Přehled aktivit místních skupin v roce 2012

Zprávy o činnosti místních skupin Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Ústí nad Labem a Zlín za rok 2012

Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další zajímavé akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina má zřízenu svoji konferenci v intranetu Mensy.

Za činnost místních skupin, podporu v zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy zodpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou a námětem týkajícím se místních skupin.

MS Brno

Pavel Terber
Pavel Terber

I letos se uskutečnila řada akcí, u kterých někteří mohli jen litovat, že se nezúčastnili. Ať už z důvodu omezené kapacity nebo protože nemohli. Velký zájem byl o exkurze na dopravní policii, do brněnské spalovny nebo do Loschmidtových laboratoří. Bylo několik herních večerů s deskovými hrami a zájemci o sportovní aktivity se také zabavili. Dále se spousta členů zapojila do organizování krajského kola Logické olympiády v Brně, za což jim díky!

Zájemci o místní aktivity se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat stránky http://brno.mensa.cz. Pravidelné schůzky máme každé třetí pondělí v měsíci od 19:00 v salonku restaurace Plzeňský dvůr, Šumavská 29a, Brno – Královo Pole.

Pavel Terber, http://brno.mensa.cz

MS České Budějovice

Lucie Malechová
Lucie Malechová

Jihočeská skupina se schází ve zvláštním intervalu – každý 7. týden v úterý mezi pátou a šestou hodinou odpolední. Čas nicméně není pevný, každý přijde a odejde, jak má čas. Původně jsme se scházeli v kavárně Měsíc ve dne, ale díky malým stolkům, které nevyhovovaly naší rozpínavosti, a zakouřenému prostředí jsme byli vytlačeni do Pizzerie Regina, kde jsme si našli malý nikým nerušený salonek.

Jako ve většině místních skupin proběhla i u nás v roce 2012 beseda o Nepálu. 1. června jsme se účastnili za malé podpory magistrátu České Budějovice dětského dne, kde jsme sklidili velký úspěch s podomácku vyrobenými tangramy. Zájem dětí vzbudilo i tzv. Matfyzácké člověče, nezlob se, a to hlavně u malých dětí, u kterých jsme to moc neočekávali. Největší akcí letošního roku bylo pořádání krajského kola Logické olympiády, při kterém jsme mohli opět nabídnout dětem zajímavé a hezké ceny včetně občerstvení, a to díky milým sponzorům a grantu z Jihočeského kraje. Záznam z krajského kola LO odvysílala i Jihočeská televize.

Příští rok bychom se rádi zapojili do šifrovačky, která by se měla konat v Českých Budějovicích 1. června 2013. Menší problém bude možná s tím, že se v tento den bude zřejmě opět konat dětský den. Další akcí bude jako každý rok pořádání krajského kola Logické olympiády. Velmi neobvyklá akce by měla odstartovat někdy na jaře a jednalo by se o vysazování slunečnic na některých místech v našem krajském městě, ale podrobnosti zatím nemám k dispozici. Jiné akce zatím nemáme pevně předem stanoveny a budeme v tomto směru improvizovat až během roku.

MS Hradec Králové

Marta Heřmanová
Marta Heřmanová

Místní skupina Hradec Králové se již několik let pravidelně schází vždy první úterý v měsíci od 18 hodin. Místem našich setkání byl tradičně vinný sklípek U Královny Elišky, který však v polovině roku ukončil provoz, a proto jsme od července hledali nové místo pro naše schůzky. Z podniků, které jsme společně otestovali, se jako nejlepší volba zatím ukázal restaurant Satchmo, ve kterém se plánujeme scházet i v nastávajícím roce.

Bezesporu největší akcí pro nás letos bylo celostátní setkání Mensy připravené organizačním týmem složeným převážně z členů královéhradecké místní skupiny. Setkání se uskutečnilo v Nebákově v Českém ráji v duchu příběhů Václavy Čtvrtkové a dle ohlasů, které se k nám donesly, soudíme, že práce, kterou jsme věnovali jeho přípravě, nebyla zbytečná. Pohádkové kostýmy ze setkání jsme pak využili ještě jednou, a to při podzimní návštěvě místního klubu nadaných dětí při Základní škole v Malšově Lhotě.

Další větší akcí byla organizace krajského kola Logické olympiády, které se díky podpoře Královéhradeckého kraje konalo v prostorách krajského úřadu a které by se nepodařilo uskutečnit bez nasazení osmi dobrovolníků.

Ani letos nechyběly společné návštěvy kulturních akcí. V Novém Bydžově jsme si poslechli Karla Plíhala, navštívili jsme koncert s písněmi sefardských Židů pořádaný izraelským velvyslanectvím a již tradičně se vydali na divadelní festival, na kterém jsme se pobavili nad svérázným remakem Titanicu.

Na podzim jsme se vypravili do Bonsai centra v Libčanech obdivovat krásu „stromů v misce“ i umění jejich tvorby a stihli jsme sehrát i malý zápas v pčtanque. Prostory indické restaurace s nepálským kuchařem byly tím správným místem pro uskutečnění besedy o Nepálu a rok plánujeme opět zakončit turnajem v bowlingu.

Všem členům místní skupiny, kteří se aktivně zapojují do její činnosti, děkuji za vytváření skvělé atmosféry a všechny mensany z Hradce i okolí bych tímto ráda pozvala na pravidelné schůzky i další akce místní skupiny, o nichž budeme informovat na webových stránkách a v kalendáři akcí.

Marta Heřmanová, http://hradec.mensa.cz
 
Setkání hradecké skupiny 6. 11. v restauraci Everest
Setkání hradecké skupiny 6. 11. v restauraci Everest

MS Karlovy Vary

Ronald Nemec
Ronald Němec

Za léta, co naše skupina existuje, si mohu dovolit říci, že z kamarádů se stávají přátelé, z neznámých lidí kamarádi. Nikdy jsme si nedefinovali cíle naší skupiny. Ty vznikly samovolně. Dnes každý z nás zná nejen samotné mensany(ky), ale i jejich protějšky a děti. Víme, kdo má kdy narozeniny, kdo kde pracuje (i protějšky), mohu snad tvrdit, že se máme i rádi.

Vrcholnou akcí je Logická olympiáda, která se nám daří rozvíjet každý rok lépe. Musím poděkovat sponzorům, kteří jsou velmi štědří. Děkuji Vám. Mnoho dětí díky Vám nesedí u PC, ale snad jednou budou člověkem, který díky své inteligenci obohatí svět o dobro a krásu.

Setkávání je spíše nahodilé, nenásilné. Ale zato časté. A vždy o sobě víme.

Ronald Němec http://vary.mensa.cz

MS Ostrava

Hana Studenská
Hana Studenská

Rok se s rokem sešel a opět píšu, co vše se v MS Ostrava dělo. Vy, kteří chodíte na schůzky MS pravidelně, víte a Vy, co nevíte, se nechte zlákat. MS Ostrava se schází pravidelně každé první úterý v měsíci v Čajovně u Sýkorova mostu od 18 hod. v příjemném prostředí s milými lidmi k nenucenému hovoru a hrám (první schůzka v roce 2013 bude až 8. 1.).

Dále pořádáme několik každoročních pravidelných akcí a několik náhodných, z těch pravidelných i letos proběhl v březnu turnaj v ping-pongu, v dubnu turnaj v badmintonu a v prosinci se bude konat turnaj v bowlingu. Z těch náhodných to letos byla přednáška o Nepálu, kterou navštívil Tomáš Kubeš a zapáleně nám vyprávěl, co vše viděl a prožil. V srpnu se konal turnaj v minigolfu, který by se mohl zařadit k pravidelným každoročním akcím, a v září jsme navštívili aquapark v Kravařích. Po většině akcí následuje společná večeře, kde máme možnost zhodnotit akci a dále si popovídat.

Nalákala jsem Vás k zapojení do dění v MS? Budu se těšit na setkání na některé z příštích akcí, info o všech akcích je v kalendáři a na stránce ostrava.mensa.cz

Plánované akce na rok 2013

  • Březen – turnaj v ping-pongu
  • Duben – turnaj v badmintonu
  • Srpen – turnaj v minigolfu
  • Prosinec – turnaj v bowlingu
Hana Studenská, http://ostrava.mensa.cz
 
Opravování testů na krajském kole Logické olympiády
Opravování testů na krajském kole Logické olympiády, foto: Radek Jurečka

MS Pardubice


Jana Hřebíčková

V letošním roce jsme volně navázali na tradici započatou v loňském roce a navštívili jsme opět několik exotických restaurací. Během tohoto putování jsme se podívali na Kubu v pardubickém Cubaru, do Indie, jejíž atmosféru nám přiblížila restaurace Everest, a do Irska prostřednictvím restaurace St. Patrick. Zde jsme měli štěstí a termínem naší návštěvy jsme se trefili do stylových oslav svátku svatého Patrika. Kromě toho jsme se věnovali společenským hrám, přičemž letos asi největší úspěch slavily Černé historky, ale zahráli jsme si i oblíbené Activity, Světový film a také zcela novou Českou hudbu. Oblíbeným programem našich setkání jsou výlety a exkurze. Letos v létě jsme zorganizovali pěší putování do Kozlova nedaleko České Třebové, který se pyšní chaloupkou Maxe Švabinského, a na nedaleký Kozlovský kopec s rozhlednou a příjemnou turistickou chatou. Na sklonku léta pak proběhla exkurze ve společnosti Philip Morris International v Kutné Hoře. Stejně jako v posledních letech se naše členská základna letos rozšířila o pár nových členů a těšíme se, že po Novém roce přivítáme další účastníky našich pravidelných schůzek. Vídáme se každý druhý pátek v měsíci od 18.00 v Pardubicích, místo setkání sledujte na stránkách naší místní skupiny.

Jana Hřebíčková, http://pardubice.mensa.cz

MS Plzeň 

Hana Heřmanová
Hana Heřmanová

Díky neustále se rozrůstající členské základně se naše plzeňská skupina rozhodla zorganizovat podzimní celostátní setkání 2013 v Železné Rudě. V návaznosti na odsouhlasení této akce jsme se bezprostředně po letošním podzimním setkání sešli v počtu dvanácti osob, což je snad nejvíc, co za dobu, kterou jsem v Mense, pamatuji. Nejsem si ale úplně jistá, jestli to nemám spíše přičítat na vrub změny restaurace (zašli jsme do mexické) a následnému bowlingu. Další akcí, kterou máme letos úspěšně za sebou, je krajské kolo Logické olympiády. Následné opravování testů s objednávkou pizzy bylo zábavnější, než by kdo čekal. Na příští rok plánujeme jak pravidelné, tak i mimořádné schůzky z důvodu přípravy setkání a dále zintenzivníme vztahy s karlovarskou místní skupinou, která se do organizace podzimního setkání také zapojí.

Hana Heřmanová, http://plzen.mensa.cz 
Setkání MS Plzeň, archiv autorky
Setkání MS Plzeň, archiv autorky

MS Praha

Jana Veličová
Jan Veličová

Vážení a milí mensani, naše pražská místní skupina se schází každé třetí úterý v měsíci v malé (nyní až moc malé) kavárně a mléčném baru zvaném Kumbal, začínáme vždy v 19:00 na adrese Heřmanova 12, Praha 7 – Holešovice. Program je různorodý a málokdy daný už předem, většinou si jen tak povídáme. Občas uděláme výjimku, upustíme od lahodných koktejlů i domácích zákusků a vydáme se za trochou pohybu třeba na bowling. Vítáni jsou jak nováčci, tak i známé tváře. Přestaňte váhat a přijďte se přesvědčit mezi nás.

Jan Veličová, http://praha.mensa.cz
 
Setkání MS Praha 16. 10. v kavárně Kumbal, foto: Tomáš Kubeš
Setkání MS Praha 16. 10. v kavárně Kumbal, foto: Tomáš Kubeš

MS Prostějov

Jaroslav Zavadil
Jaroslav Zavadil

I letos se členové prostějovské místní skupiny zúčastnili mnoha akcí pořádaných Mensou po celé zemi a příští rok to určitě nebude jiné. Naše skupina se schází skoro každý páteční večer. Místo setkání bývá proměnlivé a případným návštěvníkům doporučuji, aby mne kontaktovali pro upřesnění aktuálního místa schůzky.

Z Hané Vám jménem celé místní skupiny Prostějov přeji příjemné prožití roku 2013 a těšíme se se všemi na shledanou na některé z mensovních akcí.

Jaroslav Zavadil, http://prostejov.mensa.cz

MS Ústí nad Labem

Iva Berčíková
Iva Berčíková

Letošní rok začal nadějně. 14. ledna jsme se na ústecké poměry v hojném počtu dostavili na valnou hromadu. Opět jsem dostala důvěru a byla jsem zvolena předsedkyní, místopředsedou se nově stal Petr Jurča. Během jednání padalo celkem dost návrhů na činnost skupiny. Bohužel většinou zůstalo jen u návrhů.

Uskutečnil se jen jeden bowling a jedno posezení s hraním znalostních her. Nejnavštívenější akcí byla přednáška Tomáše Kubeše 51 dní v Nepálu. Většina návštěvníků ale nebyli mensané, a tak nás na stylovém zakončení v indické restauraci bylo jen kolem deseti.

Takže nejmasovější akcí se opět stalo krajské kolo Logické olympiády. Letos se nás 2. listopadu sešlo dvanáct. Někteří již počtvrté, jiní letos poprvé.

Stále tedy hledám někoho, nejlépe kavárenského povaleče, který by byl ochoten iniciovat a absolvovat pravidelná posezení v kavárně. Mě to posedávání a čekání, zda se někdo objeví, přestalo po několika měsících bavit.

Iva Berčíková http://usti.mensa.cz

MS Zlín

Lenka Stodůlková
Lenka Stodůlková

V mírnějším tempu pokračuje činnost MS Zlín dle harmonogramu daného na zakládající schůzce. Navazujeme na Zlínské jednadvacítky a snažíme se pravidelně scházet alespoň jednou měsíčně. Pravda, přes prázdniny a ke konci roku se akce ne vždy podaří vytvořit či zaplnit, ale to nám neubírá elán do nového roku. Ba naopak, předsedkyně Lenka Stodůlková očekává rapidní zlepšení, neboť na plánované mimořádné valné hromadě, která se bude konat 5. ledna 2013 ve Zlíně, se bude volit aktivní místopředseda a rozdělí se dílčí úkoly mezi více členů.

Za tento rok jsme zatím stihli celkem 10 pravidelných setkání, část v kavárně Lilith a část v Dobré čajovně ve Zlíně. Od Nového roku se pravidelná setkání budou zřejmě nadále konat v Dobré čajovně, ale dnem D nebude první sobota v měsíci, nýbrž první pátek v měsíci.

Zlínské jednadvacítky mají také početné zastoupení, a to svými sedmi akcemi. Velmi úspěšné bylo hraní her hned v lednu, kde se sešlo okolo dvaceti hráčů. Promítání filmů od Hayao Miyazaki bylo slabší, zřejmě dnem konání v úterý, ale to nebránilo zhlédnout dosud neviděný konspirací prodchnutý film Lupin III: Zámek Cagliostrů. Dětem se moc líbil, ostatně jako většina filmů tohoto báječného japonského režiséra. V březnu jsme si zajeli na návštěvu do Tlumačova, kde nám paní Bc. Ludmila Stodůlková vyprávěla o poruchách autistického spektra a o speciální školce, která se zde nachází. Duben byl ve znamení pohybu, kdy jsme u Iva rozproudili krev na tanečních podložkách DDR. Velkým odříkáním a přemáháním byla geocachingová trasa po Chřibech, kdy jsme se třemi dětmi na kočárku ušli úctyhodných 12 km z Modré na Bunč, a ještě stihli zápas Česko vs. Slovensko na MS v ledním hokeji. Od putování jsme neupustili ani v červnu, kdy jsme po prohlídce zříceniny hradu Lukova a šifrovací hře na Králkách došli na hřiště do Kašavy, kde bylo přichystáno ringo a opékání a zpívání u kytary. Hmm, jak tam bylo krásně. Dva měsíce nicnedělání jsme si pak vynahradili zasvěcením do sběratelské karetní hry Magic: The Gathering, kterou nás provedl dlouholetý hráč a vedoucí magickového kroužku, pan Zdeněk Čejka. Nakonec nás obdaroval začátečnickými balíčky, se kterými se od té doby utkáváme v Dobré čajovně, než se sejdou ostatní. Poslední v tomto roce a v pořadí už osmá akce nás čeká těsně před Vánocemi, kdy se vydáme společně s Bilbo Pytlíkem na Neočekávanou cestu k Osamělé hoře na východě. Jste srdečně zváni.

Lenka Stodůlková http://zlin.mensa.cz
 
Hraní Magic: The Gathering před začátkem setkání místní skupiny ve Zlíně, foto: autorka
Hraní Magic: The Gathering před začátkem setkání místní skupiny ve Zlíně, foto: autorka

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .