Přehled aktivit místních skupin v roce 2013

Zprávy o činnosti místních skupin Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Ústí nad Labem a Zlín za rok 2013

Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další zajímavé akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina má zřízenu svoji konferenci v intranetu Mensy.

Za činnost místních skupin, podporu v zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy zodpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou a námětem týkajícím se místních skupin.

MS Brno

Pavel Terber
Pavel Terber

Brněnská skupina se úspěšně rozrůstá. Kromě pravidelných herních předvečerů se daří organizovat i další sportovní a kulturní akce. Úspěch zaznamenala pravidelná grilovací setkání a také mnohé exkurze, například u zásahové jednotky PČR. Mimo to se mnoho členů zapojilo do organizování krajského kola Logické olympiády v Brně, za což jim jménem předsedy MS Brno mnohokrát děkuji!

Z plánovaných akcí si největší pozornost zaslouží soutěžení na vodě, které se odehraje 18. 1. 2014 v Aquaparku Kohoutovice, dále pak podzimní celostátní setkání. Zájemci o místní aktivity se mohou přihlásit do konference MS Brno nebo sledovat stránky MS Brno.

Pavel Terber, http://brno.mensa.cz
 
Exkurze na policii
Bowling Ústí 2013, foto: Petr Jurča

MS České Budějovice

Lucie Malechová
Lucie Malechová

V letošním roce naše MS uspořádala sice jen několik málo akcí, na druhou stranu věřím, že byly povedené a že v dalších letech se nám jistě podaří jejich počet zvýšit.

V březnu jsme uspořádali přednášku na téma Feuersteinova metoda. Při té příležitosti jsme navázali spolupráci s gymnáziem Česká a Olympijských nadějí v Českých Budějovicích, které později získalo i titul „Škola spolupracující s Mensou“. V současné době již uvažujeme o další společné akci určené nejen pro žáky tohoto gymnázia.

V rámci dětského dne jsme se v červnu podíleli na organizaci tzv. Šifrovačky. Také několik našich členů si na vlastní kůži vyzkoušelo hádání šifer a někteří z nich byli velice úspěšní. V kategorii „rodiče s dětmi“ se rodina Marušincova umístila dokonce na prvním místě.

Každoročně v listopadu pořádá jeden náš člen společně se svou rodinou, shodou okolností opět Pavel Marušinec, charitativní akci „Předvánoční dílny“, při nichž se vyrábí nejrůznější výrobky pro občanské sdružení Ovečka. Toto sdružení pomáhá dětem s Downovým syndromem a jejich rodinám. Vyrobené dárečky se pak před Vánoci prodávají na adventních trzích. Výtěžek z prodeje putuje právě do zmiňovaného sdružení. Letos se do této akce zapojilo i několik našich členů. Dílny probíhají každou listopadovou neděli odpoledne. Během té první jsme společně s dětmi zdobili perníčky a vyráběli papírové ptáčky. Nakonec jsme vše krásně zabalili, přidali povídání o sdružení Ovečka a nyní už dárečky čekají na příchod adventu, aby mohly potěšit i někoho dalšího.

Velmi aktivně se připravujeme na krajské kolo Logické olympiády. Užší tým aktuálně řeší a přehodnocuje testové otázky, probíhají živé diskuse o podobě jednotlivých úloh. Mnoho členů naší MS se zapojilo do shánění sponzorských darů a příspěvků. Nakolik úspěšně, to posoudí až děti, pro které vše připravujeme.

Vzhledem k blížícímu se konci roku bychom rádi uskutečnili ještě jedno netradiční setkání, přinejlepším spojené s nějakou menší fyzickou aktivitou. Zatím vyhrává bowling, takže předpokládám, že ještě před Vánoci se pokusíme srazit pár kuželek a třeba si i zasoutěžit o nejlepší výsledek.

Kromě těchto proběhlých a v nejbližší době připravovaných akcí se nám podařilo udržet trend pravidelných setkání, kterých proběhlo již celkem jedenáct. V rámci nich jsme se naučili několik deskových, pár karetních a dokonce i jednu poslechovou hru. Velké poděkování patří Pavlu Marušincovi, který téměř pokaždé přišel s něčím novým a poutavým.

MS Hradec Králové

Věra Heřmanová
Věra Heřmanová

Mimo pravidelné schůzky jsme letos podnikli nejrůznější mimořádné akce. V polovině května jsme vyrazili na jazzový koncert a stejně jako v minulých letech jsme koncem června zavítali na festival Divadlo evropských regionů. Kromě toho jsme v létě uspořádali grilování spojené s hraním deskových her, které se protáhlo do pozdních nočních hodin, a již tradičně poobědvali v indické restauraci. Rovněž proběhla úspěšná družba s MS Pardubice, při které jsme na jaře vyrazili na laser game do Pardubic. Na podzim jsme pak naše sousedy na oplátku přivítali v Hradci Králové na simulátorech indoor golfu. Později v listopadu jsme organizačně zajišťovali krajské kolo Logické olympiády.

Na pravidelných i mimořádných akcích rádi uvidíme nové tváře z Hradce Králové i z bližšího či vzdálenějšího okolí.

Věra Heřmanová, http://hradec.mensa.cz

MS Karlovy Vary

Ronald Nemec
Ronald Němec

Jako každý rok hodnotíme sami svůj krok. Byl správný, či špatný? Dívajíce se z dálky, nepostihly nás žádné války. Dívajíce se zblízka, z hřiště neubylo píska. Člen člena zříce, v srdci zahoří svíce. Pojď, vínko si dáme, krátce o manželkách popovídáme. A tak běží celý náš rok co krok sun krok. Jsou večery, kdy whiska střídá plná miska, a zatímco gril jen vzdychá, zelenina se míchá. Kamarádi z Mensy povídají, co hvězdy, kam letět další rok a jak Olympiádu nabít o další brok, aby přitažlivá byla jako mořská víla.

Ronald Němec http://vary.mensa.cz

MS Olomouc

Dušan Fürst
Dušan Fürst

Trochu okomentuji letošní rok: Počet aktivních členů MS stagnuje. Je to způsobeno přestupem studentů na univerzity sídlící v jiných městech, mateřskými povinnostmi a ztrátou prvotního elánu... na straně jedné a pomalým příchodem nových členů na straně druhé.

V roce 2013 proběhlo

• testování IQ

• Lída Děcká zorganizovala za SIG nadaných dětí prohlídku přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně

• Laďa Frankl zorganizoval návštěvu výstavy Barokní Olomouc

• koncem listopadu (po uzávěrce) bychom chtěli navštívit výstavu Neviditelná Olomouc (očima nevidomých).

MS Ostrava

Hana Studenská
Hana Studenská

Z akcí, které se konaly letos a jsou v plánu i pro příští rok, stojí za zmínku jarní ping-pong a badminton, letní cyklovýlet, minigolf a předvánoční bowling. Z těch méně tradičních se letos dvakrát konal SIGurmán, z toho jednou v rámci Grand Restaurant Festivalu. V březnu se nám naskytla příležitost prohlédnout si Novou radnici a vyhlídkovou věž, v dubnu jsme nahlédli pod pokličku výrobny Marlenka a ochutnali její výrobky a v říjnu se uskutečnila exkurze do ostravského studia České televize.

Subjektivní komentář Jana Studeného

Byl jsem požádán o stručný a výstižný komentář o dění v MS Ostrava ze svého subjektivního pohledu nového člena Mensy – s důrazem na slovo stručný. Snažil jsem se toto zadání dodržet, zachovat informační hodnotu, zahrnout hodnocení a nastínit některé pocity z účasti na akcích MS Ostrava:

Testování IQ – výborně

Velká účast -> dobrá organizace -> jasné instrukce -> uspěl jsem.

První návštěva MS Ostrava – dobře

Místo (čajovna) -> trapas! (přišel jsem k jiné skupině) -> nejistota -> nemají kávu -> o čem se běžně diskutuje? -> obsluha (3x se zeptá a stejně přinese něco jiného) -> rozdrcen ve stolní hře.

Druhá návštěva MS Ostrava – výborně

Bez trapasu (pamatuji si z minula 3 jména) -> akce v Ostravě? (minigolf, ČT) -> plánování (Gurmán, Gurmán bowling, Gurmán) -> obsluha (ptá se jen 2x, přinese správně) -> rozdrcen ve stolní hře.

SIG Gurmán Ostrava – výborně

Našel jsem to! (napotřetí…) -> brrr, zima (vně i uvnitř) -> konvice s nápojem již na stole (1 l, řecká pálenka to asi nebude …) -> vše chutné (podle velikosti asi předkrm) -> klábosení (o normálních! věcech).

Exkurze do ČT Ostrava – výborně

Dopolední hodiny -> zajímavé vybavení (od mého působení v TV se moc nezměnilo…) -> všichni vstřícní (i přes probíhající konkurz) -> super organizace.

Další návštěva MS Ostrava – výborně

Nové tváře (již si pamatuji více než 3 jména) -> další akce? (aha, musím projevit iniciativu) -> obsluha (mandle se praží 1,5 hodiny…) -> další akce (vymyslet, naplánovat, zrealizovat = iniciativa) -> nejsem rozdrcen ve stolní hře (nehrál jsem …).

Toť ve zkratce celé sdělení. Z proběhlých akcí jsem si do budoucna odnesl poznatek, že jakákoliv akce je taková, jakou si ji uděláme – proto děkuji všem dobrovolníkům a organizátorům za zajímavé nápady, příkladnou organizaci a hlavně dobrou náladu. Slibuji dnes přede všemi jako novopečený mensan, že se budu snažit v budoucnu více zapojovat. A to nejen ze strany konzumenta, ale snad i organizátora.

Hana Studenská, http://ostrava.mensa.cz
 
Setkání MS Ostrava
Setkání MS Ostrava, archiv MS Ostrava

MS Pardubice


Jana Hřebíčková

Naše místní skupina pokračovala v tradicích započatých v minulých letech. Scházeli jsme se pravidelně každý druhý pátek v měsíci a několikrát jsme se sešli i mimo stanovený termín na speciálních akcích.

Na začátku roku jsme za mimořádně mrazivého lednového večera pozorovali planety a hvězdy v pardubické hvězdárně – perlou večera byl obří Jupiter a jeho měsíce. V únoru jsme se zúčastnili Rampouchového memoriálu v České Třebové, přičemž i zde nám zimní počasí přálo a nadělilo hojné sněhové závěje. Březnová schůzka byla ve znamení konzumace italských pokrmů v pardubické pizzerii Santa Maria a v dubnu jsme zorganizovali laserový souboj proti hradecké místní skupině v pardubické laser game aréně. V rámci upevňování přátelských vztahů mezi pardubickou a hradeckou skupinou jsme na druhé kolo boje promíchali hráče a vytvořili tak smíšené pardubicko-hradecké týmy tak, aby vyhráli všichni. Účast na celostátním setkání v Rusavě snad ani není třeba zmiňovat. Na červnovém grilování v chatové oblasti nedaleko Chrudimi se ukázalo, že jsou mezi námi také schopní kuchtíci. Že jsou mezi námi schopní jedlíci, to jsme věděli už dávno. O prázdninách jsme se vypravili na turisticko-gurmánsko-poznávací výlet na dva hrady, a to Potštejn a Litice nad Orlicí. I zde nám štěstí přálo a přihrálo nám do cesty místní slavnosti s přehlídkou historických vozů, živou hudbou a polním gulášem. V září jsme si na valné hromadě zvolili nové vedení, i když fakticky k žádným změnám nedošlo.

Říjen byl již několikátý rok zasvěcen velkému testování IQ, které tradičně pořádáme v rámci pardubických městských slavností. Doufáme, že výsledkem tohoto testování bude další posílení místní členské základny. V době vzniku tohoto článku se ze všech sil připravujeme na konání krajského kola Logické olympiády.

Do konce roku ještě určitě stihneme vánoční besídku. Co se týká plánů na příští rok, rýsuje se průběžné celoroční putování za osobnostmi Pardubického kraje. U zrodu a zajišťování této akce opět stála hradecká skupina. Ráda bych poděkovala všem, kteří se výše zmíněných akcí účastnili, a všem Vám přeji hodně štěstí, optimismu a příjemných zážitků v roce 2014.

Jana Hřebíčková, http://pardubice.mensa.cz
 
43. ročník Rampouchového memoriálu
43.ročník Rampouchového memoriálu, foto: Zdenka Pániková

MS Plzeň 

Hana Heřmanová
Hana Heřmanová

Letos se na pravidelných schůzkách scházelo většinou kolem dvanácti i více účastníků. Co se týče volnočasových aktivit, byl tento rok obzvlášť nabitý. Na jaře jsme ve spolupráci s klubem Bedna zorganizovali střílečku (turnaj Bang!), a zatímco v létě jsme zjišťovali, jak se v Plzni kalí (exkurze v kovárně Czech Precision Forge, a. s.), na podzim jsme se opět vrátili ke střílení, tentokrát k tomu o něco opravdovějšímu (návštěva laser game).

Největší letošní akcí bylo podzimní celostátní setkání v Železné Rudě, organizované naší a karlovarskou MS. Neslo se v duchu stálého zkoušení účastníků, kdo se vrátí ze všech výletů a přežije všechny soutěže… přežili všichni. Listopad je ve znamení Logické olympiády, jejíž krajské kolo mohlo díky zapojení velkého počtu členů doznat ve srovnání s předchozími ročníky velkých změn. Zájemci o aktivity naší MS mohou získat informace odebíráním konference MS Plzeň.

Hana Heřmanová, http://plzen.mensa.cz
 
LEJZR II – Godzilla vrací úder
LEJZR II – Godzilla vrací úder, foto: Dagmar Hladíková

MS Praha

Jana Veličová
Jan Veličová

I letos se pražští mensané každé třetí úterý v měsíci scházeli v holešovickém Kumbalu, který kvůli stále větší členské základně přestává pomalu, ale jistě stačit. Proto byl letošek i o nenápadném hledání místa, kde bychom si nemuseli navzájem sedět na klíně, abychom se vešli (ne, že by nám to vadilo). V tomto směru už se blýská na lepší časy, a to skoro doslova. Od nového roku se možná budeme scházet v restauraci Cesta časem v Dejvicích, která už na jedničku prošla naším zatěžkávacím testem. Tak snad nám dlouho vydrží.

Kromě typických schůzek se v Praze děly i jiné akce. Ať už to byl listopadový bowling, schůzky SIGu Gurmán nebo klasické testování, účast byla vždy hojná. A to je dobře. Jen ať nám Mensa roste a vzkvétá i v dalším roce!

Jan Veličová, http://praha.mensa.cz
 
Přednášky 7. února 2013
Přednášky 7.února 2013, foto: Tomáš Kubeš

MS Prostějov

I letos se členové prostějovské místní skupiny zúčastnili mnoha akcí pořádaných Mensou po celé zemi a příští rok to určitě nebude jiné. Naše skupina se schází skoro každý páteční večer. Místo setkání bývá proměnlivé a případným návštěvníkům doporučuji, aby mne kontaktovali pro upřesnění aktuálního místa schůzky. Z Hané Vám jménem celé místní skupiny Prostějov přeji příjemné prožití roku 2014 a těšíme se se všemi na shledanou na některé z mensovních akcí.

Jarmila Blahová, http://prostejov.mensa.cz
 
Lukostřelba, Prostějov 2013
Lukostřelba, Prostějov 2013, foto: Pavel Terber

MS Ústí nad Labem

Iva Berčíková
Iva Berčíková

Činnost MS Ústí nad Labem byla v roce 2013 poměrně skromná. V březnu Petr Jurča zorganizoval bowlingový turnaj, kterého se účastnilo kolem deseti mensanů (převážně z Ústí nad Labem). V dubnu se uskutečnil výlet na Komáří vížku s šifrováním a opékáním buřtů. Sešlo se přes dvacet luštitelů, většinou rodiny s dětmi. Podobnou akci se pokusíme zorganizovat ještě v zimě na lyžích a na jaře na kolech.

Po uzávěrce časopisu se uskuteční krajské kolo Logické olympiády. Při přípravě počítáme s dvanácti pomocníky. Soutěž se letos nově koná v prostorách UJEP na Severní Terase. Na prosinec je plánována exkurze do Drážďan – věříme, že návštěva města v adventním čase vnese do našich myslí správnou vánoční pohodu.

Iva Berčíková http://usti.mensa.cz
 
Bowling Ústí 2013
Bowling Ústí 2013, foto: Petr Jurča

MS Zlín

Lenka Stodůlková
Lenka Stodůlková

V mírnějším tempu pokračuje činnost MS Zlín dle harmonogramu daného na zakládající schůzce. Navazujeme na Zlínské jednadvacítky a snažíme se pravidelně scházet alespoň jednou měsíčně. Pravda, přes prázdniny a ke konci roku se akce ne vždy podaří vytvořit či zaplnit, ale to nám neubírá elán do nového roku. Ba naopak, předsedkyně Lenka Stodůlková očekává rapidní zlepšení, neboť se na plánované mimořádné valné hromadě, která se uskuteční 5. ledna 2013 ve Zlíně, bude volit aktivní místopředseda a rozdělí se dílčí úkoly mezi více členů.

Za tento rok jsme zatím stihli celkem 10 pravidelných setkání, část v kavárně Lilith a část v Dobré čajovně ve Zlíně. V novém roce se pravidelná setkání budou zřejmě nadále konat v Dobré čajovně, ovšem dnem D již nebude první sobota v měsíci, nýbrž první pátek v měsíci.

Zlínské jednadvacítky mají také početné zastoupení, a to svými sedmi akcemi. Velmi úspěšné bylo hraní her hned v lednu, kde se sešlo okolo dvaceti hráčů. Promítání filmů od Hayao Miyazaki bylo slabší, což zřejmě způsobilo úterý zvolené dnem konání. To nám ale nebránilo zhlédnout dosud neviděný, konspirací prodchnutý film Lupin III: Zámek Cagliostrů. Dětem se moc líbil, ostatně jako většina filmů tohoto báječného japonského režiséra. V březnu jsme si zajeli na návštěvu do Tlumačova, kde nám paní Bc. Ludmila Stodůlková vyprávěla o poruchách autistického spektra a o speciální mateřské škole, která se zde nachází. Duben byl ve znamení pohybu, kdy jsme u Iva rozproudili krev na tanečních podložkách DDR. Velkým odříkáním a přemáháním byla geocachingová trasa po Chřibech, kdy jsme se třemi dětmi v kočárku ušli úctyhodných 12 km z Modré na Bunč a ještě stihli zápas Česko vs. Slovensko na MS v ledním hokeji. Od putování jsme neupustili ani v červnu, kdy jsme po prohlídce zříceniny hradu Lukova a šifrovací hře na Králkách došli na hřiště do Kašavy, kde bylo přichystáno ringo, opékání a zpívání u kytary. Hmm, jak tam bylo krásně.

Dva měsíce nicnedělání jsme si pak vynahradili zasvěcením do sběratelské karetní hry Magic: The Gathering, kterou nás provedl dlouholetý hráč a vedoucí magickového kroužku, pan Zdeněk Čejka. Nakonec nás obdaroval začátečnickými balíčky, se kterými se od té doby utkáváme v Dobré čajovně, než se sejdou ostatní.

Poslední v tomto roce a v pořadí už osmá akce nás čeká těsně před Vánoci, kdy se vydáme společně s Bilbo Pytlíkem na Neočekávanou cestu k Osamělé hoře na východě. Jste srdečně zváni.

Lenka Stodůlková http://zlin.mensa.cz
 
Schůzka MS Zlín - II. valná hromada
Schůzka MS Zlín – II. valná hromada, foto: Pavel Vyhlídal

Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .