Přehled aktivit místních skupin v roce 2010

Zprávy o činnosti místních skupin Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov a Ústí nad Labem za rok 2010

Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další společenské či sportovní akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina má zřízenu svoji konferenci v intranetu Mensy. Návod na to, jak místní skupinu založit, vyšel v časopise Mensa 6/2009 (listopad). Přehled všech místních skupin naleznete na následujících stránkách a na http://ms.mensa.cz/.

MS Brno

Pavel Terber
Pavel Terber

V roce 2010 se pořádaly akce: soutěž v DDR, bowling, paintball, exkurze Zlato Inků, polárium, grilování na Ignis Brunensis, 2× exkurze u hasičů, spoluúčast na LO, společenský večer, herní večery ...

Na rok 2011 je plánována návštěva bazénu, exkurze u hipologů nebo kynologů, bowling, lanové centrum a určitě další akce.

Na pravidelná setkání MS Brno konaná vždy 3. pondělí v měsíci od 19:00 (s herním večerem od 17:00) v salonku restaurace U Plaza (roh ulic Tererova a Jana Babáka, Královo Pole, Brno) přichází kolem 10 lidí a debatuje se o všem možném.

Pavel Terber, http://brno.mensa.cz

MS České Budějovice

Lucie Malechová
Lucie Malechová

Během roku 2010 uspořádala naše skupina několik malých setkání, na kterých se většinou řešily některé větší akce. V první polovině roku jsme se připravovali na dětský den, který proběhl 1. června. Celou akci pořádal Magistrát města České Budějovice a naše MS byla jedním ze stanovišť, díky kterým děti získávaly body a následně odměny. Dětský den se velice vydařil a pro všechny naše členy to byl myslím skvělý zážitek, který si někteří rádi příští rok zopakujeme.

V polovině září proběhla valná hromada naší MS a volení nových zástupců. Výsledky voleb jsou zveřejněny na našich mensovních stránkách i v časopise. Až nečekaně se na valné hromadě sešlo 10 členů, běžně se totiž scházíme tak v 5 až 7 lidech. Toto výjimečné a také velmi důležité setkání jsme oživili turnajem v pexesu, který sklidil velký úspěch, a budeme se snažit na něj tak trochu navázat při dalších setkáních.

Další velkou akcí byla Logická olympiáda, která se uskutečnila 22. 10. Výsledky některých soutěžících byly velice překvapivé a dle mého názoru se mnohému přiučili nejen soutěžící žáci, ale i opravující porota. Každopádně až na drobné rozpaky bych tuto akci chtěla zhodnotit jako velice vydařenou a děkuji všem, kteří se na ní podíleli. A to nejen členům naší MS ČB, kteří by si takovéto akce měli vzít za své, ale hlavně i nečlenům, kteří se tohoto nelehkého úkolu zhostili na jedničku.

Na závěr bych chtěla pozvat všechny zájemce na naše další setkání, zřejmě poslední v tomto roce, které proběhne 7. 12. 2010. Pak už se budeme všichni připravovat na nejkrásnější svátky roku – Vánoce. Tak pokud ve zdraví přežijete návštěvu Mikuláše a čerta, tak se za námi přijďte podívat do kavárny Měsíc ve dne v Českých Budějovicích, Nová ul. č. 3, vedle polikliniky Sever.

Chtěla bych všem popřát krásné a pohodové svátky vánoční, hodně klidu, zdraví, štěstí a splněných přání i v celém novém roce 2011.

Členové MS České Budějovice na dětském dnu
Členové MS České Budějovice na dětském dnu

MS Hradec Králové

Marta Heřmanová
Marta Heřmanová

Místní skupina Hradec Králové se i tento rok scházela na pravidelných schůzkách konaných ve vinném sklípku U Královny Elišky vždy první úterý v měsíci od 18 hodin. Náplní setkání bývá obvykle debata o všem možném, program si občas zpestříme hraním deskových her. Po vzájemné dohodě čas od času uskutečníme i nějakou mimořádnou aktivitu. V lednu jsme společně vyrazili do místního Klicperova divadla na hru Suchého a Šlitra Dobře placená procházka a divadlo nás chytlo tak, že jsme v létě navštívili i místní festival Divadlo evropských regionů. Na podzim jsme se na koncertě konaném v rámci festivalu Jazz Goes to Town zahloubali do jazzové mše Karla Růžičky, a aby těch kulturních zážitků nebylo příliš, tak jsme si v listopadu společně zahráli bowling.

V nadcházejícím roce plánujeme například uspořádání turnaje v pétanque, exkurzi do hradecké secesní vodní elektrárny či návštěvu divadelního festivalu, která se postupně začíná stávat tradicí. Na těchto akcích i na pravidelných schůzkách místní skupiny velice rádi uvítáme všechny mensany z blízkého i vzdálenějšího okolí.

Marta Heřmanová, http://hradec.mensa.cz

MS Karlovy Vary

Ronald Nemec
Ronald Němec

Rok 2010 postihla velká vedra, velké deště a prý i velká zima (ta teprve bude J). MS KV v roce 2010 nic nepostihlo, tedy žádná katastrofa, přesto i tento rok, jako každý rok, přišla změna v podnebí naší místní skupiny.

Přibyli nám členové. To je první dobrá zpráva. Druhá dobrá zpráva je ta, že se opravdu potkáváme stále častěji. Není to nijak pravidelné, ale mnohokráte za rok ano. Hlavně při pokeru, který jsme začali hrát o peníze. Máme profesionální sadu karet, žetony z casina, míchačku karet. Pochopitelně zveme mensany k nám do klubu.

Kde se scházíme? Jelikož téměř každý z členů Mensy KV vlastní dům i zahradu, tak porůznu, ale vždy hezky.

Kdy se scházíme? Tak jednou za 14 dní, maximálně za měsíc, když je nám po sobě smutno.

Co děláme? Hlavně se bavíme. To považuji za největší přínos naší MS. Nikdy se nehádáme, byť probíráme často politiku (většina našich členů je ve straně), pijeme dobrá vína, whisky a vodky. K tomu vždy nějaký zob. A pak hrajeme karetní hry, deskové hry, pečeme masa, grilujeme myšlenky a občas i politické konkurenty.

Neúspěšnější akcí v roce 2010 byla Logická olympiáda, která se velmi povedla hlavně díky radnímu Mensy ČR Ing. Petru Čavojskému. Účastnilo se téměř 100 dětí!

A co očekáváme v roce 2011? Non plus ultra. Očekáváme Vás, kteří čtou tento časopis a chtějí nás navštívit. Volejte, pište. 

Ronald Němec http://vary.mensa.cz

MS Ostrava

Hana Studenská
Hana Studenská

Naše skupina se schází pravidelně každé první úterý v měsíci od 18 hod. na tradičním místě, a to v Čajovně u Sýkorova mostu. Příští rok tomu nebude jinak. Poprvé se tedy v roce 2011 uvidíme v úterý 4. 1. Na těchto schůzkách plánujeme možné budoucí akce, povídáme si o těch minulých a debatujeme o světě kolem nás, hrajeme deskové hry (např. Activity, Osadníci z Katanu, Česko a mnohé další).

Plánujeme další ročník již zavedených a oblíbených sportovních akcí. Na březen je plánován ping-pong, na duben badminton a ke konci roku bowling.

Novinkou letošního roku a rozšířením aktivního setkávání našich mensanů byl SIGurmán. Ten, ač novinka, byl mnohými ihned přijat a zařazen na přední příčky v oblíbenosti akcí. Bylo uspořádáno několik akcí tohoto typu, vždy s odlišnou tematikou chutí (např. návštěva francouzské palačinkárny nebo čínské restaurace). A jak jsem se zmínila dříve, vždy s hojnou účastí. Takže je pochopitelné, že v tomto chceme a budeme i nadále pokračovat.

Během roku 2010 byly uspořádány náhodné akce, které vzešly z podnětů členů MS. Např. návštěva planetária, setkání s Aftercars (účastníky EMAGu) nebo Po stopách OKD – stopy hornictví v Ostravě a okolí.

Na rok 2011 už se všichni těšíme s očekáváním budoucích akcí, ať již těch tradičních nebo nových. K rozšíření společných setkání bude vítán a podpořen každý nápad či jen líbivá myšlenka.

Do nového roku přeji všem úspěchů kopu, lásky a štěstí přehršle …

Hana Studenská, http://ostrava.mensa.cz
Schůzka MS Ostrava v Čajovně u Sýkorova mostu
Schůzka MS Ostrava v Čajovně u Sýkorova mostu, autorka Hana Kalusová

MS Pardubice


Jana Hřebíčková

Pardubická skupina byla v letošním roce o trochu akčnější než v tom minulém, a to i přesto, že většina aktivit se odehrála jinde než přímo v Pardubicích. Byli jsme na exkurzi v Czech Blades v Jevíčku, stříleli jsme ve Velkých Opatovicích, tančili na tanečních podložkách v České Třebové, závodili na motokárách v Litomyšli, věnovali se kultuře v muzeu a na zámku v Letohradě a poznávali historické památky Pardubického kraje mimo jiné v poutním kostele na Vraclavi a ve Vysokém Mýtě. Zatím poslední akcí byly jako každoročně Pardubické městské slavnosti. Při této příležitosti jsme zaznamenali rekordní počet otestovaných potenciálních mensanů v našem kraji. Všech výše zmíněných akcí se zúčastnilo na místní poměry neobvykle mnoho účastníků, nicméně drtivá většina z nich byli mensané ze spřátelených místních skupin, což nás velmi těší a doufáme, že přespolní členové nás budou podporovat i v příštím roce. Nicméně rádi bychom poznali ukryté, mlčící a nové mensany z Pardubického kraje a posílili tak naše řady. Moje zbožné přání z minulého roku, aby se nás letos na mikulášské besídce sešlo víc, tedy možná nebude naplněno, ale věřím, že příští rok už to konečně dopadne. Scházíme se každý první pátek v měsíci v 18.00 v klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích, pro případ změny sledujte informace na webu Mensy. Srdečně zveme všechny stávající, nové i budoucí členy Mensy z Pardubic a okolí i odjinud na naše schůzky a akce, těšíme se na setkání nejen s novými tvářemi a na spoustu zajímavých zážitků v následujícím roce.

Jana Hřebíčková, http://pardubice.mensa.cz

MS Plzeň

Hana Heřmanová
Hana Heřmanová

Místní skupina Plzeň se schází víceméně pravidelně celý rok jednou měsíčně, s výjimkou letního období. Nově bylo na schůzkách dohodnuto, že se budou konat každého 4. dne v měsíci s tím, že vyjde-li tento den na neděli, tak se schůzka posune na pondělí, a vyjde-li na sobotu, posune se schůzka na pátek. Místo a hodina zůstávají – U Wallise, od šesti hodin. K největšímu letošnímu úspěchu patří velmi zdařilé zorganizování krajského kola Logické olympiády, které se konalo v nádherných prostorách, a díky několika pro práci nadšeným lidem (díky, Věrko, Alenko a další!) se nám pro tuto akci podařilo sehnat dokonce dotaci, takže jsme v každé kategorii mohli udělit hodnotné poukázky na odběr knih.

Hana Heřmanová, http://plzen.mensa.czMS Praha

Jana Veličová
Jan Veličová

Naše malá/velká místní skupina se (pokud není domluveno jinak) schází pravidelně každé třetí úterý v měsíci v kavárně Kumbal a počtu asi patnácti lidí. Netroufám si napsat přesně, protože někdy se nás sejde třeba jenom osm a jindy osmnáct. Někteří členové navštěvují schůzky pravidelně, jiní se namátkově přijdou podívat. Vždyť to znáte. Jenom letos nás svou přítomností potěšilo hned několik nových členů. Zato někteří „staří mazáci“ po změnách místa i času, které se letos udály, na místní skupinu snad i trošku zanevřeli. Tímto bych je ráda poprosila, aby přehodnotili svůj názor a přišli se na nás opět podívat. Myslím, že velmi populární se na schůzkách stala hra Activity stejně jako i výborné mléčné koktejly, speciální čaje a domácí pamlsky Kumbalu. Letos se událo i několik formálních změn. Původní předsedkyně Pavla Procházková se rozhodla složit předsednickou funkci, kterou místo ní dočasně laskavě přebral Václav Janoušek, v květnu letošního roku se pak konala i valná hromada MS Praha. Tak tedy neváhejte a přijďte s námi do kavárny diskutovat na naprosto běžná i ta nejneobvyklejší témata, která Vás napadnou.

Jan Veličová, http://praha.mensa.cz

Setkání MS Praha, foto Lucie Zendlová

Setkání MS Praha, foto Lucie Zendlová

MS Prostějov

Jaroslav Zavadil
Jaroslav Zavadil

I letos se členové prostějovské MS účastnili mnoha akcí pořádaných Mensou po celé zemi a příští rok to určitě nebude jiné. Samotná skupina se schází prakticky každý pátek večer v počtu okolo šesti lidí. Místo setkání bývá proměnlivé a případným návštěvníkům doporučuji, aby se se mnou zkontaktovali pro upřesnění aktuálního místa schůzky.

Z Hané Vám jménem celé MS Pv přeji příjemné prožití roku 2011 a těšíme se se všemi na shledanou J.

Jaroslav Zavadil, http://prostejov.mensa.cz

MS Ústí nad Labem

Iva Berčíková
Iva Berčíková

Na valné hromadě v lednu zaznělo mnoho podnětů k naší činnosti. Jedním z nich byl návrh na zakoupení a užívání hry Activity. Hru jsem zakoupila, ale když jsem vyhlásila den D, kdy se mělo hrát, tak se mi přihlásili dva zájemci a to je pro tuto hru málo. Ostatní návrhy jaksi zapadly.

Takže se můžeme pochlubit jen uspořádáním krajského kola Logické olympiády. Místopředsedkyně Jana Štefaniková, pokladník Jiří Pokorný a já jsme už měli zkušenosti z loňského ročníku, Ilona Blažková a Jindřich Čmugr letos pomáhali poprvé. Všem patří dík za hladký průběh soutěže.

Úspěšná byla i exkurze do firmy Linet, vyrábějící nemocniční a ošetřovatelská lůžka. Zúčastnilo se jí deset lidí a majitel firmy, Ing. Frolík, se nám věnoval plné čtyři hodiny. Byla to příjemná akce.

Zatím se moc neosvědčila setkání v restauraci Medusa. Proto zkusím pozvat zájemce o Mensu tentokrát do cukrárny Barborka, a to na čtvrtek 27. 1. 2011 od 18 hodin.

Iva Berčíková http://usti.mensa.cz

Komentáře

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .