Přehled aktivit místních skupin v roce 2014

Zprávy o činnosti místních skupin Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Ostrava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha, Prostějov, Ústí nad Labem a Zlín za rok 2014

Deset a více členů, kteří žijí či pracují v jedné oblasti, může se souhlasem Rady založit místní skupinu. Místní skupina má určitou ekonomickou a funkční samostatnost. V rámci místních skupin se pořádají pravidelná setkání a různé další zajímavé akce. Místní skupiny v současné době operují víceméně na bázi krajů, mohou však pokrývat oblasti větší i menší. Každá místní skupina má zřízenu svoji konferenci v intranetu Mensy.

Za činnost místních skupin, podporu v zakládání nových místních skupin či skupinek za Radu Mensy zodpovídá Pavel Terber. Na něj se můžete obrátit s jakýmkoliv dotazem, připomínkou a námětem týkajícím se místních skupin.

MS Brno

 
Pavel Terber

V letošním roce brněnská skupina organizovala podzimní celostátní setkání (na němž se všem zúčastněným určitě líbilo) a spoustu dalších akcí. Kromě pravidelných herních předvečerů jsme uspořádali grilovací setkání, celovečerní deskové hry, exkurze, ale i sportovní či kulturní akce. Spousta členů se zapojila do organizování krajského kola Logické olympiády v Brně, za což jim všem náleží velké díky!Pavel Terber, http://brno.mensa.cz
 
Silvestr 2014 
Silvestr Brno 2014

MS České Budějovice

Lucie Malechová 
Lucie Malechová

V roce 2014 uspořádala MS České Budějovice tři velice zajímavé přednášky. Začali jsme přednáškou o Indii, pokračovali přírodovědnými pokusy s minimálním vybavením a zakončili povídáním o Afghánistánu. Všechny přednášky byly uspořádány pro širokou veřejnost. Kromě toho jsme každou třetí středu v měsíci organizovali odpoledne plné her, kde jsme se seznámili s nejrůznějšími hrami – deskovými, karetními, strategickými i hrami pro jednoho hráče. Naučili jsme se hrát i nejstarší hru go a objevili půvab nepálské hry Bagh Chal. V této aktivitě bychom rádi pokračovali i v příštím roce. Herní odpoledne jsou opět přístupna široké veřejnosti. Někteří členové naší MS se zúčastnili organizace Budějovické šifrovačky, jiní si v této hře i zasoutěžili. Také jsme vypomáhali na dni dětí na letišti Hosín. O listopadových nedělích se členové naší MS zúčastnili workshopů na podporu nadace Ovečka, o.p.s.

V lednu/únoru bychom chtěli uskutečnit přednášku o Tanzanii pro širokou veřejnost. Na jaře připravujeme prohlídku Sladovny Písek. A jako každý rok i letos bychom se chtěli zúčastnit organizace dětského dne a šifrovačky v Českých Budějovicích – květen, červen. V listopadu podpoříme nadaci Ovečka, o.p.s., na předvánočních dílnách – každou listopadovou neděli. Závěr roku si zpestříme bowlingem nebo jinou sportovní aktivitou.

Lucie Malechová http://budejovice.mensa.cz


Deskové hry České Budějovice 2014

MS Hradec Králové

Věra Heřmanová 
Věra Heřmanová

Kromě pravidelných schůzek v restaurantu Satchmo jsme v roce 2014 podnikli různé akce. Začátek letošního roku jsme měli ve znamení různě velkých kuliček – v lednu jsme vyrazili na bowling a v únoru na kulečník. Na jaře jsme ve spolupráci s MS Pardubice a SIGem Outdoors zahájili putování za rodáky Královéhradeckého a Pardubického kraje. V březnu jsme vyrazili za Karlem Jaromírem Erbenem do Miletína, v dubnu za Emilem Holubem do Holic, v květnu za Karlem Poláčkem do Rychnova nad Kněžnou, v červnu do Poličky za Bohuslavem Martinů a v září za Bedřichem Smetanou do Litomyšle. Protože jsme v letošním roce nezavítali za všemi významnými rodáky obou krajů, máme v plánu v tomto cyklu pokračovat i napřesrok. Ani v letošním roce jsme neopomněli koncem června vyrazit na festival Divadlo evropských regionů. Pro velký úspěch jsme zavítali rovnou na dvě představení. K další tradiční akci hradecké MS patří návštěva indické restaurace v průběhu léta. Tuto tradici jsme v roce 2014 neporušili a první srpnové úterý jsme vyrazili opět ochutnat speciality této asijské kuchyně. V srpnu jsme krom indické kuchyně prozkoumali taje a zákulisí zámků v Častolovicích a Kostelci nad Orlicí. Začátkem listopadu jsme organizačně zajistili krajské kolo Logické olympiády. Na pravidelných i mimořádných akcích rádi uvidíme nové tváře z Hradce Králové i z bližšího či vzdálenějšího okolí. Zájemci o aktivity hradecké MS mohou získat informace odebíráním konference MS Hradec Králové.

Věra Heřmanová, http://hradec.mensa.cz


Hradec Králové - Miletín 2014

MS Karlovy Vary

 
Petr Čavojský

Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně. O to větší bylo nadšení při společných chvilkách. Úspěšně pokračovala spolupráce s MS Plzeň navázaná při organizování celostátního setkání Mensy ČR v Železné Rudě. Velmi se dařila organizace Logické olympiády, kdy se díky aktivitě členů dařilo do soutěže zapojovat více základních a středních škol. Ke konci roku 2014 – po 16 letech ve funkci – rezignuje na funkci předsedy MS Karlovy Vary Ronald Němec. Tímto mu, jistě nejen já, děkuji za vše, co pro Mensu udělal a jistě i nadále dělat bude, např. pomoc při organizování Logické olympiády a organizování úžasných grilovacích akcí. Těším se na všechny při akcích zorganizovaných v roce 2015.

Petr Čavojský http://vary.mensa.cz


MS Olomouc

 
Dušan Fürst

Karlovarská skupina se v uplynulém roce scházela velice nepravidelně. O to větší bylo nadšení při společných chvilkách. Úspěšně pokračovala spolupráce s MS Plzeň navázaná při organizování celostátního setkání Mensy ČR v Železné Rudě. Velmi se dařila organizace Logické olympiády, kdy se díky aktivitě členů dařilo do soutěže zapojovat více základních a středních škol. Ke konci roku 2014 – po 16 letech ve funkci – rezignuje na funkci předsedy MS Karlovy Vary Ronald Němec. Tímto mu, jistě nejen já, děkuji za vše, co pro Mensu udělal a jistě i nadále dělat bude, např. pomoc při organizování Logické olympiády a organizování úžasných grilovacích akcí. Těším se na všechny při akcích zorganizovaných v roce 2015.


MS Ostrava

 
Hana Vantuchová

V roce 2014 uspořádala MS Ostrava řadu pravidelných akcí (březen – ping-pong, duben – badminton, červen – cyklovýlet, srpen – minigolf, na prosinec je plánován bowling). Dále se konaly mimořádné akce: duben – curling, červen – laser game, srpen – noční prohlídka zoo.

Na rok 2015 jsou plánovány všechny pravidelné akce jako v tomto roce. V dubnu se bude konat valná hromada MS a nepochybně vymyslíme i nějaké mimořádné akce. MS Ostrava pořádá na přelomu dubna a května celostátní setkání. Těšíme se vždy na všechny známé i nové tváře.


Hana Vantuchová, http://ostrava.mensa.cz
 


MS Pardubice

Jana Hřebíčková 2014 
Jana Hřebíčková

Letošní rok probíhal v Pardubicích zejména ve znamení putování za rodáky Pardubického a Královéhradeckého kraje pořádaného společně s hradeckou místní skupinou. V lednu jsme navázali na loňské ochutnávání mezinárodních kuchyní v indické restauraci Ganga v Pardubicích, na únorové schůzce jsme oslavili svatého Valentýna a zúčastnili se Rampouchového memoriálu v České Třebové pořádaného SIGem Outdoors. V březnu vypukla první akce v rámci putování za slavnými rodáky, která byla zahájena v Miletíně pod taktovkou hradecké MS – navštívili jsme rodný domek Karla Jaromíra Erbena, prošli naučnou stezku a jako bonus ochutnali báječné miletínské modlitbičky. Duben patřil Emilu Holubovi a exkurzi v Africkém muzeu v Holicích. Kromě toho jsme dostali možnost navštívit prostory místního moderního gymnázia a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací z historie Holic. V květnu jsme opět využili pozvánky na akci spřátelené MS Hradec Králové a společně s nimi navštívili zámek, muzeum hraček, židovské muzeum a muzeum Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou. V červnu jsme vzdali hold hudebnímu skladateli Bohuslavu Martinů a v Poličce jsme si prohlédli jeho rodnou světničku ve věži a také monumentální městské hradby. Kromě toho jsme stihli ještě ugrilovat pár kousků vepřového v Chrudimi. Srpnový výlet opět zajistili naši hradečtí kolegové, a to na malebný zámek do Častolovic. Září bylo znovu ve znamení hudby, tentokrát jsme se věnovali pravděpodobně nejslavnějšímu rodákovi našeho kraje, Bedřichu Smetanovi. V Litomyšli jsme si kromě jeho rodného domu nenechali ujít návštěvu jedinečného zámku a nesměla chybět ani místní cukrárna. V říjnu už jsme se věnovali hlavně přípravě krajského kola Logické olympiády a do konce roku nás ještě čeká tradiční předvánoční schůzka v Pardubicích. Pokud se s námi chcete sejít, najdete nás každý druhý pátek v měsíci od 18:00 v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí v Pardubicích.

Jana Hřebíčková, http://pardubice.mensa.cz
 
 
MS Pardubice 2014

MS Plzeň 

 
Věra Hellerová

Místní skupina Plzeň byla v minulém roce nevídaně aktivní. Nejen, že jsme důsledně pokračovali v pravidelných povídacích a deskoherních měsíčních schůzkách (o ±14 účastnících), ale proběhla i kompletní rekonstrukce našich webových stránek (viz výše), zřídili jsme novou funkci buditele, začal vycházet Plzeňský mensovní samizdat (v elektronické verzi k nalezení na našem webu) a místní skupina má nového maskota (slavnostní ceremonie odhalení adoptovaného plcha proběhne koncem roku). Kromě toho jsme se zúčastnili řady rozmanitých akcí a exkurzí:

I letos jsme několikrát navštívili spřátelenou čajovnu a kavárnu Seraf, která kupodivu zůstala spřátelenou navzdory našim neustálým dotěrným dotazům během dvou proběhnuvších degustací čajů a čokolád. V dubnu se někteří ze členů vydali do oprámu v Horní Bříze strčit nos do kaolínu, zatímco jiní dali přednost již tradičnímu velikonočnímu turnaji ve hře Bang!, ať už jako organizátoři, nebo jako hráči. Květnový pokus o hromadné utopení během projachtaného víkendu na Boleveckém rybníku byl neúspěšný, takže si někteří z nás mohli o měsíc později při chuchelském dostihovém klání na vlastní kůži vyzkoušet kouzlo hazardu. Koně jsme navštívili ještě jednou, u příležitosti dnešického rodea, kam jsme se vydali okukovat hezké kovboje a dobře stavěná telata. A rozhodně nesmím zapomenout zmínit výjezdní akci za plzeňská humna – exkurzi v letecké továrně v Kunovicích, která opravdu stála za to, a účast dvou elitních mensanských týmů v PLŠI (noční Plzeňské šifrovačce). A pochopitelně i v letošním roce se listopad nese ve znamení Logické olympiády; na organizaci krajského kola se stejně jako vloni bude podílet velká část aktivních členů MS.

Ochotně mezi sebou uvítáme nové členy nebo i členy spící a právě probuzené. Nebojte se přijít, ať už na pravidelnou měsíční schůzku, nebo na kteroukoliv z pořádaných akcí a exkurzí. Rádi Vás uvidíme.


Věra Hellerováhttp://plzen.mensa.cz
 
 
MS Plzeň 2014

MS Praha

 
Jan Veličová

I rok 2014 byl v MS Praha v duchu dobré nálady. Ani změna místa pravidelných setkání z holešovického Kumbalu na větší smíchovské Vidličky a nože (s malou zajížďkou v podobě dejvické Cesty časem) neodradila pražské mensany v posezení nad dobrým jídlem a dobrým pitím se (snad) dobrou společností, a tak se opět často stává, že kdo pozdě chodí, sám sobě škodí, protože nemá kde sedět. Hledání nového místa tedy opět začíná…

Dle řádstva a neřádstva Mensy jsme také byli nuceni zvolit nové vedení MS, což jsme spojili s příjemnou hrou kuželek. Ač by to možná bylo zajímavé, žádný puč se nekonal, takže předsedkyní zůstala Jana Veličová a místopředsedou Tomáš Nováček, který se zároveň stal novým vítačem. Také jsme zavedli novou funkci nástěnkáře, které se ujal Jan Česal a mohl hned napsat o divoké volbě na tři nové pozice zahradníka, které naší místní skupině již dlouho chyběly.

Závěr roku byl ve znamení přílivu nových členů, kteří začali MS navštěvovat po dlouhé době, kdy se na setkáních objevovaly víceméně stále stejné tváře. Tak snad bude MS Praha i v roce 2015 rozkvétat stejně pěkně jako naše fiktivní zahrada! Čeká nás spousta práce: pražská místní skupina má totiž na starosti podzimní setkání 2015, takže nechceme nic ponechat na náhodě a chceme se připravit včas.


Jan Veličová, http://praha.mensa.cz
 
 
Setkání MS Praha ve Vidličkách a nožích, foto: Tomáš Kubeš

MS Prostějov

 
Jarmila Bláhová

Bylo, je a bude…stejně tak i MS Prostějov! :) Akce dní minulých (bowling, lukostřelba, desetiboj místních skupin a další) jsou uvedeny na našem webu; akce budoucí (zejména (ne)sportovní všeho druhu) budou zavčasu oznámeny odběratelům konference. Jako předsedkyně MS Prostějov tímto děkuji členům podílejícím se na činnosti naší místní skupiny a Mensy vůbec za jejich nápady, nadšení pro věc a čas. Snad mluvím za celou místní skupinu, když vyjádřím přání, aby příští rok byl na akce a počet účastníků na nich hojný. Těšíme se na viděnou nejen se „starými“ známými.


Jarmila Blahováhttp://prostejov.mensa.cz
 
 
Lukostřelba, Prostějov 2013, foto: Pavel Terber

MS Ústí nad Labem

 
Iva Berčíková

• Naše místní skupina nevzkvétá, ba naopak. Od poměrně hojně navštívené lednové valné hromady bylo zase ticho po pěšině. Sešli jsme se v pěti až na říjnovém divadelním představení „Eva tropí hlouposti“, které uvádí Divadlo Na Fidlovačce.

• Naštěstí se opět našlo hodně dobrovolníků na krajské kolo Logické olympiády, které se tentokrát nově konalo v multifunkčním centru ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

• Snad se ale blýská na lepší časy – na hraní her (15. 11.) se přihlásilo 11 zájemců a Petr slíbil ještě do Vánoc uspořádat bowlingový turnaj.


Iva Berčíková http://usti.mensa.cz

MS Zlín

Lenka Stodůlková 
Lenka Stodůlková

Členská základna se nám ustálila, ale doufáme v nové tváře z podzimního testování. V čajovně jsme se letos sešli sedmkrát a na akci vyrazili devětkrát. Možná do konce roku ještě stihneme dvě čajovny a dvě ZL21 („Zlínská jednadvacítka“ – každý 21. den v měsíci plánujeme akci s náplní – mohou to být exkurze, přednášky, besedy, ale také výlety či sportovní akce).

V roce 2015 očekávám „škatulata, hýbejte se“ ve vedení místní skupiny, neboť už v lednu se bude konat valná hromada – konkrétně 9. 1. od 18 hod., již tradičně v Dobré čajovně. Na Zlínské jednadvacítky se na nás chystají hry, výlety, lehce sportovní aktivity a jako třešinka na dortu víkend u přehrady, kde budeme chytat ryby, stanovat, dělat oheň – prostě takové ty romantické věci. Už se těším.

Ráda bych poděkovala Jitce, Vláďovi a Petrovi za pomoc s organizací Zlínských jednadvacítek, Michalovi za zorganizování testování, které tu už dlouho nebylo, a hlavně sedmi, ne, vlastně šesti statečným, kteří v čele s Pavlem Vyhlídalem vzali na svá bedra organizaci krajského kola Logické olympiády ve Zlíně. Pavle, Jitko, Honzo, Pepo, Vláďo, Michale, jste báječní. Díky.


Lenka Stodůlková http://zlin.mensa.cz
 

Tým Logické olympiády Zlín 2014
Hledání
Členské příspěvky
Informace o tom jak zaplatit členské příspěvky naleznete na webu Mensy.
Stažení časopisu
Časopis Mensa 5/2022 (říjen) si můžete stáhnout ve formátu PDF:
Titulní strana časopisu Mensa 5/2022
Inzerujte s Mensou
Informace o možnostech inzerce v médiích Mensy ČR naleznete na stránce inzerce v papírovém časopise.
Hledáme
"Historiky"
Mensa má na našem území bohatou historii, avšak jen její malá část je přehledně zmapována. Hledáme pomocníky, kteří by chtěli projít několik starších časopisů, vybrat z nich relevantní informace a upravit je do přehledné podoby.

Programátora
Šikovného programátora, který by byl ochoten věnovat část svého času a doprogramovat nám sekci Kariéra na intranetu Mensy.

Práce v redakci je dobrovolná a nemůžeme Vám za ni slíbit hmotný honorář. Nabízíme Vám však možnost dělat zajímavé věci s lidmi, se kterými je radost pracovat. Se zájmem se, prosím, obracejte na .
Inteligence
Inteligence a její měření
Co je to inteligence, jak se člení a jak ji můžeme změřit, co to znamená IQ?

Popis různých stupnic IQ
Na světě se používají různé stupnice IQ, vysvětlujeme jejich podstatu a vztahy mezi nimi

Historie měření inteligence
Podrobně vysvětlujeme jak se vyvíjely způsoby a metody měření inteligence

Jsme chytřejší než naši předkové?
Rozebíráme Flynnův efekt a změnu průměrné inteligence v populaci během 20. století

Kreativní génius nebo psychotik?
Hranice mezi geniálním a psychotickým jedincem je často velmi úzká, vysvětlujeme, proč tomu tak je a zda spolu tyto vlastnosti souvisí

Chcete znát své IQ?
Přihlaste se na testování IQ pořádané společností Mensa, které na rozdíl od mnoha pochybných testů na internetu probíhá prostřednictvím mezinárodně uznávaného a standardizovaného testu.
Mensa v médiích
Našli jste nějaký článek o Mense? Prosím, pošlete odkaz na adresu .
Napište nám
Rádi píšete a chcete uveřejnit článek v časopise nebo na webu Mensy? Chtěli byste Mense pomoci jinak? Potom určitě napište na .
Testování inteligence
Informace a přihlášku na oficiální testování inteligence naleznete na http://testovani.mensa.cz/. Testování můžete také někomu darovat formou dárkové poukázky.
Tištěný časopis
Časopis Mensa může odebírat kdokoliv (i nečlen) na území ČR za 150 Kč ročně. Se zájmem o předplatné se, prosím, obracejte na sekretářku: .