloubili vzájemné vztahy, což pokládám za největší přínos lidství, a na základě těchto pevných vztahů jsme mohli uspořádat Logickou olympiádu, která byla nadmíru úspěšná, a to hlavně díky Petru Čavojskému. Jde o rytíře bez bázně a hany, a až budou příště volby do Rady, pamatujte na něj, že jest to dobrý vůdce. Petr Čavojský.

Díky prohloubení našich vztahů jsme také začali pořádat pravidelně nepravidelné bály, většinou ve ville Kieswetter, čajové dýchánky a přátelská navštěvování se za letních večerů, kdy při ohni debatujeme o živlech lidských i nebeských.

V každém případě musím říci, že rok 2009 byl přínosný, a věříme, že Platón na nás bude hrdý i v roce 2010. Aristokracie v našich řadách pro to udělá co nejvíce. Pokud by se objevil kdokoliv, kdo by chtěl následovat sv. Jiřího, rádi ho uvítáme mezi sebou. Já sám děkuji všem, kteří mne již počtvrté zvolili za předsedu našeho spolku, za důvěru a upřímně všem říkám, že jsem na vás hrdý. Jste společenství lidí, ve kterém jsem rád.

Ronald Němec

MS Ostrava

Hana Studenská
Hana Studenská

Místní skupina Ostrava se v roce 2009 scházela pravidelně každé první úterý v měsíci od 18:00 v Čajovně u Sýkorova mostu a stejně tomu bude i v roce 2010. Na schůzkách se nás schází šest až deset a kromě samotného vychutnávání čaje hrajeme deskové hry (Blokus, Activity, Genial, Osadníci z Katanu …), hovoříme o akcích proběhlých, plánujeme další, případně si jen tak povídáme. Kromě schůzek jsme loni v březnu uspořádali už druhý ročník turnaje ve stolním tenise, v červnu jsme už také podruhé pro zájemce zorganizovali létání na paraglidech, v srpnu jsme skupinovou návštěvu CERNu (Celkem se nás na urychlovač částic jelo podívat z Ostravy devět!) spojili s týdenní dovolenou ve Švýcarsku a v listopadu jsme si byli zahrát bowling. Rovněž v listopadu jsme zorganizovali krajské kolo Logické olympiády (jako jedni z mála formou „show") v prostorách zasedacího sálu zastupitelstva Moravskoslezského kraje a neskromně musím podotknout, že jsme v něm obstáli skvěle. V dubnu se konala valná hromada, na které byla předsedkyní zvolena Hana Studenská, místopředsedou Čestmír Kalus a pokladníkem Petra Vašková. Pro rok 2010 připravujeme v nabídce akcí novinky. 19. ledna se uskuteční první schůzka Ostravského SIGurmánu ve francouzské kavárně a palačinkárně Café au pére tranquille vyhlášené nabídkou francouzských palačinek, které jsou zárukou ojedinělého gurmánského zážitku. V přípravě jsou i aktivity, kterými chceme oslovit hlavně mladé mensany a mensanky našeho regionu, bližší informace zveřejníme stejně jako ostatní akce v kalendáři akcí na webu Mensy a v časopise. V každém případě pokud máte zájem se schůzek účastnit, ale nevyhovuje vám například termín, čas nebo místo, napište. Stejně tak dejte vědět, pokud byste uvítali jiný program, konkrétní akce nebo se chcete na něco zeptat. Přeji vám úspěšný rok 2010 a těším se na nové tváře, nápady a akce …

Hana Studenská, http://ostrava.mensa.cz

Setkání MS Ostrava v květnu 2009
Setkání MS Ostrava v květnu 2009, autorka Hana Kalusová

MS Pardubice


Jana Hřebíčková

Pardubické skupině v letošním roce hrozilo rozpuštění, nicméně během roku se uskutečnilo několik schůzek skupiny v Pardubicích s odhadovanou průměrnou účastí tří členů. Nejúspěšnější letošní akcí skupiny byla exkurze do Dopravního podniku města Pardubic, kterou zorganizoval Štěpán Kocourek. Akce se uskutečnila v září a zaznamenala rekordní návštěvnost, také díky účasti členů sousední hradecké skupiny. S cílem posílit členskou základnu v našem kraji jsme zorganizovali testování v Pardubicích a v České Třebové a chystáme se i do dalších měst v okolí. Za hojné podpory Jiřiny Vlkové jsme letos zorganizovali celostátní podzimní setkání v Čenkovicích. Poslední letošní akcí byla mikulášská besídka v České Třebové. V příjemné komorní atmosféře jsme spřádali plány na aktivity, které by nalákaly další členy k zapojení do života pardubické skupiny, a na závěr jsme si slíbili (asi by bylo na místě říci, že jsem si zbožně přála), že příští rok se nás sejde mnohem více. Scházíme se každý první pátek v měsíci v 18:00 zpravidla v klubovně Evropského spolkového domu v Pardubicích, místo setkání se ale po dohodě může měnit, takže kdybyste se chtěli zúčastnit, sledujte informace na webu Mensy. Za MS Pardubice Vám všem přeji, aby se Vám v roce 2010 dařilo, těším se na setkání s novými i stávajícími členy a na spoustu zajímavých zážitků.

Jana Hřebíčková, http://pardubice.mensa.cz

MS Plzeň

Hana Heřmanová
Hana Heřmanová

MS Plzeň se kromě letních prázdnin schází pravidelně první pátek v měsíci, a to již tradičně v restauraci Wallis poblíž sadů Pětatřicátníků v centru Plzně. Schází se kolem pěti až šesti lidí, ovšem v poslední době se nám daří pozvolna rozšiřovat členskou základnu, takže průměrná návštěvnost možná i vzroste. Na schůzkách se probírá aktuální dění kolem nás, hrají se nejrůznější stolní hry - mezi oblíbené patří Bang!, Citadela aj. - a samozřejmě se jí a pije. V roce 2009 se část skupiny zúčastnila jarního a podzimního celostátního setkání a pomohla zorganizovat plzeňské krajské kolo Logické olympiády, za což patří velké díky Věrce Hellerové. S opravou testů z této olympiády pak při páteční listopadové schůzce u mě doma pomáhala celá skupina a nakonec se z toho vyklubala velmi podařená akce; bylo to navíc spojeno s oslavou dvojích narozenin a rozehrály se nějaké nové hry ... V plánu na rok 2010 je tyto schůzky přesunuté do domácího prostředí opakovat a také navštívit vybrané kulturní akce. Na telefonu 724 140 189 ráda všem zájemcům poskytnu informace o místě a čase konání plzeňské schůzky. Ta první v roce 2010 vychází na pátek 1. ledna, ale nejsem si jistá, zda nebudou po Silvestru všichni raději vyspávat, takže jistější varianta je první pátek v únoru, tj. 5. 2. 2010 od 18:00 u Wallise.

Hana Heřmanová, http://plzen.mensa.cz

Setkání MS Plzeň, foto autorka
Setkání MS Plzeň, foto autorka

MS Praha

Pavla Procházková
Pavla Procházková

Místní skupina Praha se schází pravidelně vždy čtvrté úterý v měsíci v malé nekuřácké kavárně v Holešovicích. Obvykle zde můžete potkat okolo patnácti mensanů a mensanek, kteří se rádi věnují diskusím a hraní deskových her. Téměř pokaždé dorazí někdo nový.

V letošním roce jsme společně podnikli návštěvu Prague Food Festivalu. V roce příštím bychom rádi vyrazili do divadla na některou z Cimrmanovských her, ovšem sehnání lístků se zatím ukázalo býti oříškem více než záludným.

Všichni noví i stávající členové jsou vždy vítáni, takže odhoďte obavy a přijďte mezi nás.

Pavla Procházková, http://praha.mensa.cz

Setkání MS Praha, foto Luděk Kovář
Setkání MS Praha, foto Luděk Kovář

MS Prostějov

Jaroslav Zavadil
Jaroslav Zavadil

Ani letos jsme na Hané neusnuli na vavřínech a zúčastnili jsme se většiny akcí po celé zemi a něco jsme zorganizovali i my sami. Jarního setkání ve Velkých Losinách jsme se zúčastnili v plném počtu, protože jsme ho organizovali. Na další akce se dle konkrétních zájmů jedinců vypravila vždy alespoň část naší MS. A tak část z nás obhlédla krásy Anglie, Čenkovic a mnoha dalších míst, kde se něco dělo. Zapojili jsme své síly při organizaci Logické olympiády.

Na konci roku proběhly v naší MS v Prostějově volby a zcela nepřekvapivě byli zvoleni stejní lidé do stejných funkcí - tedy já jsem se zvolil do funkce předsedy a se mnou byli zvoleni Honza Walla jako místopředseda a Jarek Grepl jako pokladník.

Z Hané Vám jménem celé MS Prostějov přeji příjemné prožití roku 2010 a těším se na shledanou.

Jaroslav Zavadil, http://prostejov.mensa.cz

MS Ústí nad Labem

Iva Berčíková
Iva Berčíková

Činnost naší místní skupiny je zatím spíše komorního charakteru. Za úspěšnější akce lze považovat letošní valnou hromadu Mensy ČR, kam spolu se mnou přijeli z Litoměřic Jana Štefaniková a Ondřej Kořínek, a pak Leadership Day, kam mě doprovázel Jirka Pokorný. Jedinou velkou akcí, zato velmi úspěšnou, bylo pořádání krajského kola Logické olympiády. Moc děkuji Marcele Dalihodové, Jiřímu Pokornému, Janě Štefanikové a hostující Věře Čepkové za pomoc.

Iva Berčíková

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .